Tilbake til startsiden

Aktuelt fra distriktet

Mot Risøyrenna. Foto: Idar Nilssen.

Risøyhamn skole - framhaldsskole og realskole

 

Fotografier fra Risøyhamn

Tilbake til bygninger

 

Artikkelen vil bli utvidet etter hvert og det blir lagt ut flere bilder fra skolen og skoleklasser så snart navnsettingen på bildene er klar. Det er ønskelig med flere klassebilder. Ta kontakt hit hvis du har noen. E-postadresse.

 

  Tekst og redigering: Idar Nilssen

 

Hamarøya, Risøyhamn, med skoleområdet lokalisert omtrent midt i bildet i framkant. (Klikk på bildet for forstørrelse).

 

Situasjonen på midten av 1950-tallet, da lå skolen oppe i Bjørnskinn. Stedet der det etter hvert skulle komme et skoleanlegg er angitt med kryss på bildet. (Klikk på bildet for forstørrelse).

 

På midten av 1950-tallet var Risøyhamn fortsatt et sentralt trafikknutepunkt. Det var fortsatt ikke opprettet ferjeforbindelse til Dragnes på Hinnøya, og en mulig sentralskole var i høyden på tankestadiet. Det kommende skoleområdet er angitt på bildet. Risøyhamn var kommunesenteret i daværende Bjørnskinn kommune. Foto utlånt fra Åsmund Karlsen. (Klikk på bildet for forstørrelse).

Hovedfløya ved Risøyhamn skole i 2009. Foto: Idar Nilssen.  (Klikk på bildet for forstørrelse).

 

 

Den eldste fløya ved sentralskolen, som i dag huser barneskole, var først ferdig og ble tatt i bruk fra skolestart i 1961 som framhaldsskole. Det var fra starten tre klasser, to førsteklasser og èn andreklasse. Det første året besto andreklassen av det som var første klasse på hhv. Soltun- og Bjørnskinn skole året før. Dette bildet ble tatt ved avslutningen av det første året ved den nye skolen. Gutten som "beundrer" bilen til Einar Brinchmann er Anders Nesvold, sønn av daværende distriktslege Nesvold. Skoleområdet var et veritabelt anleggsområde, der man parallelt var i gang med oppføringen av den neste fløya ovenfor. Foto utlånt fra Arnulf Holmvik. (Klikk på bildet for forstørrelse).

Gammelfløya i 2009. Foto: Idar Nilssen.  (Klikk på bildet for forstørrelse).

 

 

Det første kullet som ble "uteksaminert" fra Bjørnskinn framhaldsskole i Risøyhamn. Elevene hadde gått første året på hhv. Soltun skole i Gavlen og skolen oppe i Bjørnskinn. Gutter fra venstre: Lasse Jakobsen, Risøyhamn – Wilfred Ellingsen, Sandnes – Aksel Alseth, Strandland – Jan Hugo Solstad, Forfjord – Svein Framnes, Myrland – Finn Arntsen, Risøyhamn – Kåre Johansen, Nøss – Helge Nilsen, Stokkland – Per Johansen, Nøss – Kåre Bjørn Kongsnes, Risøyhamn – Håkon Pettersen, Stokkland – Kjell Kronlund, Myrland – Torgeir Karoliussen, Stokkland. Jenter stående, fra venstre: Elsa Britt Bø, Risøyhamn – Liv Nilsen, Stokkland – Anne Lise Enoksen, Bø – Kristine Karlsen, Skjoldehamn. Sittende fra venstre: Anne Olsen, Fornes – Gunn Inger Albertsen, Stokkland – Eli Nordjord, Åknes – lærer Oddvar Solvoll – lærer Aslaug Arås – lærer Hans Karl Eide - Kirsti Evensen, Risøyhamn – Bjørg Nilsen, Bjørnskinn – Anne Lise Grav, Øygård – Synnøve Tollefsen, Nøss. Foto utlånt fra Anne Lise Grav. (Klikk på bildet for forstørrelse).

Skoleskirenn var populært for de som likte det. Her er de tre beste etter et renn i 1962. Fra venstre: Bjørnar Holann fra Bø, Asle Brinchmann fra Myrland og Agnar Melbøe fra Lovika. Foto utlånt fra Arnulf Holmvik. (Klikk på bildet for forstørrelse).

 

 

Ved skolen etter et skirenn. Av de nærmeste ser vi fra venstre: Bjørn Johansen fra Strandland, Ole Terje Åsen fra Fornes, Ove Teigan og Trygve Amundsen, de to sistnevnte fra Stokkland. Foto utlånt fra Arnulf Holmvik. (Klikk på bildet for forstørrelse).

 

 

Nedenfor Andøyheimen etter et skøyteløp på Fjøsvatnet, eller Kveldrovatnet høsten 1962. Fra venstre: Aksel Antonsen fra Nøss, Harry Hansen fra Bø, Bjørnar Holann fra Bø, Odd Steffensen fra Nøss og Jan Håkon Haukland fra Åknes. Foto utlånt fra Arnulf Holmvik. (Klikk på bildet for forstørrelse).

 

 

På ferja (trolig "Blåmann") over til Dragnes til skoleskitur på Lovikheia. Fra venstre: Lillian Barosen fra Nygård, Malvin Markussen fra Nygård, Ellinor Ellingsen fra Sandnes og Jorunn Karoliussen fra Skjolde.  Foto utlånt fra Arnulf Holmvik. (Klikk på bildet for forstørrelse).

 

 

Elever fra Hinnøy-siden på ferja mellom Risøyhamn og Dragnes. Fra venstre: Sissel Andresen, Grethe Hanssen, Sigurd Ludvigsen (billettør) og Kitty Karlsen. Foto utlånt fra Grethe Hanssen. (Klikk på bildet for forstørrelse).

 

 

På Lovikheia. Arnulf Holmvik fra Gavlen nær toppunktet. Foto utlånt fra Arnulf Holmvik. (Klikk på bildet for forstørrelse).

 

 

Ved skolebussen til Skjoldehamn. Sjåføren var Odd Nilsen  og eleven Malvin Markussen, begge fra Nygård.  Foto utlånt fra Arnulf Holmvik. (Klikk på bildet for forstørrelse).

 

 

Avgangsklassen fra framhaldsskolen i 1963.

Første rekke f.v.: Karin Knutsen, Bø - Torhild Hansen, Lovik - Mari-Ann Øynes, Risøyhamn – Steinar Karlsen - Oddvar Solvoll - Aslaug Arås – Torleif Gjermundsen – Per Anker Johansen - Randi Rasmussen, Forfjord - Vigdis Nilsen, Stokkland. Andre rekke f.v.: Karin Stenbro, Risøyhamn – Bergliot (Bibbi) Benjaminsen, Risøyhamn - Bjørnar Holann, Bøgard - Frits Kristoffersen, Skjolde - Per Martin Johansen, Skjolde - Geir Hansen (1946-1996), Bjørnskinn - Martin Furfjord (1947-1995), Forfjord - Jens Bjørn Skjolde, Skjolde - Ole Terje Åsen (1947-1969), Fornes - Aksel Antonsen, Nøss - Thor Pettersen (1947-1995), Nøss – Bjørg Eriksen, Nøss – Sissel Kronlund, Myrland - Anita Johansen, Bø. Tredje rekke f.v.: Kjell Evjen, Risøyhamn - Malvin Markussen, Nygård - Asbjørn Nilsen, Lovik - Svein Harald Berg (1946-1994), Skjolde - Jan Håkon Haukland, Åknes - Arne Per Gabrielsen, Skjolde - Johan Peder Nilsen, Nygård - Trygve Amundsen, Stokkland - Ove Teigan, Stokkland - Agnar Melbøe, Lovik - Arne Ivar Liavik, Skjolde. Foto utlånt fra Anny Åsen. (Klikk på bildet for forstørrelse).

7. klasse 1964-65.

Stående bak fra venstre: Marit Kronlund, Jan Harald Nilssen, Tor Ivar Grav, Bjørnar Larsen, Stein Arntsen, Svein Viggo Johansen, Bjørnar Tollefsen, Kjell Antonsen, Lars Børre Nilsen, Arne Helge Jacobsen, Alf Martin Pettersen, Gunnar Normann Karoliussen og Elin Berg. Sittende foran fra venstre. Kristine Karlsen, Else Paulsen, Britt Karen Jacobsen, Gunn Pettersen, Liss Mari Johansen, lærer Inger Lise Karlsen, May Steffensen, Torill Iversen, Ann Britt Akselsen og Hilda Jacobsen. Foto utlånt fra Risøyhamn skole. Kristine Karlsen, Marit Kronlund Granå, Tor Ivar Grav, Sigve Hansen og Fritz Rikardsen m. fl. har bistått med identifiseringen. (Klikk på bildet for forstørrelse).

Første real 1965-66.

Bakerste rekke fra venstre: Egil Gansmo, Egil Arne Johansen, Kåre Pedersen, Armand  Olsen, Ola Klausen, Torgeir Nilssen, Sigve Hanssen , Bengt Schaug Pettersen, Torfinn Bø, Kurt Kind, Torbjørn Søreng, Hallvard Kristiansen, Håkon Nystad, Rolf Jakobsen, Dagfinn Nilssen og Oddvar Pedersen. Andre (midterste) rekke, fra venstre: Janne Margrethe Iversen, Ann Elise Karlsen, Janne Jørgensen, Bjørg Dahle, Gunn Strand, Lærer Marit Brøndbo, May Helen Holm, Turid Edvardsen, Marit Amundsen og Birgit Holmvik. Sittende i fremste rekke, fra venstre: Martha Linchausen, Svanhild Nilssen, Gunn Nilssen, Vårinn Nordlund og Ellen Johansen. Foto utlånt fra Birgit Holmvik Nymo. (Klikk på bildet for forstørrelse).

Framhaldsskolen 1965-66.

Stående fra venstre: Inge Wold, Bjørnar Evjen, Finn Moen, Per Trygve Kongsnes, Fritz Rikardsen, Reidar Johansen, Sigve Gabrielsen, Oddbjørn Lockert, Svein Tore Steffensen, Dag Ole Pedersen og Roger Kristiansen. Sittende foran fra venstre: May Tove Midttun, Britt Vik, Eva Andreassen, Oddny Larsen, Eva Hansen, lærer Per Paulsen, Marit Olsen, Ranveig Karlsen, Audhild Hennie Karlsen og Inger Normann. Foto utlånt fra Risøyhamn skole. Kristine Karlsen, Fritz Rikardsen, Per Trygve Kongsnes, Reidar K Johansen og Ingar Paulsen m. fl. har bistått med identifiseringen. Kristine Karlsen,

Første real 1966-67.

Stående fra venstre: Håkon Uhre (navnet er feil på forstørrelsen), Sigmund Liavik, Kjell Johansen, Rolf Leier, Arne Johansen, Øystein Edvardsen, Finn Andresen, Asbjørn Andreassen, Einar Karlsen, Helge Sannes, Odd Børre Berntsen, Gudmund Barosen, John Halvard Pettersen og Arild Kristiansen. Sittende fra venstre: Undis Furfjord, Bjørgunn Gansmoe, Kirsten Alseth, Inger Marie Skjolde, Gunn Edel Fredriksen, Ingebjørg ?, Edith Eriksen, lærer Helga Olsen, lærer Jens Haugen (navnet mangler på forstørrelsen), Hillbjørg Karlsen, Grete Evensen, Anne Karin Skjelstad, Astrid Gjertrud Nilsen, Hjørdis Kristoffersen og Harriet Korsnes. Foto utlånt av Gudmund Barosen. Sigmund Liavik og Sigve Hansen m. fl. har bistått med identifiseringen. (Klikk på bildet for forstørrelse).

Klassetreff i 1990.

Det var de som gikk ut av 9. klasse i 1970. Er det noen som kan skaffe tilveie navnene? Ta kontakt hit. Foto utlånt av May Hamansen Moen. (Klikk på bildet for forstørrelse).

Gammelgården i Risøyhamn

Tilbake til startsiden Tilbake til bygninger