Tilbake til startsiden Foto: Idar Nilssen.

Stave skole - Bleik krets

 

Tilbake til bygninger

Fotogalleri

 

Skolebygningen på Stave slik den framstår i dag. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

Bygningen ble oppført i 1896. Fra 1958 ble skolen nedlagt og elevene overført til Nordmela og etter et par år til Bleik. Huset brukes nå som lokalt forsamlingshus.

Skolen på Stave slik den tok seg ut rundt 1903. Her med huset til Johan Olav (Jenssen) Solvang (1873-1953) og hustru Regine Charlotte Rikartsen (1878-1928) til høyre og fjellet Mulen i bakgrunnen. Huset i venstre billedkant tilhørte Jens Henrik Johansen (1843-1921) og hustru Kristine Helene Mikalsdatter (1843-1935). Det ble bygd i 1881, og revet rundt 1964, en tid etter at Karl Rasmus Dahle ble født der. Foto utlånt av Karl Rasmus Dahle. (Klikk for større bilde).

 

 

Tekst: Karl Rasmus Dahle.

I eldre tid var det mye strev med opplæring og skolegang. Der var ikke skolehus og da var det å ta inn der det var plass – omgangsskole.

Det hendte at barna fra Stave, Skogvoll og Nordmela gikk sammen på omgangsskolen.

I 1896 ble det bygd skolehus på Stave og barna fra Skogvoll skulle også få sin skolegang der.

Skoletida var 12 uker om året i storskolen og 10 uker i småskolen. Skolen ble holdt i ”turer” på 3 uker og da måtte barna fra Skogvoll bo på Stave. Senere ble det bygd egen skole på Skogvoll.

Stave var egen skolekrets helt til 1958 da en pågående sentralisering førte til at skolen ble nedlagt – elevene overført, først til Nordmela krets, men så etter bare et par år til Bleik skolekrets hvor en har vært siden. Overgangen til Bleik skolekrets kom etter sterkt påtrykk fra foreldrene på Stave som påholdt kortere vei og at Stave hadde mer/nærmere tilknytning til Bleik.

Stave skole og tomt, gnr 36 bnr 46 ble overført fra tidligere Dverberg kommune til Stave gårdsforening.

På medlemsmøte/årsmøte i Stave gårdsforening 5. februar 1980 ble så eiendomsretten til Stave tidligere skole og tomt overdratt til andelslaget Stave Samfunnshus A/L som hadde påtatt seg å forestå en nødvendig utbygging/restaurering av Stave tidligere skole til et tidsmessig samfunnshus for bygda.

 

 
Lærer og kirkesanger Ole Iver Krogstad skriver i ettertid dette rundt skolen på Stave:

 

 

Fra den tid skolestyret tok fatt på arbeidet med gjennemførelsen av den nye skolelov og til de fem nye skolehus og den nye kirkesangerbolig stod ferdig til å tas i bruk, hadde jeg som styrets formann et svært arbeide - meget å stå i. Foruten å innta stillingen som formann i skolestyret hadde jeg i denne periode vært ligningsmann og forlikskommissær samt kirkeverge. Den første av disse stillinger var særlig krevende. Men sterkest blev påkjenningen den sommeren alle skolevesenets nybygninger skulde opføres. I den tiden blev min isse bar. Rett som det var fikk jeg fra de forskjellige byggeplasser forespørsler - tildels av stor viktighet - som jeg straks måtte besvare. Budet måtte få beskjed med tilbake. Fikk ingen tid til å rådføre mig med noen, og så måtte jeg treffe avgjørelse helt på eget ansvar.

Men når skolehuset på Stave blev snudd bakvendt - for stedet kanskje allikevel det heldigste - og ovnen i Åse skole anbragt midt i huset, så skjedde det ikke etter ordre fra mig. I anledning disse forhold fant man det klokest ikke å spørre mig. Man var nok på forhånd klar over, at jeg vilde hatt det annerledes.

 

 

Overfylt av kredsens folk blev skolehusene på Åse, Myre, Saura og Nordmela innviet av sogneprest Gloppestad. Sogneprestens fortreffelige, fengslende og værdifulle foredrag i forbindelse med bønn og salmesang gjorde innvielsen til høitid for hele kredsen.

Også skolehuset på Stave skulde innvies. I den anledning drog sognepresten, skolestyrets formann og kredsens lærer derhen. Læreren holdt på den tid skole på Nordmela. Tiden for innvielsen var bekjentgjort i forveien. Da de tre nevnte menn hadde sittet i skolehuset en stund, kom en ti- elleveårs gammel gutt inn med en stor bibel som han la på bordet, hvorefter han skyndsomt for ut igjen. Flere kom ikke. Og efter å ha ventet en forholdsvis god stund måtte sognepresten og de to forannevnte som fulgte ham, ta på tilbakeveien med uforrettet sak. Skolehuset på Stave blev heller ikke senere innviet.

Tilbake til bygninger  Tilbake til startsiden