Tilbake til startsiden

Aktuelt fra distriktet

Gåsemure. Foto: Idar Nilssen.

Kiilgården - Andenes

"Storskaden" nord av Andenes i 1821 \    Jonas Cornelius Falch

Tilbake til bygninger Tekst/redigering: Idar Nilssen

 

Kiilgården slik den framstår i dag, sett fra sjøsiden. Den har vært både bolig og gjestgiveri. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

Kiilgården ble oppført rundt 1894 og ligger på fast grunn, ikke på gårdshaugen.

  I 1985 ble huset overtatt av Andøy kommune, som har bekostet restaureringen.

Men før det har både huset og stedet det ligger,  gårdsnr. 41 - Lille Flamberget, vært brukt i lang tid.

 

 

Andenes var skipperleie i 1740. En jordebok fra dette året melder at Andenes var et alminnelig fiskevær, som ikke før hadde vært skyldlagt, da det var liten jordvei; men oppsitterne, som mest levde av havet og kaltes "vergemenn" (vær-menn), svarte 3 skilling hver i husmannsskatt foruten leding. Dessuten hadde kongen avgift av kufor og høystakker oppover fjellet, foruten husfrelse av borgerleie og en del rorbuer som fremmede fiskere satte opp i været når åringene var gode.

Antakelig fra 1740-årene satt en Augustinus Rasch på Andenes som skipper og førte en liten handel. Han ble i 1744 gift med Anna Dorothea Bremer, enke etter presten Henning Bødtker i Sands prestegjeld, Senja. Kremmerleiet på Andenes bruktes som nevnt av Isaach Grønbech. Han var der allerede i 1756 og levde etter 1800; hans enke og siden hennes annen mann drev borgerlig næring på stedet ennå i 1820-årene.

Som nevnt er det grunn til å tro at Isaach Grønbech fra omkring 1770 brukte Risøyhamn som sitt hovedleie. Det henger kanskje sammen med at skipper Niels Mørch slo seg ned her som gjestgiver. Han var antakelig av skipper- og gjestgiverslekten fra Røsvik i Sørfold, og fikk bevilling på Andenes 28. desember 1771. I 1780 betalte han skatt av 1 kufor og 3 høystakker. Det bodde da i været 19 værmenn, som hver leide ut i å 3 buer til fremmede fiskere. Til sammen var det 30 rorbuer, og av dem eide Niels Mørch de to. Niels Mørch var svoger av jegteskipper Jacob Maas i Alsvåg. Alsvåg - litt posthistorie  

Etter at Niels Mørch hadde brukt stedet en tyve års tid, kom trondhjems­borgeren Niels Nicolai Normann, som hadde sitt kremmeleie på Borkenes i Kvæfjord, og slo seg ned på Andenes som gjestgiver. Han fikk bevilling 19. november 1792, og to år senere meldes at han bor på Andenes og handler der. Det var 12 rdl. årlig avgift, altså en ganske pen omsetning på stedet; dessuten drev Normann jektebruk. Hans bosted var det såkalte Flandberget - et merkelig navn som kanskje sikter til at flamske kjøpmenn har hatt tilhold der i mellomalderen. Ved folketellingen 1801 var han i annet ekteskap med Kirstina Sebina Falch, som også hadde vært gift en gang før og var betydelig eldre enn mannen. Muligens var hun søster av Niels Mørchs kone, for i huset bodde også en 3-årig Niels Mørch - "beslektet i tredje ledd".

Sannsynligvis har Niels Normann sittet med handelsstedet gjennom krigsårene. Han ble etterfulgt av Jonas Cornelius Falch, en nevø av Kirstina som var født og oppvokst i Sortland. Han fikk gjestgiverbevilling 14. desember 1816 og drev handel og jektebruk. Hans affærer skal en tid ha vært meget store, bl. a. sies han å ha eid 8 fartøyer, de fleste jekter i Bergens-fart. Falck var på Andenes ennå i 1823, men flyttet da til Slåttholmen i nordenden av Storemolla i Lofoten. Jonas Falch ble gravlagt i Kabelvåg 4. oktober 1849.

Av senere eiere kan nevnes Jacob P. Lind, som var handelsmann og selveier på "Flandberget", men samtidig brukte Prestjorden. Han var fra Ofoten, mens hans hustru Pauline Lind var født i Dverberg. Sammen med handelsmann Klæboe, Liland i Ofoten, var han eier av jakten "Caroline Henriette", som kantret i Vestfjorden i 1863.

Folketellingen 1865 viser at han hadde stort folkehus på 15 mennesker i alt. Pauline og Jacob var foreldrene til dikteren Hans Lind, som etter hvert bosatte seg i Sør-Afrika.

Etter at Jacob Lind var død gikk firmaet til et Bergens-firma der Jens Anton Kiil (1847-1930) ble bestyrer i 1883. I 1887 overtok han "boet" på Andenes og fikk dermed hånd om Lille Flamberget og Prestjorden.

Men der var da allerede i 1878 fire handelsmenn på stedet, skjønt fiskeværet ikke var så godt besøkt som dets gode beliggenhet kunne tilsi. Dette skyldtes framfor alt at hamna var ubeskyttet og båtene stadig utsatt for forlis. Det ble da først i 1892 bevilget penger til en kanal gjennom Nakken, slik at de to hamnene Vikanbukta og Trondheims­bukta ble satt i forbindelse med hverandre. - Det siste navnet er jo tydeligvis et minne om at trondhjemsborgerne hadde sitt jekteleie her. Senere ble den store moloen bygd, som ble ferdig i 1904 og har gjort Andenes til et av de store vær igjen, med god hamn nær fiskerikt hav.

Jens Kiil, som kom fra Skjervøy, kunne nok gape litt for høyt iblant. I 1906 gjennomgikk han en konkurs, men kom seg åpenbart på fote igjen. Før det drev han ombygging av telegrafbygget og av post/ekspedisjonen. Han drev stort gårdsbruk, handel, fiskekjøp og var ekspeditør for lokalbåtrutene.

Handelsmand Kiil Andenes bes taget under konkursbehandling.., skrev sorenskriveren i et telegram til lensmann O.K.Olsen i slutten av april 1906. (Klikk for større bilde).

 

I 18-årsalderen ble Jens Kiil, som hadde vokst opp med farens jordbruk og fiske i Skjervøy, betjent hos Dons & Sønn i Hamnvik og reiste som jektestyrmann i alt 22 turer til Bergen. Han drev i 25 år som fiskekjøper og 40 år som ekspeditør og poståpner.

Han ble gravlagt i Kabelvåg 22. oktober 1930.

Etter Kiil overtok Sigurd Rydningen i 1932/33, og drev virksomheten videre fram til 1965. Så ble bygningen stående uten vedlikehold i 20 år før kommunen overtok den.

 
 
 
 

 

Sigurd Rydningen kjøpte eiendommen av Ibestad Sparebank og drev stedet videre under navnet Rydningens Gjestgiveri. Det var 12 værelser med til sammen 17 sengeplasser og et felles bad. Dessuten var det en stor spisesal, dagligstue, salong og et stort utpakningsrom. Han hadde ølrett og holdt åpent hele året.

   Tilbake til bygninger   Tilbake til startsiden

 

Andre bygninger i Andøy>>

Gammelgården i Risøyhamn

Strandland skole  (Fotografier)

Andøya Meieri

Sykkelfabrikken - Dverberg

Gammelskolen - Åse

Pettersengården - Nordmela

Skogvoll skole

Ånes skole

Bjørnskinn skole

Saura gamle skole

Bø skole

Nøss skole

Kiilgården - Andenes

Åknes skole  (Fotogalleri)

Gammelskolen - Medby  (Fotogalleri)

Slippen til Haakon Aronsen - Risøyhamn

U.L. Lyngblomen - Ungdomshuset på Åse (Fotogalleri)

Stave skole  (Fotogalleri)

Å skole

Dverberg gamle skole

Nordmela skole (Fotogalleri)

Breivika skole

Skjolde gamle skole

Andenes gamle skole

Arresten - Andenes

Vesterbryn - Andenes

Overgårdbrygga - Andenes

Fjærland - Andenes

Garmo - Andenes

Gamle posthuset - Andenes

Elim - Andenes

Losjen - Andenes

Fyrvokterboligen - Andenes

"Russerbua" - Andenes

Menighetshuset på Dverberg

Prestegården på Dverberg

Bleik gamle skole

Klokkergården på Dverberg 

Drengstua på Klokkergården på Dverberg 

Dverberg kommunehus Dverberg samfunnshus

Gammelbutikken i Risøyhamn

Bjørkely Cafè & Pensjonat i Risøyhamn

"Andøyheimen" i Risøyhamn

"Stabburet" ved Gammelgården i Risøyhamn

Ungdomshuset i Bjørnskinn

Soltun skole - Gavlen   (Fotografier)  

Risøyhamn skole - Risøyhamn  (Fotografier)

Hussamlingen "Veita" på Andenes