Aktuelt fra distriktet

Tilbake til startsiden

Senhøst på Medby. Foto: Idar Nilssen.

Medby skole - Medby krets

 

Medby krets

Tilbake til bygninger

 

Tekst og redigering: Idar Nilssen

 

Gammelskolen på Medby slik den framstår i dag, som sanitetshuset. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

Bygningen ble tegnet av Ole Scheistrøen fra Namsos, og ble trolig tatt  i bruk fra skoleåret 1898/99.

Ole Scheistrøen, Namsos (1833 - 1921), var opprinnelig husmannsgutt fra Surnadal. Han hadde stor interesse for kirkebygg, og oppførte som byggmester hele 25 kirker. Han tegnet også en rekke bygninger, blant annet Malnes kirke i Bø. (Kilde: Historisk årbok for Sortland 1999/2000.) (Klikk for større bilde.)

 

 

I skolestyremøtet 14. november 1892 ble det vedtatt å bygge fire skolehus: Bø, Åknes, Skjolde og Fornes. For Fornes' vedkommende ble navnet senere endret til Medby skole.

Den 12. juni 1897 vedtok skolestyret anbudet fra Kristian Kvile, Harstad på skolene Skjolde , Medby og Bø.

Selve oppføringen på Medby ble utført av Nils Andreas Pettersen sammen med en eller flere av sønnene, i første rekke sønnen Simon.

Fotogalleri elever
   

Elever ved gammelskolen på 1920-tallet. Foto utlånt av Anny Åsen. (Klikk for større bilde).

 

Skolebygningen sto opprinnelig plassert på oversiden av veien på eiendommen "Elveaker", der Kristian Nilsen hadde stilt med tomt rett på nordsiden av Mølnelva (Medbyelva). Dette ble den første faste skolen på Innlandet, tidligere hadde skolen blitt holdt rundt om i stuene hos folk.

Etter at "nyskolen" ble tatt i bruk fra 1959, ble den gamle skolebygningen overtatt av Innlandet sanitetsforening og flyttet på nedsiden av veien litt lenger nord, der den står nå.