Bebyggelsen i Bogen. Foto: Idar Nilssen.
Tilbake til startsiden

Tilbake til Sortland

Tilbake til kirken

 

Bebyggelse i Bogen. Foto: Idar Nilssen.

 

Bogen kirkegård i Sortland

 

 

Kirkegårdene i Sortland

Sortland I, ved Rv-82

Sortland II, ved kirken

Selnes

Sigerfjord I, Dalsanden

Sigerfjord II, Dalsanden

Maurnes (i bruk)

Bogen

Indre Eidsfjord (i bruk)

Vestre Godfjord  (i bruk)

Østre Godfjord  (i bruk)
 

 

 

Kirkegården ligger i Bogen - på veien til Holm og Bremnes i Sortland, litt nordom Gåsfjorden, Gåsbøl og Nevernes. Man følger en stikkvei rundt 200 meter i nordøstlig retning fra hovedveien. Avkjøringen er merket med privat skilt om kirkegård. Kartreferanse inngang: 33 W 514875 7632919.

Ifølge protokollen var den første begravelsen i 1901 (Josefine Olsen døde 1. mars dette året). I overkant av 150 personer er gravlagt der. Oversikt over gravlagte finnes hos DIS-Norge.

(Hvis du har problemer med å treffe denne kirkegården hos DIS-Norge, gå tilbake hit og klikk lenken på nytt.)

 

Inngangspartiet ved Bogen kirkegård.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Parti av kirkegården sett fra inngangen.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Klokketårnet har fortsatt det originale preget.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

 

Inne på kirkegården vokser det store trær som gir stedet preg av å være en gravlund.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Nyere graver på den gamle delen av kirkegården.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Thode Berthinussen fra Gåsbøl ble gravlagt i 1913.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

 

Jens Johannesen har fått et mektig gravminne. Han var kaiformann i Trondheim.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Nilma Julie Olsen døde i 1915, bare to år gammel.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

Betzy Oline og Karl Edvin Holm ble gravlagt i 1964 og i 1968.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

Petra Josefine Olsen fra Bremnes og Inger Andersen fra Gåsbøl ble begge gravlagt i 1914.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Gerda Antonsen fra Gåsbøl ble gravlagt i 1912.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

 

Håkon Haslevang er gravlagt på Bogen kirkegård.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til startsiden

Tilbake til Sortland

Tilbake til kirken