Tilbake til startsiden

Tilbake til Sortland

Tilbake til kirken

Maurnes kirkegård, det nye bårehuset. Foto: Idar Nilssen.

 

Maurnes kirkegård i Sortland

 

 

Kirkegårdene i Sortland

Sortland I, ved Rv-82

Sortland II, ved kirken

Selnes

Sigerfjord I, Dalsanden

Sigerfjord II, Dalsanden

Maurnes

Bogen

Indre Eidsfjord (i bruk)

Vestre Godfjord  (i bruk)

Østre Godfjord  (i bruk)
 

 

 

Kirkegården ligger rett nord av tettbebyggelsen på Maurnes, på vestsiden av, og inntil Fv. 82.  Kartreferanse inngang: 33 W 518808 7627173.

Ifølge protokollen var den første begravelsen i 1921 (Kristine Knutsen fra Sandstrand). I overkant av 450 personer er gravlagt der. Oversikt over gravlagte finnes hos DIS-Norge.

(Hvis du har problemer med å treffe denne kirkegården hos DIS-Norge, gå tilbake hit og klikk lenken på nytt.)

 

Det nye inngangspartiet med parkeringsplassen og bårehuset.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Parti fra kirkegården sett fra nord.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

Vestre del.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Nordvestre del.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Sørvestre del.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Eldre del mot sørvest.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Midte del mot nordvest.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Nyere graver.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Oskar Werningsen mistet livet under kampene ved Narvik i 1940.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Tilbake til startsiden

Tilbake til Sortland

Tilbake til kirken