Tilbake til Andøy.

Fra havneområdet på Andenes. Foto: Idar Nilssen.

Hussamlingen "Veita" - Andenes

 

Aktuelt fra distriktet

Tilbake til bygninger

"Veita" på Andenes. Til venstre sees Tellahuset og til høyre Ingolfbua. I midten skimter man Hilda Sørensen-huset før restaureringen tok til. Bildet er tatt i juli 2003, like etter at stakittgjerdet var kommet på plass igjen. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

Tella-huset

Dette våningshuset ble opprinnelig bygd i en etasje i 1852, men en gang før 1920 ble det bygd ut til den boligen som står i dag. Ved SEFRAK-registreringen i 1975 ble den karakterisert som velholdt og bevaringsverdig. Huset består i dag av stue, kjøkken, gang, wc i første etasje, og bad, to store og to små rom i 2.etasje. Det er kjeller under halve huset. Huset er nå pusset opp innvendig og tatt i bruk som atelier m.m. Navnsettingen er etter Tilla Nicolaisen som eide huset enda i 1975.

 

Olaf Andreassa-huset

Våningshuset er ombygd, og i dag kledd med eternitt. Opprinnelig bygd 1800 -1859. Huset er nå privateid og holdes av den grunn utenfor. Offisiell navneform er "Bratland". Byggherren var trolig Elias Hansen.

 

OlafAndreassa-bua

Lokal tradisjon vil ha det til at deler av denne bua er ca. 170 år, dvs. bygd i 1826. I SEFRAK-registeret opererer man med ca. 1895, men bua er også bygd på mot nordøst. I dag blir bua brukt som lagringsplass, kanskje har det tidligere vært husdyr der. Det finnes ei gammel grue der inne, som sikkert ble brukt til matlaging. Bua består i dag av et stort rom med hems over, og ei torvbu ved siden av - i tilbygget. Bua tilhører Olaf Andreassa-huset, og er privateid. Huset var tidligere fjøs/løe/uthus. Det hadde tidligere jevnt saltak, men Olaf Andreassen løftet den ene halvdelen og bygde på. Offisiell navneform var "Bakken".

 

Hilda Sørensen-huset

HildaSørensen-huset under restaureringsarbeidet. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

Dette huset er ifølge SEFRAK-registeret bygd ca. 1890. Her har det bodd mange mennesker opp igjennom tidene. Bygget består i dag av et stort rom nede, med merker etter ovn midt i rommet der det var avdelt mellom stue og kjøkken. Andre etasje inneholder gang og ett rom. Tilbygget mot øst var borte, men er nå bygd opp igjen. Det inneholder blant annet loftstrappa. Et lite tilbygg mot sør (utedo) er fjernet. Utvendig kledning, tømmerkjerne og panel innvendig. Det er kjeller under huset. Huset sto opprinnelig på pilarer (råvedstenger som var presset ned i møddingen), så grunnmuren og kjelleren er kommet til i ettertid. Offisiell navneform er "Heimen".

 

Heggelundbua

Heggelundbua med nytt torvtak. Den er delt på midten og rommet i sin tid to store familier. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

Bua er trolig flyttet til veitaområdet på slutten av 1800-tallet/begynnelsen av 1900­tallet. Den har trolig vært ei sjøbu/rorbu, og trolig stått på eiendommen "Lille Flamberget". I SEFRAK-registeret er den oppført som rorbu - bygd ca. 1890, og det ble notert at den trolig var den eneste av rorbuene som var igjen. Dette husets midtparti består av en tømmerkjerne, grovt tømmer og med svalgang i hver ende, det siste i enkelt bin­dingsverk. Huset er avdelt på midten og inneholder således to boliger. Det sies at det bodde familier der med opp til 9 unger. Byggherre var Martinius Heggelund Andreassen, en tidligere ordfører i gamle Dverberg kommune, som kom fra Bjarkøy. Arkitekten het Knut Lunde. Han var snekker og naturlege(!)

 

Ingolf-bua

Ingolfbua. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

Denne stod på «Torgbakken», og har visstnok vært vendt med røstet mot sjøen tidligere. Fiskerne hadde derfra god utsikt mot Kanalen og utrorplassene. Fremdeles sees stiftmerker fra den tida da den ene kortveggen fungerte som oppslagstavle for allslags kunngjøringer og reklame. Ingolf Nicolaisen kjøpte bua på slutten av 1930-tallet, og flyttet den dit den står nå. Bua består av ett rom med hems over, og en utedo (av nyere dato?). Bua er bygd i bindingsverk.

  Tilbake til bygninger

 
Tilbake til Andøy.