Aktuelt fra distriktet

Tilbake til startsiden

Mot Andfjorden fra Å. Foto: Idar Nilssen.

Å skole - Åse krets

 

Tilbake til bygninger  

Skolebygningen på Å slik den framstår i dag. Bygningen brukes nå som lokalt forsamlingshus. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

I ti år, fra 1919, søkte oppsitterne på Å skolestyret om å få opprettet egen småskolekrets. På det meste er det 16 skolepliktige barn i 1. klasse. Først i 1929 ble søknaden innvilget på betingelse av at gården kunne skaffe brukbart skolelokale med innbo. I 1934 søkes det, med tegning og omkostningsoverslag, om å få bygge skole for egen regning mot å få vanlig fylkesbidrag. Skolestyret støtter søknaden.

Skolen på Å var i drift fram til skoleåret 1955/56, da elevene ble overført til Åse skole.