Tilbake til startsiden Mot Gullesfjorden fra Andfjorden. Foto: Idar Nilssen.

Båtbyggeriet - Risøyhamn

 

Aktuelt fra distriktet

Tilbake til bygninger

Tekst: Idar Nilssen

"Slippen" i Risøyhamn. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

   

Risøyhamn Slipp og Båtbyggeri ble etablert i 1907. Det var Haakon Magnus Aronsen fra Sørmela og Daniel Nøis fra Nøss som gikk i gang. Etter et par år trakk Daniel seg og Haakon Aronsen fortsatte alene.

Deres første arbeide var en klinkbygget skøyte på 24 fot.

Men større båter måtte slippsettes, og i 1929-30 bygget Aronsen to patent rulleslipper for farkoster med opptil 120 fots kjøllengde. Slippen ble flittig brukt, og man så i sin tid ofte 6 båter samtidig på slippen. Skinnegangene etter slippen kan ennå sees.

Da Haakon Aronsen pensjonerte seg i 1955, kunne han se tilbake på mer enn 130 nybygg og 5700 reparasjoner. På det meste var 24 mann i arbeid på slippen.

En annonse i And-Ungen i 1924.

   

Man kan óg lese et dikt om skårungen, skrevet av Haakon Aronsen.