Tilbake til startsiden Foto: Idar Nilssen.

Dverberg gamle skole - Dverberg krets

 

Tilbake til bygninger Tekstredigering: Idar Nilssen

 

Skolebygningen på Myre slik den framstår i dag. Bygningen har blant annet vært brukt som brannstasjon. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

 

Skolebygningen på Myre sett fra sør. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

 

 

Skolen ble vedtatt bygget i 1893.

Tekst fra Ole Iver Krogstad sine nedtegnelser:

Tilsynsutvalget hadde visse problemer med å skaffe tomt. I 1893 tilbød både Hans Nilsen og Madam Ingebrigtsen tomt til 70 kroner, men begge trakk senere tilbudet. I 1894 ”efter Konferance med Cedolf Olsen Myhre lover han at afstaa Tomt til skolelokale af  Størrelse 25 x 25 Meter. For denne Tomt betales ham 100 Kroner, der udlignes paa Kredsen og udbetales Sælgeren naar Skolelokalet er opført”.

Så kretsen betalte altså tomta. Likeledes var det ”alle arbeidsdygtige skattepligtige Mandspersoner” i kretsen som måtte legge grunnmur og oppføre selve bygningen. Et dagsverk ble satt til kr 2,50, og hvis en person unnlot å møte opp uten grunn, kunne arbeidslederen (Hans Gansmoe) leie inn vikar på hans regning.

Skolen ble tatt i bruk i 1895. Men kretsens forpliktelser var ikke slutt med det. Brensel måtte ytes ”in natura” av samtlige skattebetalere med egen husholdning. Hver av disse skulle etter tur bidra med ett lass torv ”som maa være godt tørret”. De måtte også sørge for skolens renhold og lærernes skyss mellom kretsene