Tilbake til startsiden Nordligste del av Andøya sett fra Andfjorden. Foto: Idar Nilssen.

Skogvoll skole - Nordmela krets

 

Tilbake til bygninger  

Skolebygningen på Skogvoll slik den framstår i dag. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

Bygningen ble oppført i 1930. Fra 1943 ble skolen nedlagt og elevene overført til Nordmela. Før 1930 gikk elevene fra Skogvoll på skolen på Stave, noe som trolig hadde vedvart siden 1896. Huset brukes nå som lokalt forsamlingshus.

 

 

Erling Edvardsen omtaler skolen på Skogvoll slik:

Etter noen år hadde folket på gården samlet såpass inn ved fester, basarer, kvinneforeninger o. l. at ved undersøkelse av hva et passende skolehus kunne koste, så skulle vi klare halvdelen av kostnaden. Den andre halvdelen betalte fylket. I 1930 ble skolehuset bygd. En del gjorde folket selv, f. eks. støyping av grunnmuren. Men hun som var banebryter for skolen, fikk ikke oppleve å se huset. Hun var en av de første som falt for den grusomme spanskesyken som herjet Norge i 1918 – 19. Jenny Bøe døde etter at hun hadde begynt skoleåret på Saura i 1918. Ære være henne for den tapperhet hun viste. Nå er huset ikke skole lenger. For lite barn gjorde at en annen krets måtte brukes, og så sentraliseringen.