Tilbake til startsiden Mot Grytøya. Foto: Idar Nilssen.

Dverberg kommunehus - Dverberg samfunnshus

 

Aktuelt fra distriktet  

Opplysningene om denne og andre bygninger i Andøy er framskaffet av Idar Nilssen.

Tilbake til bygninger  

Bygningen slik den framstår i dag, som Dverberg samfunnshus. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

 

Bygningen ble tatt i bruk i 1960 som kommunehus.

Dimensjoneringen hadde trolig sammenheng med en forventning om at Dverberg skulle bli kommunesenter i den kommende storkommunen etter den planlagte sammenslåingen av kommunene Bjørnskinn, Dverberg og Andenes fire år senere. Les mer om kommunesammenslåingen.

Innflyttingen foregikk i midten av august 1960, og man fikk samlet alle kommunale funksjoner i Dverberg kommune der. Også distriktslegen, helsesøster og Dverberg Sparebank fikk sine lokaler der. En del skoleaktiviteter, som sløyd, husstell og gymnastikk, fikk óg plass.

Bygningen ble oppført av "Durox-stein" som var produsert på Ankenes ved Narvik. Råvarene til denne bygningssteinen kom fra oljeskifer hentet ut på Ramså. Oljeskiferen var brennbar, og ble først brukt som brensel i prosessen. Slagget som ble igjen ble så brukt til produksjonen av selve bygningssteinen. Les mer her (PDF).

Med unntak av kommunens lokalhistoriske arkiv, er alle de kommunale funksjonene flyttet over til Andenes. Men Dverberg samfunnshus er likevel svært flittig brukt til en rekke aktiviteter, Teaterklubb og produksjonslokale for Alveland-såpen, for å nevne noen få.