Tilbake til startsiden

Tilbake til Sortland

Mot Roksøy i Sortland. Foto: Idar Nilssen.

Kirker og kirkegårder i Sortland

Churches and cemeteries in Sortland municipality, Norway

 

Aktuelt fra distriktet
 

Kirkegårdene i Andøy     Kirkegårdene i Bø      Kirkegårdene i Øksnes      Kirkegårdene i Hadsel

Andre menigheter

Adventistene

Frelsesarméen

Frikirken

Jehovas Vitner

Metodistkirken

Pinsemenigheten

 

Sortland kirke

 

Sortland kirke

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Innviet i 1901. Kirken er en korskirke i tre i nygotisk stil med 840 sitteplasser. Det var Carl Julius Bergstrøm og Karl Norum som tegnet kirken.

 

Indre Eidsfjord kirke

 

Indre Eidsfjord kirke på Holmstad

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

 

Innviet i 1970. Kirken er en arbeidskirke med 250 sitteplasser. Det var Rolf Harlew Jensen som tegnet den.

 

Minnebauta ved Indre Eidsfjord kirke.

Minnebauta over omkomne ved "Havskaaren"s forlis.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

Bautaen har inskripsjonen:

"Denne bauta er reist til minne om de som omkom ved D/S Havskaarens tragiske forlis en stormnatt utenfor Kvalnes i Lofoten 19. 12. 1946."

De som omkom var Petter Pettersen - 39 år, Artur Simonsen - 53 år, Helmer Pettersen - 29 år, Godtfred Skrede - 35 år, Johan Simonsen - 33 år, Georg Pedersen - 43 år, Kåre Lorentzen - 32 år, Robert Eilertsen - 40 år, Karsten Paulsen - 21 år, Artur Antonsen - 21 år, og Peder Antonsen - 16 år.

 

Sigerfjord kirke

 

Sigerfjord kirke

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

 

 

Innviet i 17. mai 1933. Kirken er en langkirke med 280 sitteplasser, tegnet av Harald Sund. En del av interiøret stammer fra den gamle kirken på Sortland.

Alterringen, og altertavla fra 1696, kommer derfra. Det samme gjør døpefonten fra 1400-tallet. Prekestolen fra Sortland gamle kirke er et fint barokkarbeide med de fire evangelistene som utsmykning. Lydhimmelen over prekestolen fremhever prekestolen, og fungerer som en lydforsterker.

 

Krigsminnebauta ved Sigerfjord kirke

 

Minnebautaen over falne under andre verdenskrig ved Sigerfjord kirke.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Inskripsjonen.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Kirkegårdene i Sortland

Sortland I, ved Rv-82

Sortland II, ved kirken

Selnes

Sigerfjord I, Dalsanden

Sigerfjord II, Dalsanden

Maurnes (i bruk)

Bogen (i bruk)

Indre Eidsfjord (i bruk)

Vestre Godfjord  (i bruk)

Østre Godfjord  (i bruk)
 

Tilbake til startsiden

Tilbake til Sortland