Tilbake til startsiden Andfjorden. Foto: Idar Nilssen.

Breivik skole - Saura krets

 

Tilbake til bygninger  

Skolebygningen i Breivika slik den framstår i dag. Den ble oppført i 1904. Foto: Magnar Svandal. (Klikk for større bilde).

 

Skolebygningen i Breivika var i bruk fra 1904 til 1951. Den tjener i dag som lokalt forsamlingshus.