Tilbake til startsiden

Tilbake til Hadsel

Mot vestsiden av Hadseløya, med lofotfjellene i bakgrunnen. Foto: Idar Nilssen.

Kirker og kirkegårder i Hadsel

Churches and cemeteries in Hadsel municipality, Norway

 

 

Aktuelt fra distriktet
 

Kirkegårdene i Andøy     Kirkegårdene i Bø      Kirkegårdene i Sortland         Kirkegårdene i Øksnes     

Presterekka i Hadsel

Andre menigheter

Adventistene

Frelsesarméen

Frikirken

Jehovas Vitner

Metodistkirken

Pinsemenigheten

 

 

Hadsel kirke

 

Hadsel kirke.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

 

Innviet i 1824. Kirken har 500 sitteplasser. Hadsel kirkelige fellesråd beskriver kirken slik på sitt nettsted:

"Hadsel kirke er en åttekantet kirke som ligger på en bakketopp mellom Stokmarknes og Melbu med utsikt over Hadselfjorden mot Møysalen. Kirka ble bygget i 1824, men det vakre og detaljrike interiøret er av mye eldre dato, og er blitt flyttet hit fra andre kirker. Kirkestedet er mye eldre. Man vet at det stod en kirke her i 1382, men det er mulig det har eksistert kirker her før den tid. Dagens kirke er den fjerde det er kunnskap om og som har vært lokalisert på omtrent samme sted.
Alterskapet i Hadsel kirke er fra middelalderen og er datert til ca. 1520. Skapet er antatt å være et produkt av et samarbeid mellom norske og nederlandske arbeidere. Skapet er ett av fem alterskap i den såkalte Lekagruppen. Den består av skapene på Røst, Kinn, Grip, Leka og Hadsel.
I midten står jomfru Maria med Jesusbarnet på armen. Til venstre står Stefanus, den første kristne martyr. Han kan kjennes igjen ved at han holder en bok som det ligger tre steiner eller brød oppå. Det er mulig at det tidligere stod i ei kirke viet til St. Stefanus på Hadsel og at altertavlen dermed er bestilt spesielt til denne kirka. Til høyre for Maria står St. Katarina, også en kristen martyr. Hun ble pisket og lagt på stegl og hjul, men hjulet ble ødelagt og tilslutt ble hun halshogd. Hennes attributter er hjulet og et brukket sverd som hun er avbildet med her.
Et sagn forteller at det var en spansk/nederlandsk prinsesse som ga altertavlen i gave, som en takk til Gud etter at hun overlevde en stormfull sjøreise mellom Nederland og Danmark."

 

Krigsminnebauta ved Hadsel kirke

Et relieff øverst på bautaen har denne inskripsjonen: "Gjev handi di bror min, me lovar og kved. Skal Noreg gå under, so vil vi gå med."

Bautaen ble reist av folket i Hadsel 5. juli 1952. Hovedinskripsjonen gir navnet på de fra Hadsel som falt under frihetskampen 1940 - 1945.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

Relieffet.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

Inskripsjonen har overskriften "De falt for sitt land 1940 - 1945."

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

Disse er nevnt:

Roald Alvær, Stokmarknes – Sveinung Amundsen, Stokmarknes – Karl Antonsen, Holmsnes – Roald H. Dahl, Taen – Ingeborg Edvardsen, Kongsmark – Meyer Eilertsen, Oshaug – Leif Fredriksen, Holmsnes – Odd Grøvlen, Melbu – Hans E. Hansen, Breivik – Hans H. Hansen, Stokmarknes – Jørgen Hansen, Strønstad – Ove Hansen, Melbu – Sigve Hansen, Breivik – Harry Henriksen, Stokmarknes – Arne Hermansen, Moen – Hans O. Holdø, Melbu – Olaf Håheim, Kalsnes – Hans E. Johansen, Oshaug – Kåre Johansen, Melbu – Rikard Johansen, Holmsnes – Leif Jørgensen, Melbu – Anton Karlsen, Melbu – Margot Kristiansen, Innbjør – Torleif Karlsen, Hennes – Anton Kristoffersen, Breivik – Bjørn Larsen, Hennes – Carl M. Larsen, Kvitnes – Arnvid Mathisen, Kjønbogen – Arthur Melkersen, Lonkan – Kristian Moen, Moen – Hartvik Olsen, Melbu – Olav B. Olsen, Sandnes – Ole J. Olsen, Bitterstad – Johan Olving, Klakk – Atle Pettersen, Hennes – Per Pettersen, Flatset – Vidar Pettersen, Tømmervik – Arthur Rasch, Melbu – Anton Reinholdtsen, Oshaug – Anton Remen, Bitterstad – Robert Robertsen, Ognstad – Sivert Sivertsen, Melbu – Meyer Sørensen, Hellfjord – Karl Thygersen, Stokmarknes – Fritz Torbjørnsen, Hadsel – Harald Tufthaug, Sand – Olaf Østensen, Flatset – Ingvald Pedersen, Brakset.

 

Bauta over prost Sigvard Nielsen

Ved Hadsel kirke står også en bauta over prost Sigvard Nielsen (1871 - 1937).  Bautaen er reist av venner.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

Blant mer verdslige aktiviteter var prosten kjent som en dyktig botaniker. I hagen som han anla i 1913, hadde han ikke mindre enn 139 forskjellige staudearter. Han hadde blant annet akeleiefrøstjerne. De plantene som produseres for salg i dag stammer fra Hadsel prestegård.

Nettstedet "Plantearven" sier dette: "Den mest berømte aurikeldyrkeren vi har hatt er prost Sigvard Nielsen på Hadsel prestegård. Han kjøpte frø fra utlandet og hadde flere mål med aurikler. Til sammen hadde han over 100 forskjellige sorter." En rosa variant av Venusvogn, Aconitum napellus 'Carneum', ble dyrket i prestegårdshagen ved prestegården i Hadsel, men er nå borte derfra.
 

 

 

 

Relieff Sigvard Nielsen.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

 

 

Inskripsjonen.

Prost Sigvard Nielsen, født 11. mai 1871 - død 15. februar 1937. Denne bauta reist av venner.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Grønning kirke (Ytre Eidsfjord kirke)

 

Grønning kirke

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Innviet i 1968. Kirken, som har 100 sitteplasser, er delvis en ombygd skolebygning fra 1817. Hadsel kirkelige fellesråd beskriver kirken slik på sitt nettsted:

"Grønning kirke (også kalt Ytre Eidsfjord kirke) ligger på Grønning på Langøya. Kirka ble bygget i 1968, delvis som ombygging av en tidligere skole, og kirken ble påbygd/restaurert i 2001-2003. Den er ei langkirke i tre med ca 100 plasser. En sideliggende menighetssal tjener også som utvidelse av kirkerommet, og da blir kapasiteten inntil 200 plasser. Kirken har moderne kjøkken og møterom (dåpsstue).
En tidligere kirke på stedet ble bygd i 1882, og brant ned til grunnen i 1937."
 

 

Melbu kirke

 

Melbu kirke

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Innviet 18. 11. 1936. Kirken er en langkirke med 250 sitteplasser. Det var Harald Sund som tegnet den.

 

Sand kirke

Sand kirke

Foto: Dis-Norge. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Hadsel kirkelige fellesråd beskriver kirken slik på sitt nettsted:

"Sand kirke ligger på Hadselsand, nord på Austvågøya. Kirka er egentlig et kapelltilbygg til en tidligere skole, bygget som internatskole i 1898. I 1914 ble et kapell bygd til.
I 1978 ble det oppført et påbygg, da det var behov for nye skolelokaler. Skolen ble nedlagt i 1990.
Bygget har en total grunnflate på 280 m2 i to etg., hvorav kirkedelen er på 85 m2. Utenom at bygget benyttes til kirkelige handlinger, er det også andre aktiviteter der, som lag- og foreningsmøter, leirskole, husflidslag etc."

 

Hanøy kirke/kapell

Hanøy kirke/kapell

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

Bygningen ble oppført i 1909-1912, i første omgang som internatskole. Kapellet ble tatt i bruk i 1914. Hanøy kirkeforening overtok bygningen fra Hadsel kommune, og driver fortsatt kapellet. Skolen ble lagt ned i 1986.

 

Kirkegårdene i Hadsel

Grønning

Hadsel

Haug

Hennes

Holmsnes

Kvitnes

Melbu

Moen

Myrlandsøy

Sand

Skagen gamle

Skagen nye

Stokmarknes

Tajord

Ulvøy

Veøy


 

Tilbake til startsiden

Tilbake til Hadsel