Tilbake til startsiden

 

Prestegården på Dverberg - Dverberg krets

 

 

Tilbake til bygninger Prestegården på Dverberg i dag. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

Byggeår: 1888. Huset ligger et stykke nord for kirken på Dverberg.

 

 

Det var i 1786, mens den aldrende sogneprest Otto Helme residerte der, at presteboligen brant ned til grunnen. Otto Helme døde året etter og fikk til etterfølger sogneprest Jacob Severin Bang, som startet gjenoppbyggingen av huset. Han la ned stor egeninnsats og menigheten samlet inn 100 riksdaler og 8 shilling. Se omtale av presterekken under "Kirker og kirkegårder".

I 1888 sørget sokneprest Gunnar Gloppestad for å få oppført ny prestebolig og fjøsbygning. Dette er de bygninger vi ser i dag, men større restaurering av boligen ble gjort på 1980-tallet. Huset var bolig for sognepresten på stedet fram til for noen år siden.

Prestegården sett fra sør. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

Klokkerboligen på Dverberg