Tilbake til startsiden Foto: Idar Nilssen.

Bjørnskinn skole - Bjørnskinn krets

 

Tilbake til bygninger  

Skolebygningen i Bjørnskinn slik den framstår i dag. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

Bygningen ble oppført i 1869-70.

Lærer Magnus Nilssen skrev i 1938 blant annet dette om forhistoria til skolen i Bjørnskinn:

 

 

"I Bjørnskinn kan dei i 1839 få bygsle ein gard hos Hans Petter Paulsen. Den kan „føde 1 Hest, 7 Køer og 20 Faar". - Det er lite om dette åra utetter, men i 1867 eller 68 er det ein privatmann (presten?) som har kjøpt eit jordstykke som klokkaren får bruke. Dette jordstykke med fjøs har kosta privatmannen 220 spd. Han er villig til å selje det for 200. Til den prisen blei det kjøpt i 1872 med 150 spd. i tilskot frå Amtskassen.

I 1867 søkte dei om 400 spd. til skolehus og klokkarbustad på Bjørnskinn. Men då saka er førre litt seinare på året er og Skjolde på tale. I 1868 søkte dei på ny, denne gongen om 250 spd. til skolehus på Bjørnskinn.

Bygninga stod då optømra i Namsos og muren var ferdig. I 1869 er huset kome under tak, men er ikkje ferdiginnreidd.

Denne bygninga som frå først av stod oppe ved gårdsveien, blei i 1903, av Jacob Lien, flytta heil ned til der den nå står. Huset var tungt og hadde nær blitt ståande i myra, men så møtte bygdefolka fram som til jektesett i gamle dagar."

 

Fotogalleri elever Kjellrun Mikalsen Evensen har lånt oss noen bilder fra skoletiden i Bjørnskinn.

 

Storskolen - skogplanting

Bakerst: Kjellrunn Mikalsen, Tore Kleppe, Steinar Skarstein, Arna Evjen, Fred Benjaminsen, Anne Framnes, Jorunn Brinchmann. Foran: Finn Hugo Dahl, John Are Johansen, Svein Hanssen, Olav Hanssen, Terje Kronlund Magne Kristiansen og lærer Tormod Nordeng. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

Utflukt, trolig til Bjørnskinnfjellet

Sittende bak fra v.: Irene Johansen, Borgny Hansson, Vigdis Kleppe, Kirsten Storhaug, Vigdis Eilertsen, Mari Strand, Per Dahl, Kjellrunn Mikalsen, Margaret Pettersen, Kari Benjaminsen , Hans Edvard Hanssen, Steinar Skarstein. Stående foran fra v.: Kjell Kronlund, Fred Benjaminsen, Finn Arntsen Kjell Backe Hanssen og Jan Eilertsen.

 

Skogplanting

Bak fra v.: Kjell Backe Hanssen, Anne Framnes, Irene Johansen, Tore Kleppe, Kjellrunn Mikalsen, Vigdis Kleppe, Per Dahl, Lasse Jacobsen, Mari Strand, Fred Benjaminsen, Vigdis Eilertsen, Kjell Kronlund. Sittende bak: Steinar Skarstein, Adolf Lanesskog, Svein Hansen?, Finn Hugo Dahl, Ole Martin Strand. Foran: Bjørg Nilssen, Kirsten Storhaug, Hans Hanssen, Jan Eilertsen, Margaret Pettersen og de to helt foran er Borgny Hansson og Kari Benjaminsen. Mannen bak til høyre er ukjent, men kanskje skogreisningslederen.

 

Skoletur til Bleik og Andenes

Stående bak fra v.: Adolf Lanesskog, Hans E.Hanssen, Alan Nilssen (sjåfør) Tore Kleppe, usikker, Lasse Jacobsen, Svein Framnes, Kjell Kronlund, Vigdis Kleppe, Kåre Kongsnes, Kirsten Storhaug og Margaret Pettersen. Sittende på rekka foran: Kirsti Evensen, Mari Ann Øynes, Irene Johansen, Bjørg Nilssen, Borgny Hansson,  Kari Benjaminsen, Sigrid Kronlund og usikker. Så sitter Vigdis Eilertsen foran dem til v. og Sissel Lund og Karin Stenbro til h. Foran der igjen er : Svein Hanssen, Finn H. Dahl, Kjellrunn Mikalsen, Else Britt Bøe, Mari Strand, Steinar Skarstein. Og helt fremst sitter:  Asle Brinchmann, Lasse Jacobsen, Kjell Evjen, Geir Hanssen ?,og Jan Eilertsen.

 

Skoletur til Bleik og Andenes

På dette bildet er det jo de samme elevene, men her ser vi også Finn Arntsen i forreste rekke.

 

Speiderjenter på tur

Her har  Ellinor Framnes tatt speiderne med på tur i marka. Bak fra v.: Mari Strand, Kjellrunn Mikalsen Kirsten Storhaug, Bjørg Nilsen, Jorunn Brinchmann og Vigdis Kleppe. Foran står Mari Ann Øynes, Sigrid Kronlund, Else Britt Bøe, Sissel Lund, Karin Stenbro og Inger Marie Lund. Bakerst står leder Ellinor Framnes.

 

 

 

Andre klasse 1959/60

Bak f.v.: Per Trygve Kongsnes, Bjørnar Evjen, Jon Arne Storhaug, Torfinn Bø, Alf Martin Pettersen, Stein Arntsen, Edmund Larsen, Håkon Uhre, Roger Kristiansen, Reidar Johansen og lærer Lillian Eide. Foran f.v.: Svanhild Nilsen, Marit Kronlund, Bente Pettersen, Grete Evensen, Gunn Edel Fredriksen, Unn Drage, Britt Vik, Liss Mari Johansen, Britt Karen Jakobsen og Helle Nesvold. Foto utlånt av Marit Kronlund Granå. (Klikk på bildene for forstørrelse.)

Her mangler noen navn. Kan noen hjelpe? Kontakt redaksjonen.