Aktuelt fra distriktet

Tilbake til startsiden

Fra Storsandnes. Foto: Idar Nilssen.

skole - Nøss krets

 

   

Opplysningene om denne og de andre nevnte skolene er innhentet i Skjoldehamn og på Bø.

Tilbake til bygninger  

Skolebygningen på Bø slik den framstår i dag. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

Bygningen ble tegnet av O. Scheistrøen fra Namsos, og tatt i bruk fra skoleåret 1898/99.

I skolestyremøtet 14. november 1892 ble det vedtatt å bygge fire skolehus: Bø, Åknes, Skjolde og Fornes. For Fornes' vedkommende ble navnet senere endret til Medby skole.

Den 12. juni 1897 vedtok skolestyret anbudet fra Kristian Kvile, Harstad på skolene Skjolde , Medby og Bø. Åknes var ikke med her.

Fotogalleri elever
 
   

Plasseringen av skolen helt i nordenden av bygda skyldtes kanskje at den også var ment å huse elevene fra Nøss. De brukte skolen på Bø inntil skolen på Nøss sto ferdig. Men det er historier om at kretsmøtet den 25. juli 1891 fattet vedtak om plasseringen etter at deltagere fra sørgården hadde forlatt møtet.

I et brev til skolestyret, datert 29. juli 1891, skriver Petter Pedersen dette: "Jeg vil gjøre bemerkning over Kredsmøtets beslutning på Bø den 25de dennes. Når skolehuset skulde opføres på Bø tiltvang Majoriteten seg Afstemming hvor det skulde Stå, siden at en stor del af Folket har forlat mødet..."

Den felles skolekretsen varte ved til 1927, da Nøss ble skilt ut som egen krets og fikk egen skolebygning.

Skolehuset på Bø er nå i privat eie og er under restaurering.

 

 

 

17. mai-feiring ved skolen på Bø i 1946. Foto utlånt fra Kjell Johansen. (Klikk for større bilde).

 

 

 

Jenny og Asbjørn Johansen med sønnen Kjell mellom seg nedenfor skolen på Bø rundt 1946. Foto utlånt av Kjell Johansen. (Klikk for større bilde).