Tilbake til startsiden

Tilbake til Sortland

Tilbake til kirken

Mehus mot vestsiden av Godfjorden. Foto: Idar Nilssen.

 

Østre Godfjord kirkegård i Sortland

 

 

Kirkegårdene i Sortland

Sortland I, ved Rv-82

Sortland II, ved kirken

Selnes

Sigerfjord I, Dalsanden

Sigerfjord II, Dalsanden

Maurnes (i bruk)

Bogen (i bruk)

Indre Eidsfjord (i bruk)

Vestre Godfjord  (i bruk)


 

 

 

Kirkegården ligger rett vest av Gunnesdalselva ved den gamle skolen i Godfjord. Kartreferanse inngang: 33 W 537305 7629205.

Ifølge DIS-Norge var den første begravelsen i 1932 (Helga Johansen). I overkant av 160 personer er gravlagt der. Oversikt over gravlagte finnes hos DIS-Norge.

(Hvis du har problemer med å treffe denne kirkegården hos DIS-Norge, gå tilbake hit og klikk lenken på nytt.)

 

Østre Godfjord kirkegård ligger helt inntil hovedveien til Mehus på østsiden av Godfjorden.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

Kirkegården ligger vakkert til, med Godfjorden i bakgrunnen.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Kirkegården sett fra nordøstlig kant. Helt i bakgrunnen til venstre den gamle nedlagte skolen i Godfjorden.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Noen nyere graver.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Kirkegården ble tatt i bruk først i 1932, noe gravminnene vitner om. Før denne tiden benyttet man kirkegården på Borkenes.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Et enslig trekors.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Noen av de eldste gravminnene.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Hjørdis og Jentoft Kinn ble begge gravlagt i 1993.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

Thea og Ole Gressnes bodde på Gapøya.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

Kirkegården har bårehus og klokketårn.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Ved siden av kirkegården har Østre Godfjord fiskarlag reist en bauta over omkomne fra området.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

Dette er navnene på bautaen: Lorents Kaspersen, Mehus 1849 – 27. desember 1875. Laurits Nilsen, Røkenes 1859 – 27. desember 1875. Johannes Johannesen, Røkenes 1844 – 20. november 1893. Tobias Bendiksen, Røkenes 1861 – 20. november 1893. Jakob Pedersen, Røkenes 1869 – 20. november 1893. Jentoft Jakobsen 1873 – 20. november 1893. Ole Johansen, Bjørnrå  1862 – 5. februar 1894. Ole Markusen, Bjørnrå   1871 – 5. februar 1894. Gulberg Nilsen, Bjørnrå 1877 – 5. februar 1894. Johan Lauritsen, Bjørnrå * - 5. februar 1894. Ole B. Olsen, Røkenes 1851 – 5. juni 1900. Olaf Røkenes, Røkenes 1883 – 5. juni 1900. Peder By, Mehus 1889 – 18. mai 1905. Albertine Tobiasdatter, Mehus 1889 – 18. mai 1905. Peder Iversen, Røkenes 1859 – 15. desember 1905. Petter Bendiksen, Røkenes 1865 – 15. desember 1905. Iver Paulsen, Godfjordbotn 1838 – 13. april 1910. Alfred Olsen, Bjørnrå 1876 – 8. mai 1910. Ole Olsen, Bjørnrå 1894 – 18. august 1911. Peder Johansen, Mehus 1883 – 21. oktober 1911. Ingeborg Johansen, Mehus 1883 – 21. oktober 1911. Gudrun Johansen, Mehus 1910 – 21. oktober 1911. Konrad Kaspersen, Mehus 1897 – 10. november 1917. Hagbart Olsen, Mehus 1875 – 11. mars 1932. Jarl Myrland, Mehus 1899 – 20. januar 1934. Gustav Røkenes, Røkenes 1895 – 6. januar 1942. Asbjørn Olsen, Bjørnrå 1928 – 22. januar 1951.

 

Inskripsjon topp.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

Inskripsjon, midtpartiet av bautaen.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

Bautaen, sokkel.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

Menighetshuset i Østre Godfjord ligger på Mehus, et stykke øst for kirkegården. 

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Tilbake til startsiden

Tilbake til Sortland

Tilbake til kirken