Tilbake til startsiden "Vesterbrynn" og "Arresten" på Andenes i 2004. Foto: Idar Nilssen.

Arresten - Andenes 

 

Aktuelt fra distriktet

Tilbake til bygninger

Tekst: Idar Nilssen

 

Arresten på Andenes. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

Byggeår: Oppgitt til 1870-årene, men helst etter 1906. Fotografier fra 1906 viser et åpent område der huset står i dag. Bygningen kan ha stått et annet sted fram til da. Det var helt vanlig å flytte disse gamle tømmerhusene når de skiftet eier.

  Bygningen ble oppført som uthus tilknyttet hovedbygningen på Vesterbryn. Byggherre kan ha vært fiskeren Andreas Mikalsen, men trolig var det en av brødrene hans, snekkeren Anton Mikalsen, som førte opp huset der det står i dag. Huset er 15,2 meter langt og 4,5 meter bredt.

Bygningen huset også en tid to arrestlokaler og kontor for lensmannen når han var på stedet.

I dag nyttes "Arresten" til bevertningssted i tilknytning til et lokalt bryggeri.