Tilbake til startsiden Fra "Gløshaugen" på Andenes. Foto: Idar Nilssen.

Vesterbryn, Prinsensgt. 6 - Andenes 

 

Tilbake til bygninger Tekst: Idar Nilssen

 

Hovedhuset på Vesterbryn på Andenes til venstre. Til høyre uthuset som også en tid tjente som arrestlokaler, se Arresten.. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

Byggeår: Trolig i 1880-årene.

  Bygningen ble oppført som hovedbygningen på Vesterbryn. Byggherren var trolig losen Mikael Andreas Nilsen. Han overlot senere huset til sønnen Andreas Johan Mikalsen. Det er grunn til å tro at huset før 1889 ble flyttet litt sørover fra der det sto opprinnelig. Huset skiller seg meget positivt ut i strøket, og har sin opprinnelige stil i behold.

De opprinnelige ytterdørene var i alle fall tidligere lagret i uthuset.