Aktuelt fra distriktet

Tilbake til startsiden

Mot Kinnholmen. Foto: Idar Nilssen.

Åse gamle skole - Åse krets  Dagens skole

 

   

Opplysninger om denne skolen er innhentet på Åse. Den finnes òg omtalt i Ole Iver Krogstads nedtegnelser, der også "fastskolene" nevnes.

Tilbake til bygninger Tekst og redigering: Idar Nilssen

 

Gammelskolen på Åse slik vi ser den i dag. Da nyskolen ble bygd ble gammelskolen flyttet litt sørover og vendt 90 grader. Den er fortsatt delvis i bruk til skoleformål og skolen har eget klekkeri for laks i kjelleren. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

Fotogalleri fra skolen

Fotogalleri  Åse  omegn

 

Åse skole var den første skolen utenom de tre ”fastskolene” i Dverberg prestegjeld. Undervisninga tok til i privathus den 10. jan. 1875. Skolehus ble bygd i 1894. Det var bare ett klasserom med bislag utenfor. Ovnen stod midt på golvet for å spare brensel. Dette huset stod på tomta ”Kleftersteinen” nord på Leite. I 1909 ble huset flytta til ”Kjeldbakken”, forlenget med lærerværelse og gang. Og gjort et par omfar høyere for sal. Denne tomta ble først skyldsatt i 1930-åra og fikk da navnet ”Kjelda”. Seinere har tomta vært utvidet 2 – 3 ganger.

Nytt skolehus kom på tale alt i 1937, men tomtespørsmålet og verdenskrigen satte en stopper for prosjektet. Men på forsommeren 1954 ble det nye skolehuset påbegynt og stod såpass ferdig utpå høsten 1955 at undervisninga kunne ta til en måned for seint. Innvielsen var først 29. sept. 1957.

Gammelskolen på Åse i 1934. Foto utlånt fra Åse bygdemuseum. (Klikk for større bilde).

 

Den gamle skolebygningen ble flytta til sides. Det ble støpt mur under den, og kjelleren ble innredd til badstue, dusj, avkledningsrom m.m. I første etasje ble det skolekjøkken med garderobe og gang. Oppe ble det som før.

 

Åse skole anno 1925 med elever og lærer.

Fra venstre: Oline Iversen, Tormod Torsteinsen, Bergljot Bovitz, Mary Pettersen, Hilma Torsteinsen, Hans Iversen, Gunhild Eilertsen, Kyrre Nicolaisen, Gunnlaug Torsteinsen, Ivar Kristoffersen, Elisabeth Kristiansen, Idar Wilhelmsen, Asfrid Solheim, Henry Johansen, Aron Jensen, Maxvil Jensen, Anna Nattland, Bjarne Eriksen og Hedvik Mikalsen. Lærer Magnus Nilssen i midten. Foto utlånt fra Åse bygdemuseum. (Klikk for større bilde).

Tilbake til startsiden