Aktuelt fra distriktet

Tilbake til startsiden

Mot Høgtinden. Foto: Idar Nilssen.

Andøya Meieri - Risøyhamn

 

Tilbake til bygninger  

Meieribygningen, slik den framstår i dag. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

   

Meieribygningen i Risøyhamn beskrives ved hjelp av et klipp fra årboka 2005, der Hermod Solvoll, som selv var knyttet til meieriet gjennom mange år som kontrollassistent, gir en beskrivelse av historien - tilblivelse, drift og nedleggelse som meieri.

Bygningen eies i dag av bøndene, og kalles "Bøndenes hus".

 

Bygginga av meieriet i Risøyhamn tok til i 1936, og det stod ferdig til å ta imot fløyte den 6. juli 1937. Tomta var gitt gratis av kjøpmann Th. Benjaminsen. Bygginga blei finansiert med eit lån på kr. 15.000 i Dverberg Sparebank og eit statstilskott på kr. 3.000.

Meieriet var starta opp i ei oppgangstid som såg rimelig lys ut. Men så kom krigen og dei følgjene som den førte med seg.

Det var rimelig klårt at fortsatt levering av fløyte var ei brukande løysing, men produsentane var ikkje nøgde med det. Dei ønska å levere mjølk - noko som let seg gjere etter at kommunikasjonane var blitt betre.

Årsmøtet i 1952 gjorde vedtak om at meieriet skulle bygges ut for mottak av mjølk. No var andelstallet auka til 9.000 andelar, og medlemstallet til 446.

Etter krigen var det blitt opna 2 mjølkebutikkar på Andenes. Den første tida blei mjølka ført til Andenes på 50-literspann, men etter ei tid kjøpte meieriet kjøletank.

På grunn av byggerestriksjonar og finansieringsvanskar kom ikkje bygging i gang før i 1953, og bygget blei først ferdig i 1956.

I juli 1989 blei Andøya meieri overført til Sortland, og etter få år var heile meieridrifta i Vesterålen lagt ned - og flytta til Harstad!

Styreformenn i Andøya Meieri:

Anton P. Medby 1935 - 1947

Gerh. Alpøy 1948 - 1957

Sverre Wollseth 1958 - 1961

Arthur Furfjord 1962 - 1963

Ivar Tollefsen 1964 - 1968

Øyvind Vollan 1969 - 1980

Mikal Spjelkavik 1981 - 1987

Knut J. Enoksen 1988 - 1989

Meieristyrarar:

Ivan Nicolaisen 1937 - 1945

Sverre Fyhn 1945 - 1950

Jostein Nilssen 1950 - 1968

Sigmund Bøe 1968 - 1987

Henry Karoliussen 1987 - 1989

 
  Tilbake til bygninger   Tilbake til startsiden

Andre bygninger i Andøy>>

Gammelgården i Risøyhamn

Strandland skole  (Fotografier)

Andøya Meieri

Sykkelfabrikken - Dverberg

Gammelskolen - Åse

Pettersengården - Nordmela

Skogvoll skole

Ånes skole

Bjørnskinn skole

Saura gamle skole

Bø skole

Nøss skole

Kiilgården - Andenes

Åknes skole  (Fotogalleri)

Gammelskolen - Medby  (Fotogalleri)

Slippen til Haakon Aronsen - Risøyhamn

U.L. Lyngblomen - Ungdomshuset på Åse (Fotogalleri)

Stave skole  (Fotogalleri)

Å skole

Dverberg gamle skole

Nordmela skole (Fotogalleri)

Breivika skole

Skjolde gamle skole

Andenes gamle skole

Arresten - Andenes

Vesterbryn - Andenes

Overgårdbrygga - Andenes

Fjærland - Andenes

Garmo - Andenes

Gamle posthuset - Andenes

Elim - Andenes

Losjen - Andenes

Fyrvokterboligen - Andenes

"Russerbua" - Andenes

Menighetshuset på Dverberg

Prestegården på Dverberg

Bleik gamle skole

Klokkergården på Dverberg 

Drengstua på Klokkergården på Dverberg 

Dverberg kommunehus Dverberg samfunnshus

Gammelbutikken i Risøyhamn

Bjørkely Cafè & Pensjonat i Risøyhamn

"Andøyheimen" i Risøyhamn

"Stabburet" ved Gammelgården i Risøyhamn

Ungdomshuset i Bjørnskinn

Soltun skole - Gavlen   (Fotografier)  

Risøyhamn skole - Risøyhamn  (Fotografier)

Hussamlingen "Veita" på Andenes