Tilbake til startsiden

Tilbake til Bø

Nykan. Foto: Idar Nilssen.

Kirker og kirkegårder i Bø

Churches and cemeteries in Bø municipality, Norway

 

Aktuelt fra distriktet
Malnes kirke

Kirkegårdene i Andøy    Kirkegårdene i Øksnes     Kirkegårdene i Sortland    Kirkegårdene i Hadsel

 

Omtale av kirkegårdene  i Bø

Bogen (i bruk)

(nedlagt)

Duken  (i bruk)

Hovden (i bruk)

Kalvøya  (nedlagt)

Lombusbakken (nedlagt)

Malnes   (nedlagt)

Ravnåsen  (i bruk)

Skålbrekka   (i bruk)

Øra (nedlagt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Andre menigheter

Adventistene

Frelsesarmeen

Frikirken

Jehovas Vitner

Metodistkirken

Pinsemenigheten

 

 

 

 

 

 

 


 

 

kirke

 

Bø kirke fra rundt 1824.

Kirken har plass til 370 mennesker.

Bø kirke, slik vi kjenner den i dag, er en korskirke bygd av tømmer i 1824. Den ligger vakkert til på sørspissen av Langøya og Bø kommune med utsikt mot Hadseløya og Lofot-fjellene.
Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

Bø og Malnes menighet beskriver kirken slik:

Bø kirke står på gården Bø. Det kan synes litt underlig at hovedkirken står på et så lite sted, men Bø var tidligere et viktig rorvær/fiskevær. Under de store fiskeriene bodde fiskerne i rorbuer på Bøholmen, en liten holme og eggvær. Det er funnet flere gravplasser fra Vikingtiden her, så Bø var alt den gang et kjent sted.
Kirken var opprinnelig rødmalt, men i 1917 ble den malt hvit. Etter den siste restaureringen i 1970 - 1971 ble kirken igjen malt rød. Det endelige «bevise» for at kirken skulle være rød er et maleri som henger i våpenhuset i kirken, malt av presten Fredrik Nikolai Jensen, sokneprest i Bø fra 1854 - 1863. Maleriet som ble gitt til kirken i gave av Jensens oldebarn i 1979, viser kirken i forrige århundre, rødmalt.
Den 7. januar 1971 ble Bø kirke gjenåpnet av biskop Bjarne Weider.
I 1940 ble det i Hadsel presetearkiv funnet en oversikt over kirkene og prestene i distriktet fra 1690. Av dette dokumentet fremgår det også at det er den 6. kirken som står på gården Bø.
Første gang vi hører om kirke i Bø er i 1381. Dette fremgår av oldebrevene «Diplomatarium Norvegicum». Den første kirken ble trolig bygd omkring år 1340. Hvis vi regner med at kirkene varte ca 100 år, ble det bygd ny kirke ca 1440 og den tredje ca 1540. Den fjerde kirken ble bygd i 1639 av jektskipper Reinholdt Christiansen fra Røsnes og Mads Petersen fra Nord Vinje. Om den kirken heter det i 1690 at «den er ednu temmelig ved mact, efter som den forgangen aar blev tjærebredd»ª.
I 1734 ble så den femte kirken bygd, litt østenfor der kirken står nå. Den fjerde kirken varte altså rundt 90 år.
I 1822 startet arbeidet med den kirken som står i Bø i dag. Det var ranværingen Ole Pedersen Bang som sammen med 7 andre arbeidet på kirka. Dagslønnen var 1 ort (80 øre), men Ole P. Bang hadde 1 ort og 12 shilling (kr. 1,20). Han var tømmermann og smed og smidde både lås og hengsler til kirken. Den 8 august 1824 ble kirken innviet av Nordlendenes (Nord-Norges) første biskop, Mathias Bonsach Krogh, som også var sokneprest i Alstadhaug.
Kirken ble kjøpt av kommunen 1. januar 1908 for kr. 4250,- og ble restaurert det samme året for ca kr. 5000,-.


Relieff ved kirken over biskop Mathias Krogh.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

 

Inskripsjonen på minnesmerket.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Konfirmanter i 1919

Fotos utlånt av Bjørn Myrstad

Presten het Hans Bauge, og klokkeren Ole Kristian Robertsen.

Konfirmanter i 1919

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

 

 

Konfirmanter i 1919

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

 

 

 

 

Malnes kirke

 

Malnes kirke på Eidet

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

Den eldste beskrivelsen av Malnes kirke finner vi i et gammelt dokument fra 1589.
På grunn av forfall ble Malnes kirke i 1829 revet og flyttet fra Malnes (Hovden) til Eidet. På Eidet ble kirken bygd av tømmer, men uten tårn. Den gamle Malnes kirke var privateid, men mot slutten av 1880-årene ble kirken kjøpt av Malnes sokn.

Innviet i 1895. Kirken har plass til 320 mennesker.

Bø og Malnes menighet omtaler kirken slik:

Palmesøndag den 7. april 1895 ble den nye kirken innviet til bruk av biskop Bøckman.

Den nye kirken er en langkirke med sitteplasser for 320 personer, og bygget etter tegning av byggmester Gunther, av kirkebygger Scheistrøen fra Namsos.

Av kirkens inventar nevnes:

  • Orgelet er det gamle orgelet fra Bø kirke. Orgelet var ferdig restaurert i 1974, og utvidet fra 10 til 16 stemmer.

  • Kirkeklokkene ( fra 1932). Den eldste kirkeklokken finnes oppbevart ved Tromsø museum.

  • Altertavlen ble gitt i gave til kirka i 1953 , og motivet er hentet fra Matt. 14,22 - 33, og malt av E. Løvholt.

  • Den gamle altertavlen som er fra 1783 stod i mange år i kirkens tårnfot. Motivet er den korsfestede Kristus, med Moses og Aron på hver sin side av Kristus. På 1970-tallet ble altertavlen restaurert og ble plassert i selve kirkeskipet.

 

Malnes kirke på eidet.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

Minnebauta ved kirken over omkomne på havet, reist i 1949 av fiskere fra Bø og Malnes.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

 

 

Inskripsjonen på bautaen.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Adventkirken på Straume.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Tilbake til startsiden

Tilbake til Bø