Aktuelt fra distriktet

Tilbake til startsiden

Solnedgang i Skjoldeskaret. Foto: Idar Nilssen.

 

Soltun skole i Gavlen - Skjolde krets   

Risøyhamn skole (med flere bilder av elever)

Annen omtale av skolekretsen

 

Tilbake til bygninger

Frikirka

Foredrag 07

Foredrag 09

Gammelskolen

Bjørnskinn skole

Tekst og redigering: Idar Nilssen

 

Soltun skole slik den sees fra veien i dag. Den ble ved starten beskrevet som et "mønsteranlegg". Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

Skolen ble tatt i bruk som sådan fra og med skoleåret 1954-55. Prisen var på kr 296.000,-. Bygningen ble brukt også til framhaldskole til og med skoleåret 1960-61, og som folkeskole/barneskole fram til og med skoleåret 1991-92. I 1999 ble den solgt til en privatperson.

Skoletomta ble gitt gratis, med 3/4 fra Kåre Holmvik og resten fra Laurits Larsen. Mary Holmvik var den første pedellen ved skolen.

   

"Harstad Tidende" skrev dette den 15. juli 1954 (avisutklippet er tatt vare på av Arnulf Holmvik):

Den nye ”Soltun” skole i Bjørnskinn – et mønsteranlegg.

Skoleinspektør Osvald Nicolaisen i Bjørnskinn kommune forteller til Harstad Tidendes utsendte medarbeider at man i disse dager legger siste hånd på det nye skoleanlegget ”Soltun” i Skjolde krets. Byggets størrelse er 26,4 x 10,55 meter. I kjelleretasjen finnes sløydsal med overflatebehandlingsrum, vaskerum, badstubad, dusj og klosetter. I kjelleretasjen er også et hybelrum for lærerinne eller vaktmester.  Annenetasje blir skolekjøkken med birum, dessuten to store klasseværelser med materialrum og et lærerværelse.  Alle rum i annen etasje som skal benyttes til skolerum, er malt ferdige og det elektriske anlegget er fullført, unntatt i kjelleren.  Oppvarming av skolen blir ovnsfyring og elektrlsk. Man regner med å bruke torv som det vesentligste brensel.

Skoletomten ligger terrasseformet med plener og skolehage, nederst kommer lekeplassen som er stor og ligger med utsyn mot fjorden. Anlegget er utført ved plan fra fylkesgartneren. Byggets kostnad er kalkulert i fullt ferdig stand til kroner 296.000,-.

Før måtte Skjolde krets leie skolerum på tre forskjellige steder til håndgjerning, sløyd og småskole. Nu får stedet også framhaldsskole, men foreløbig blir det en frivillig sak. Skjolde krets har i dag ca seksti barn.

Soltun skole har en praktfull beliggenhet med fasade mot Gavlfjorden. Bak skolen ligger fjellet og skjermer for nordavinden, og i vest står bjørkeskogen oppmarsjert og gir ly for havstormer. Ingen steder på Andøya har man slike rike vekstmuligheter som her. Skoleanlegget her må sies å imøtekomme alle de krav som i dag stilles til en moderne skole.

- Hvilket entreprenørfirma har hatt dette bygg?

- Det er byggenevnden for skolen som har stått som entreprenør, forteller Nicolaisen. Det kan også bemerkes at når skolen står ferdig har kommunen ingen lånegjeld da byggekostnadene har gått over budsjettet. Rørleggerarbeidet er utført av ing. Kr. Strøm, Harstad, og den elektriske installasjonen har Andøya Kraftlag hatt.

Foto fra innvielsen i 1954. Fra venstre: Kåre Holmvik, Gavlen - Olav Johansen, Risøyhamn - Svanhild Barosen, Nygård - Margit Liavik, Skjolde - Jacob Normann, Borkenes og Halvdan Johansen, Skjoldehamn. Jacob Normann var tidligere lærer i bygda og var invitert til innvielsen. Normann stiftet Ungdomslaget Samhold på Skjolde like etter krigen. Foto: Arnulf Holmvik. (Klikk for større bilde).

 

 

Den første vinteren skolen var i bruk. Foto utlånt fra Ellinor Benjaminsen. (Klikk for større bilde).

 

 

 

Det første kullet med framhaldskoleelever i skoleåret 1954-55.

Stående bak fra venstre: Marit Liavik, Marit Solberg, Annlaug Andreassen, Gjertrud Klausen, Audhild Nilsen, Marie Jacobsen, Lillian Johansen, lærer Blindheim, Judith Berntsen, Oddvar Pedersen, Ellinor Johansen, Brita Strand og Kåre Olufsen. Sittende i midterste rekke: Rolf Barosen, Roald Liavik, Karstein Nilssen, Ludvik Kind og Jann Jørgensen. Sittende foran: Osvald Nystad, Ole Martin Karoliussen, Nils-Arnt Myklebust og Leif Lassesen. (Ingebjørg Alseth er ikke med på bildet). Foto utlånt fra Ellinor Benjaminsen. (Klikk for større bilde med navnsetting).

 

 

Bjørnskinn framhaldskole – Soltun 1958-59.

Fra venstre (slavisk): Annbjørg Nygård, Nygård,  Britt Nilsen, Nygård, Steinar Skarstein, Risøyhamn (bak), Astrid Nilsen (foran), Arvid Sørensen, Signe Løvendal, Per Leon Dahl, Myrland, Svein Arnt Hanssen, Kjell Gunnar Andreassen, Stokkland, Rigmor Antonsen, Nøss, Per Martin Pettersen, Stokkland,  Kjell Gunnar Olsen, Kjell Johansen, Bø (delvis skjult), Svein Tormod Hansen, Svein Olsen, Finn Hugo Dahl, Bjørnskinn, Alf Nordbakk (helt foran), Ingar Nilssen, Stokkland, (helt bakerst), Magne Kristiansen, Martha Marie Andreassen, Sørmela, Inge Magne Sannes, Tordis Karoliussen, Nøss og Hans Furfjord, Fornes. Lærer Oddvar Solvoll helt foran. Kjell Barosen var også elev, men mangler på bildet. Amatørfoto utlånt av Eli Nordjord Hætta, som sammen med Kjell Johansen har bistått med identifiseringen. (Klikk for større bilde med navnsetting).

 

Framhaldsskoleelevene i 1959-60. Dette året var det framhaldsskole både på Soltun og på skolen i Bjørnskinn. På dette bildet er elevene samlet til avslutningen, trolig på ungdomshuset i Skjoldehamn.

Guttene, slavisk f. v.: Sture Medby, Medby, Nils Anton Andreassen (Olsen), Dalen, Kåre Paulsen, Nygård (1945 – 1974), Dag Ivar Lund, Åknes, Harry Andreassen, Lovik, Paul Iversen, Fornes, Svein Erling Jacobsen, Åknes, Thomas Iversen, Medby, Hermod Solstrand, Strandland, Jan Halvard Haug, Strandland, Atle Arne Sannes, Sandnes (1945 – 1963), Willy Jørgensen, Sørmela, Hans Hansen, Risøyhamn, Agnar Johannesen, Bø, Tore Kleppe, Bjørnskinn, Georg Gabrielsen, Skjoldehamn (1944 – 1992), Ivar Liavik, Nygård, Asbjørn Gregersen, Strandland, Per Holann, Bø, Jon Olav Normann, Strandland.  Jenter stående slavisk fra venstre: Wenche Pettersen, Skjoldehamn, Kirsten Storhaug, Risøyhamn, Ragnhild Wedding, Nygård, Bjørg Nilsen, Bjørnskinn, Borgny Hansson, Bjørnskinn, Bodil Furstad, Fornes, Åsa Myrvang, Bø, Eli Nordjord, Åknes, Karin Nikolaisen, Nøss, Eva Hanssen, Bø, Margaret Pettersen, Risøyhamn, Irene Johansen, Bjørnskinn, Asbjørg Alset, Strandland, Laila Johansen, Nøss, Harriet Dahl, Strandland, Mari Strand, Myrland. Sittende fra venstre: Berit Paulsen, Bø, Vigdis Kleppe, Bjørnskinn, Oddvar Solvoll, Aslaug Arås, Magnar Johansen, Kjellrunn Mikalsen, Myrland, Arna Vinje, Skjolde. Foto utlånt fra skolen i Risøyhamn. (Klikk for større bilde med navnsetting).

 

Skolen i Gavlen i 1961. Den hadde fortsatt de originale smårutete vinduene. Foto: Arnulf Holmvik. (Klikk for større bilde).

 

 

Skolen og skoleområdet ble mye brukt i årene etterpå, både i skoletiden og i fritiden.

Fotballtrening på skoleplassen 1961. Fra venstre: Steinar Solholt, Gavlen - Malvin Markussen, Nygård - Arne Gabrielsen, Skjolde - Arne Ivar Liavik, Skjolde og Atle Arne Sannes, Sandnes. Atle Arne reiste i 1963 til sjøs og omkom i en arbeidsulykke ombord i båten samme år. Foto: Arnulf Holmvik. (Klikk for større bilde).

 

 

Skitrening ved skolen 1962. Fra venstre: Tore Hanssen, Kurt Karlsen, Norvald Karoliussen, Magne Karlsen - alle fra Gavlen. Bak fra venstre: Kirsten Skjolde og Inger Skjolde begge fra Skjolde. Foto: Arnulf Holmvik. (Klikk for større bilde).

 

 

Skoleplassen ble ofte benyttet både i skoletiden og på ettermiddagen. På vinterstid ble det laget skøytebane. Dette bildet ble tatt etter en fotballkamp mellom elever på skolen og foreldre/andre voksne. Stående bak fra venstre: Oddmund Pettersen, Jarle Hanssen, Tore Hansen, Hans Kristian Elvik, Olav Kristoffersen (foran), Olav Nilsen, Edmund Skjolde, Nils Skjelstad, Halvdan Kristiansen og Idar Søreng. Voksne sittende på huk er lærer Petter Karlsen og Torbjørn Skjolde. Barna foran er, fra venstre: Odd Roar Pettersen, usikker, Jostein Martin Hanssen?, Finn Åge Skjolde, Nils Johan Nilssen?, Torgrim Karlsen, Willy Roger Skjolde, Håvard Gabrielsen (bak), Harold Pettersen (foran), Odd Steinar Nilssen og Kjartan Karlsen. Foto: Arnulf Holmvik. (Klikk for større bilde).

 

Tredje og fjerde årskull i 1961-62. Bakerste rekke, fra venstre: Arne Helge Jacobsen, Ellen Johansen, Britt Sannes, John Halvard Pettersen, Else Paulsen, Birgit Holmvik, Gudmund Barosen, Sigrund Sørensen, Sverre Wedding, Gunnhild Sørensen. Midterste rekke, fra venstre: Arne Johan Eilertsen, Sverre Steen, Sigmund Liavik, Bjørnar Hansen, Kåre Pedersen, Edmund Markussen, Sigve Gabrielsen, lærer Berit Kobberstad. Fremste rekke, fra venstre: May Irene Liavik, Anne Britt Endresen, Inger Marie Skjolde, May Helen Holm, Sissel Skjelstad. Bildet er utlånt fra Birgit Holmvik Nymo. (Klikk for større bilde).

 

 

 

Soltun i dag.

Tidens tann har satt sitt preg på bygningen. Og en gang sto det elever og hutret i leskuret under skolen. Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse).

 

 

Bak skolen vokser det ugress. Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse).

 

 

 

Trappa er mosegrodd, selv dørmatta har grodd fast. Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse).

 

 

Tilbake til bygninger Tilbake til startsiden                Bjørnskinn skole                Risøyhamn skole