Tilbake til startsiden

Tilbake til Øksnes

Langenes vær. Foto: Idar Nilssen.

Kirker og kirkegårder i Øksnes

Churches and cemeteries in Øksnes municipality, Norway

 

Aktuelt fra distriktet
Det lokalhistoriske regionseminaret 2019 i Vesterålen

Kirkegårdene i Andøy    Kirkegårdene i Bø     Kirkegårdene i Sortland    Kirkegårdene i Hadsel

Kirkegårdene i Øksnes

Barkestad

Finnvåg

Gisløya gamle (nedlagt)

Gisløya nye  (i bruk)

Husjord  (nedlagt)

Klo (i bruk)

Langenes (nedlagt)

Meløy  (i bruk)

Myre (i bruk)

Reinøya

Skavlnes

Skjellfjord  (i bruk)

Steinlands-fjord (i bruk)

Øksnes
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre menigheter

Adventistene

Frelsesarméen

Frikirken

Jehovas Vitner

Metodistkirken

Pinsemenigheten

 

 

Langenes kirke

 

Langenes kirke

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

Se interiøret og nærmere omtale av kirken.

 

 

Fra tidlig 1500-tall. Kirken hadde plass til 170 mennesker, noe som ikke tillates i dag av brannvernhensyn.

På Langenesværet ligger Langenes kirke. Den er, ved siden av Øksnes kirke, den eldste bevarte kirka i Vesterålen. En kirkebok fra 1600-tallet daterer den tilbake til tidlig på 1500-tallet. På 1500-tallet var renessansen kommet til Norge og dette preget hvordan kirkene så ut. Den nye stilbevegelsen ble en ny tid for kirkekunsten. I middelalderen ble det gjort store arbeider som kan måle seg med tilsvarende fra utlandet i skjønnhet og kunstnerisk kvalitet. I denne perioden er de store verdslige og geistlige byggherrers tid forbi. De kirkerommene som bygges blir skapt mer intime og stemningsfylte, og man blir mer opptatt av interiøret enn eksteriøret. Dette vises tydelig i Langenes Kirke, både innvendig og utvendig. Langenes kirke ble tidlig på 1700-tallet ombygd til en korskirke i laftet tømmer, hva som var før det vites ikke. Det at Kirken ble bygd allerede på 1500-tallet viser at Langenesværet tidlig var et religiøst senter for fiskere som kom i land på Langenes og for de fastboende. På 1660-tallet var aktiviteten i Langenes fiskevær svært lav. Faktisk var den så lav at presten flyttet sin virksomhet til søsterkirken Øksnes kirke. Øksnes kirke ble hovedsogn, mens Langenes ble anneks. Til tross for det intime preget var det i sin tid plass til 170 mennesker. I dag tillates ikke det av blant annet brannvernhensyn. Kirken er også kjent utad for det gamle fine interiøret. Det meste av interiøret er gitt som gaver til kirken fra velstående prester eller oppsittere i været. Og når slike gaver ble donert, ble det ikke lagt skjul på hvem giverne var. Deres inskripsjoner er tydelig synlig, enten det gjelder lysekroner, lysestaker, vegglampetter, altertavle, disken til altertavla, nye vinduer, messehagelen, eller til og med prekestolen. I de fleste tilfeller gav giverne av sin overflod, men noen av gavene ble gitt under klare forutsetninger. Blant annet kunne dette gjelde løfte om gratis begravelse på angitt plass på kirkegården. Noe av det originale interiøret har i de senere tider blitt fjernet fra kirka, enten gitt til andre kirker eller til Tromsø museum.

På bergknausen ovenfor kirken er det reist en bauta til minne om fiskere som har kommet bort på havet.

Bautaen ble reist i juli 1944 .

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Inskripsjonen på bautaen.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Les mer om Langenesvær

 

Alsvåg kirke

 

Alsvåg kirke

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Kirka er ei langkirke i tre med 300 plasser, tegnet av R. Randulf.
Den ble innviet som bedehus 7. oktober 1923, og restaurert og ombygd til kirke i 1949.

 

Minnebauta over falne under siste krig ved Alsvåg kirke

 

Bautaen.

De falne som er nevnt er: Nils Johannesen, Harald Larsen, Gunnar Hals, Leif Johnsen, Ludvik Mortensen og Koldevin Steffensen.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

 

 

Inskripsjonen.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

Myre kirke

Myre kirke

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

Innviet i 1979. Kirken har 300 sitteplasser, og er tegnet av Arne Aursand.

Den nye kirken har overtatt rollen som religiøst sentrum i kommunen.
Byggemateriale er betong og limtrekonstruksjoner. Dette er en arbeidskirke med kirkekontorer, menighetssal og  ungdomslokaler.

 

Ved kirken er det reist et monument kalt "Portal", et minnesmerke over fiskere omkommet på havet. Det er kunstneren Gunn Harbitz som har laget denne 3,3 meter høye granittskulpturen.

Granittmonumentet "Portal".

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

I 1965 forliste fiskebåten "Boye Nilsen" fra Myre, og hele mannskapet på 14 omkom. Forliset skjedde på Fugløybanken, og man har senere hentet opp ett anker fra båten. I dag utgjør det et minnesmerke over de som ble borte. Dette minnesmerket er også plassert ved Myre kirke.

Minnesmerket over de omkomne ved "Boye Nilsens" forlis. Det satt igjen 12 enker og 23 barn.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

De omkomne var: Anker Antonsen, Halfdan Sverre Benum, Harald Paul Berntzen, Ottar Jentoft Gjertsen, Arne Ragnar Høydal, Johannes Petrus Johansen, Arnt Ivar Kristoffersen, Nils Arne Kristoffersen, Ingar Ivar Larsen, Arnt Andreas Nilsen, Martin Kildal Nilsen, Marton Nikolai Nilsen, Åge Jens Ludvik Nilsen og Egil Arnål Pettersen.

 

 

Øksnes kirke

Foto: Torill S, Øksnes menighet. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

Øksnes kirke sett fra Smines i mai 2011

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse).

 

 

 

 

Et gammelt testamente viser at det sto en kirke på Øksnes sist på 1300-tallet. Den kirka som står der i dag, er kanskje ikke så gammel, men noe av tømmeret er i hvert fall fra 1500-tallet. De tre høystolene gir Øksneskirka særpreg, opprinnelig bygd for de "kondisjonerte" på stedet.

Se ellers Johan Borgos sin omtale av Øksnes kirke.

 

Nyksund kapell

Bedehuset Zoar

Omtrent midt i bildet, nesten bakerst, skimter vi tårnet på "Nyksund Kapell", eller "bedehuset Zoar". Det ble bygd i fellesskap i 1887 av innsamlede midler fra Vesterålsfiskerne.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Bedehuset Zoar

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 
Tilbake til startsiden

Tilbake til Øksnes