Aktuelt fra distriktet

Tilbake til startsiden

Mjødurt. Foto: Idar Nilssen.

Ungdomshuset i Bjørnskinn - Bjørnskinn krets

 

Tilbake til bygninger  

Ungdomshuset i Bjørnskinn slik den framstår i dag. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

Bygningen ble oppført i 1920, og påbygd i 1936 og 1956.

 

 

Ungdomslaget ”Rett Leid” ble stiftet 15. nov. 1905, med Jon Kleppe som første leder. De første årene besto møtene av sang og leik, foredrag og diskusjoner. Skolen i Bjørnskinn huset aktivitetene denne tiden.

Den 25. januar 1920 foreslo daværende leder, Olaf Kleppe, at man burde bygge eget ungdomshus. Innvielsesfesten var 3. oktober samme år. Der deltok 225 mennesker. I 1936 ble huset forlenget og gjort høyere. Det neste tilbygget kom i 1956. 

Gjennom tiden har laget hatt flere særlag, som sangkor, leikarring, lesering og studiering. Det ble  oppført mange skuespill. Man så en oppgave i å spre nynorsken i forhold til kirken, laget og til det enkelte hjem, noe man arbeidet aktivt for. Laget fikk i 1930-årene sitt eget plantefelt med gran og furu. 

Medlemstallet har variert mellom rundt 20 og 80. Lagets håndskrevne blad, "Midnattsol", så dagens lys i 1924. Laget kunne feire 75års-jubileum i 1980.

 

Høsten 1963 holdt ungdomslaget Rett Leid folkedanskurs i Bjørnskinn.

Danselærer var Torleif Hansson fra Bjørnskinn.  1.rekke foran fra venstre: Marit Kinn (Lovika), Knut Johansen (Risøyhanm), Inger Kleppe (Bjørnskinn), Johan Kleppe (Bjørnskinn), Anny Karoliussen (Bjørnskinn), danselærer Torleif Hansson (Bjørnskinn), Johan Arnt Johansen (Nøss), Ragnhild Nilsen (Bjørnskinn), Kyrre Karlsen, Ragnhild Uhre (Risøyhamn), Hans Andreas Karoliussen (Bjørnskinn). 2.rekke fra venstre: Eva ? (Bjørnskinn), Hermod Solvoll (Bjørnskinn), Mary Ann Øynes (Risøyhamn), Sigmund Bøe (Risøyhamn), Sissel Vik (Bjørnskinn), Egil Mikalsen (Myrland), Annbjørg Nordeng (Bjørnskinn), Tormod Nordeng (Bjørnskinn), Torunn Nilssen (Risøyhamn), Dag Hansson (Bjørnskinn), Valdis Kristiansen (Bjørnskinn), Knut Nilsen (Bjørnskinn), ukjent, Geir Kilmark (Risøyhamn). 3.rekke fra venstre: Bjørg Nilsen (Bjørnskinn), Per Bertinussen (Bjørnskinn), Gunn Nøstvik (Strandland), Tor Pettersen (Nøss), Randi ?, Guttorm Andreassen? (Stokkland), Eirin Bertinussen (Bjørnskinn), John Novik (Bjørnskinn), Karin Jørgensen (Bø), Jann Jørgensen (Bø). Foto utlånt av Torunn Nilsen Hansen og Ståle Hansen. (Klikk for større bilde). Navnsettingen på selve bildet er mangelfull inntil alle navnene foreligger.

Det mangler fortsatt navn. Ta kontakt hit hvis du har tilføyelser/rettelser.