Tilbake til startsiden

Aktuelt fra distriktet

Foto: Idar Nilssen.

Strandland skole - Strandland krets

 

Tilbake til bygninger Tekst/tekstredigering: Idar Nilssen

 

Skolebygningen på Strandland slik den framstår i dag. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

Skolen ble tatt i bruk fra 1939.

Strandland krets består av Lovik, Buksnes og Buksnesfjorden. Tidligere var denne kretsen delt i Lovik og Buksnes kretser. Buksnes hadde egen skolebygning, mens man i Lovika benyttet privateide lokaliteter, sist hos Jentoft Johansen.

 

 

  Strandland skole like etter oppføringen. Den øverste etasjen ble siden tatt vekk. Det sies at bygningen svaiet i vinden og måtte barduneres. Foto utlånt fra Strandland vel. (Klikk for større bilde).
 

 

Karl Johan Paulsen, som tilbrakte seks skoleår på skolen, beskriver planløsningen slik:

Der var utgravd kjeller under bygningen. I første etasje var det gymsal med to internatrom i sørenden, ett for gutter og ett for jenter, og så kjøkken. I nordre ende var det rom for husmor/pedell. Andre etasje var klasserom og lærerrom. (Læreren bodde på skolen). Sør for bygningen var det oppsatt et eget bygg med utedo.

Mange år etterpå ble det gjort forandringer til det som er dagens løsning.

 
 

Elever ved skolen den første tiden. Fra venstre: Solveig Iversen, Oddveig Henriksen, Hedvig Haug, Hjørdis Samuelsen, Mandor Alseth, Per Oluf Solstrand, Karl Johan Paulsen, Johanna Haug (pedell), Egil Johansen, Arne Thomassen, Per Magne Erlandsen og Ole Olsen. Foto utlånt av Jannina Hansen. (Klikk for større bilde).

 

 

Tredje klasse ved Strandland skole i 1959. Guttene fra venstre: Axel Alsos, John Olsen, Knut Rørnes, Torbjørn Erlandsen,  Agnar Melbøe, Asbjørn Nilsen og Arne-Hjalmar Olsen. Jentene fra venstre: May Britt Ingebrigtsen, Mary Ann (Lillemor) Gregersen, Torhild Hansen og Gunnvor Sørensen. Læreren var Eivind Jespersen. Foto utlånt fra Torhild Hansen Heide. (Klikk for større bilde).

 

 

Første klasse ved Strandland skole i 1959. Bakerste rekke fra venstre: Asbjørn Andreassen, Tor Ivar Grav, Kurt Kind, Oddbjørn Lockert, Kjell Johansen, Sigve Hansen, Odd Børre Berntsen, Per Kjartan Nordheim, Sigurd Hansen, Lars Børre Nilsen og Geir Arne Lockert.
Forreste rekke fra venstre: Elin Berg, Karin Synnøve Brønnestad, Ann Mari
Johansen, Kirsten Vold (Alseth), Hilda Marie Jakobsen, May Tove Midtun, Inger Mariann Normann, Lill Karin Gansmoe, Margaret Nilsen, Kitty Andreassen. Læreren het trolig Lillian Eide. Foto utlånt fra Sigve Hanssen. (Klikk for større bilde).

 


Første klasse ved Strandland skole i 1962. Bakerste rekke fra venstre: Tor-Martin Hansen, Frank Berntsen, Kyrre Kinn, Svein-Erik Gansmoe og Bjørn Hansen. Foran fra venstre: Irene Eilertsen, Liss Nilsen og May-Karin Jakobsen. Læreren var Asta Vinæs. (Det finnes en egen artikkel om Asta Vinæs i årboka for 2005). Foto utlånt fra Irene Eilertsen. (Klikk på bildet for forstørrelse).

 

 

Elever ved Strandland skole i 1978. Bakerst fra venstre: Bodil Kind, May-Bente Hanssen, Jannina Johansen, Ingvild Elverum, Britt-Helen Erlandsen, Rita Lundemo, Beathe Bø Nilsen, June Jakobsen, Stig Iversen, Lage Erlandsen, Raymond Eilertsen, Tore Rørnes, Tor-Halvard Gregersen og John-Helge Falck. Foran fra venstre: Svein-Martin Rørnes, Knut Aksel Haugen, Birger Elverum, Bente Anita Elverum, Tone Haugen, Line Rørnes, Bente Nilsen, Roger Larsen, Frank Rørnes, Geir Vidar Haugen og Roger Nilsen. Foto utlånt fra Jannina Hanssen. (Klikk for større bilde).

 

  Tilbake til bygninger    Tilbake til startsiden

Andre bygninger i Andøy>>

Gammelgården i Risøyhamn

Strandland skole  (Fotografier)

Andøya Meieri

Sykkelfabrikken - Dverberg

Gammelskolen - Åse

Pettersengården - Nordmela

Skogvoll skole

Ånes skole

Bjørnskinn skole

Saura gamle skole

Bø skole

Nøss skole

Kiilgården - Andenes

Åknes skole  (Fotogalleri)

Gammelskolen - Medby  (Fotogalleri)

Slippen til Haakon Aronsen - Risøyhamn

U.L. Lyngblomen - Ungdomshuset på Åse (Fotogalleri)

Stave skole  (Fotogalleri)

Å skole

Dverberg gamle skole

Nordmela skole (Fotogalleri)

Breivika skole

Skjolde gamle skole

Andenes gamle skole

Arresten - Andenes

Vesterbryn - Andenes

Overgårdbrygga - Andenes

Fjærland - Andenes

Garmo - Andenes

Gamle posthuset - Andenes

Elim - Andenes

Losjen - Andenes

Fyrvokterboligen - Andenes

"Russerbua" - Andenes

Menighetshuset på Dverberg

Prestegården på Dverberg

Bleik gamle skole

Klokkergården på Dverberg 

Drengstua på Klokkergården på Dverberg 

Dverberg kommunehus Dverberg samfunnshus

Gammelbutikken i Risøyhamn

Bjørkely Cafè & Pensjonat i Risøyhamn

"Andøyheimen" i Risøyhamn

"Stabburet" ved Gammelgården i Risøyhamn

Ungdomshuset i Bjørnskinn

Soltun skole - Gavlen   (Fotografier)  

Risøyhamn skole - Risøyhamn  (Fotografier)

Hussamlingen "Veita" på Andenes