Tilbake til startsiden Foto: Idar Nilssen.

Nøss skole - Nøss krets

 

Tilbake til bygninger Tekst og redigering: Idar Nilssen

Nøss krets

 

Nøss skole i dag. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

Bygningen ble tatt i bruk som skole i 1927.

 

 

Inge E. Johansen skrev en artikkel om skolen på Nøss i årboka for 1986. Følgende er klippet derfra:

"Det har vært skolegang på Nøss fra 1903. Undervisningen foregikk i stuene etter som eierne kunne ta imot elevene. Det kunne være hos Isak (Persa) Pedersen, Johan Berg, i Petrastua eller hos Paul Pettersen.

Tollev (Nilsa) Nilsen fra Haugen skolte fram til 1907. Andre lærere var Normann Lockert, Hilda Wiig og Jon Kleppe. Seinere kom Lindberg Nyborg, Osvald Nikolaisen, Kyrre Karlsen, Astrid Paulsen og andre som skola kortere perioder. Småskolen forgikk i stuene. Elevene i storskolen gikk over Stranda til Bø. Undervisningen varte i 4 terminer, 3 veker hver gang. Skolen begynte kl. 9. I uvær ble det mange trasige turer. Elevene bodde derfor på Bø om vinteren. En stein nordpå Skjettenbakken kalles Bukserenna. Her rente elevene på baken nedetter steinen. Alle navn har sitt opphav. Ungetallet på Nøss økte. Kravet om egen skole i bygda ble framsatt."

I møte 3. juli 1927 vedtok skolestyret at Nøss skulle gå ut av den felles skolekretsen for Bø og Nøss. På kretsmøtet 6. juli samme år besluttet man det samme.