Tilbake til startsiden Mot Klæva og Bleiksøya. Foto: Idar Nilssen.

Elim - Andenes

 

Tilbake til bygninger  

"Elim" slik den framstår i dag. Huset var opprinnelig baptistkirke. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

Byggeår: 1888. Huset ble oppført som kirkebygg av baptistmenigheten på Andenes og fikk navnet Elim.

   

Huset har adresse Johs. Dahlsgt. 8 i Vikan. Offisiell navneform er "Vikateig". Det benyttes i dag som blikkenslagerverksted. Det opprinnelige utseende er godt bevart på hoveddelen. Også innvendig ser man de opprinnelige detaljene. Vedlikeholdet er generelt godt, man har eksempelvis skiftet til nye vinduer med tilnærmet samme utseende som opprinnelig.