Til startsiden

 

 Noen ville vekster i Vesterålen

Wild flowers in Vesterålen Norway with photos

Dette er bare en liten smakebit av det botaniske mangfoldet i Vesterålen, der de mest spektakulære plantene blir vist fram. Til artsbestemmelse er i hovedsak benyttet "Johannes Lid's flora" . Omtalen er for en del hentet fra nettstedet til Kristin Vigander, for øvrig et rikholdig nettsted som anbefales.

Plantene er rangert alfabetisk etter vanlige norske plantenavn. Klikk på navnet i tabellen under for å finne raskt fram til den enkelte planten. Du kan óg skrolle blant bildene, og deretter klikke på bildet for å få opp en forstørret utgave.

 

Til regionen
           
Akeleie Akeleiefrøstjerne        
Balderbrå Ballblom Bitterbergknapp Bleikmyrklegg Bleiksøte  
Blokkbær Blåbær Blåklokke Bringebær Bukkeblad Dunkjempe
Duskull Einer Enghumleblom Engsoleie    
Firblad Fjæreknoll Fjellengkall Fjellfiol Fjellflokk Fjellmarikåpe
Flekkmarihånd Fløyelsmarikåpe Forglemmegei Fuglevikke Gauksyre Geitrams
Gullris Gulflatbelg/Gulskolm Gåsemure Hanekam Harerug Hegg
Honningknoppurt Hvitveis Høymole Hårsveve Jonsokblom Jonsokkoll
Jordbær Jåblom Knappsoleie Krattmjølke Krekling Krøkebær
Kråkefot Kvann Kvassdå Kvitbladtistel Kvitkløver Kvitlyng
Kvitmaure Kvitveis Kystarve Legeveronika Løvetann Maigull
Mjødurt Mjølke Multe Myrhatt Myrklegg Nikkevintergrønn
Norsk Vintergrønn Nyseryllik Perlevintergrønn Prestekrave Reinfann Reinrose
Rips Rogn Rome Ryllik Rødkløver Rødsildre
Røsslyng Rynkerose Rypebær Skogstorkenebb Skrubbær Småengkall
Småmarimjelle Skogstjerne Skogstjerneblom Snøstjerne Soleihov Soldogg, rund
Soldogg, smal   Stemorsblomst Storhjelm Stjernesildre Stormarimjelle
Strandarve Strandnellik Strandkryp Strandløk Strandsmelle Syrin
Tangmelde Tegebær Tepperot Tettegras Tiriltunge Tuesildre
Turt Tusenfryd Tyttebær Vassarve Vendelrot Venusvogn
Vrangtvetann Østersurt Øyentrøst Åkerbær Åkerminneblom  
           
 

 

 

Klikk på bildene for å få opp et forstørret bilde.

 

Akeleie - Aquilegia vulgaris (Columbine )

Soleiefamilien. Aquilegia er middelaldernavn, av aquila = ørn, vulgaris = alminnelig. Planten er innført, og er en  gammel klosterhageplante og prydplante, naturalisert i baserik skog og ut på havstrand, ofte forvillet ellers. Akeleie inneholder giftstoffer og må ikke spises. Høyde mellom 30 og 80 cm.

 

 

 

Akeleie - Aquilegia vulgaris (Columbine )

Tekst som ovenfor.

 

 

 

 

Akeleiefrøstjerne - Thalictrum aquilegiifolium  (French Meadow-rue)

Soleiefamilien. Planten har flere fargevarianter. Den er en importert hageplante som i noen tilfeller er forvillet. Bladene ligner akeleie, derav navnet. Det er pollentrådene som synes som blomst.

Høyde 100 - 150 cm.

Planten på bildet har en spesiell forhistorie: Bildet er tatt i restene av den gamle prestegårdshagen ved Hadsel prestegård i Nordland, en hage som prost Sigvart Nielsen anla i 1913. Sigvart Nielsen, som døde i 1937, var også en berømt botaniker. Hagen hans var på flere dekar og inneholdt 139 forskjellige staudearter, blant annet akeleiefrøstjerne. Nettstedet "Plantearven" sier dette: "Den mest berømte aurikeldyrkeren vi har hatt er prost Sigvard Nielsen på Hadsel prestegård. Han kjøpte frø fra utlandet og hadde flere mål med aurikler. Til sammen hadde han over 100 forskjellige sorter."

 

 

Balderbrå - Matricaria perforata, Tripleurospermum perforatum (Scentless mayweed)

Kurvplantefamilien. Den har hvite kronblader og ligner prestekrave.

Navnet balderbrå betyr "Balders øyenvipper". Planten er nevnt i Gylfaginning i den yngre Edda, der den sammenlignes med Balders skjønnhet.

 

 

 

Ballblom - Knappsoleie - Trollius europaeus (Globe flower)

Soleiefamilien. Stengel opprett, ugreinet, snau. Nedre blad 7-15 cm brede, vanligvis med 5 fliker. Blomst 2-5 cm bred, med ca 15 hvelvete dekkblad, som omgir 5-15 små nektarblad og like mange støvbærere. Dufter svakt. Frukt ca 12 mm lange, rynkete belgkapsler med kjøl. Bestøves av en liten flue som lever av blomsten i larvestadiet. 25-70 cm høy. I Vesterålen forekommer den  på fuktig, gjerne litt kalkholdig, næringsrik jord. Ballblom er kåret til fylkesblomst i Troms. Røyrvik kommune i Nord-Trøndelag har valgt ballblom som kommuneblomst.

 

 

 

Bitterbergknapp - Sedum acre  (Biting stonecrop, Common stonecrop, Golden carpet sedum, Goldmoss Stonecrop, Wall-pepper)

Bergknappfamilien. Vokser i tette tuer, og finnes lettest ved sjøen. Høyde 3-12 cm.

 

 

 

 

 

Bleikmyrklegg - Pedicularis lapponica (Lapland lousewort)

Snylterotfamilien. Pedicularis = luseplante, lapponica = samisk. Flerårig. Rotgreiner tynne. Stengel stiv, øvre del dunhåret. Bladene er snaue (=hårløse), fjærdelte med tannete fliker. Kort aks med blekgule blomster som står rett ut. Krone 14-16 mm lang og med kort, spisst nebb på overleppa. Underleppa er kortere enn overleppa. Høyde 15 - 25 cm.

 

 

 

 

Bleiksøte - Gentianella aurea (Golden dwarfgentian)

Søterotfamilien. Fra Kong Gentius (2.århundre f.Kr), som oppdaget plantens legedomskraft. Aurea = gyllen. Planten har lange buete grener fra grunnen. Grunnblad og stengelblad eggformet. Store støtteblad under de kortskaftete blomstene. Blomstene er små, 4- eller 5-tallige. Beger med jevnstore fliker. Krone blekt blåfiolett eller hvitgul med spisse fliker, uten frynser i svelget.  Forekommer på sandstrand, tørr skjellsand, strandberg, eng nær sjøen, åpen grus i fjellet, mest på baserik grunn. I Vesterålen med 5 - 15 cm høyde.

 

 

 

Blokkbær - Skinntryte - Vaccinium uliginosum (Northern bilberry) 

Lyngfamilien. Vaccinum er et klassisk navn, uliginosum = myr. Blad 1-2,5 cm, omvendt eggrunde, med hel kant og grå underside. Blomster urneformet med utoverbøyde spisser. Bær ofte med litt firkantet form (blokkformet), med fargeløs saft.

 

 

 

Blåbær - Vaccinium myrtillus (Bilberry) 

Lyngfamilien. Vaccinum er et klassisk navn, myrtillus er et gammelt navn på blåbær. Greiner snaue, grønne, kantete. Blad 1-2.5 cm, fint tannete, grønne under, på korte skaft. Blomster enkeltvis fra bladhjørner, oppblåst urneformede, 4-7 mm lange. Støvtråder snaue. Bær mørkeblå eller iblant svartglinsende med fiolett saft.

 

 

 

Blåbær  (blomster) - Vaccinium myrtillus (Bilberry) 

Omtale som ovenfor.

 

 

 

 

 

Blåklokke - Campanula rotundifolia (Bluebell, Harebell)

Klokkefamilien. Campanula = liten klokke, rotundifolia = rundbladet. Flerårig. Stengel snau eller litt håret nederst. Grunnblad små, nyre- eller hjerteformete og langskaftet. Stengelblad smale, øverst linjeformet. Meget variabel art, kan ha mange blomster på stengelen eller bare en. Begerfliker smalt trekantet eller linjeformet, spriker ut eller er litt tilbakebøyd. Kronen er blå (sjelden hvit), klokkeformet og oftest 1.5- 2 cm lang. Kapselen er hengende, snau.
Finnes i åpen skog, tørrbakke og berg, slåtteeng og beitemark. Rolvsøy kommune i Østfold har valgt blåklokke som kommuneblomst. Grong kommune i Nord-Trøndelag og Rolvsøy i Østfold har valgt blåklokke til kommuneblomst. Høyde 10 - 30 cm.

 

 

Bringebær - Rubus idaeus (Raspberry, European Raspberry, Framboise, Red
Raspberry, Wild raspberry)

Rosefamilien. Bringebær er en staude som er vanlig i hele Norge. Planten kjennetegnes ved at den har pigger langs greinene og får små røde bærhamser etter blomstring - men på noen få steder er det også funnet gule bringebær. Skuddene er to-årig og kommer med bær kun i det siste året. Bringebær vokser gjerne på steder der det har vært inngrep som kvisting av kantvegetasjon og veibygging. Dette er typiske områder det lett kan danne seg pionervegetasjon av bringebær. Planten brer seg med sideskytende jordstengler som danner nye skudd et stykke bortenfor den første planten. Planten kan danne tette kjerr.

 

 

Bukkeblad - Menyanthes trifoliata (Bogbean)

Bukkebladfamilien. Menyanthes = måneds-blomst, sammenhengen er ikke helt klar. Trifoliata = tre-bladet. Jordstengelen er gjerne cm-tykk, lang, krypende. Blad ligner kløver, med slire nederst, smaker bittert. Blomster hårete inni, heterostyle, 1.5 cm brede med rosa utside. 5 fiolette støvbærere, 4-fliket beger. Frø 2-3 mm, linseformete, lysebrune. Vokser  helt i vannkanten eller i vann, der røttene ofte danner tepper.

 

 

 

Dunkjempe - Plantago media (Hoary plantain) 

Kjempefamilien. Planta = fotsåle, bladene er sammenlignet med fotavtrykk, media = mellom. Blomsterstand i aks med små, utstående kronfliker. Flerårig. Rosettblad trykt flatt mot bakken, med hvite leddete hår oppå. Stengel kort og tetthårete, med 2-5 cm langt aks med svak duft. Kronfliker og støvknapper hvite, støvknapper rosa. Kapsel med 2-4 frø. Vanlig på åpen, tørr, kalkholdig jord. Høyde blomsterstand 10 - 40 cm.

 

 

 

 

Duskull - Eriophorum angustifolium (Common cottongrass)

Starrfamilien. Erion = ull, phoros = bærende, angustifolium = smalbladet. Flerårig urt med underjordiske utløpere. Trinn stengel med linjeformete, mørkegrønne blad, 3-6 mm brede, ender i en trekantet spiss. Hvite blomster i 2-5 aks med glatte stilker, blomsterdekket omdannet til lange hår. Trekantet nøtt. Vanlig på våt, næringsfattig torv. Høyde 20 - 50 cm.

 

 

 

Einer med einerbær - Juniperus communis (Common Juniper)

Sypressfamilien. Eineren har flere benevnelser avhengig av hvor i landet du er: Enebær, brake,  brisk osv. Bærene bruker 2-3 år på modningen, og blir da blåfarget.

Selbu kommune i Sør-Trøndelag og Osterøy i Hordaland har valgt einer til kommuneplante.

 

 

 

Enghumleblom - Géum rivale (Water Avens)

Rosefamilien. Geum - romernes navn på kratthumleblom, som fikk navn fordi den hadde medisinsk funksjon, rivale = bekk. Enghumleblom er en flerårig håret urt med grov jordstengel og opprette overjordiske stengler. Nedre blad finnete, øvre trelappete med grovt tannete fliker, stor endeflik. Blomster klokkeformet, nikkende, 5-tallige. Kronblad rødgule til hvitgule. Beger rødbrunt, håret, nesten like langt som kronen. Griffel S-formet på midten. Nedre del blir sittende på frukten som derved lett kan hake seg fast i dyr som passerer. 20 - 50 cm høy.

Askim kommune i Østfold har valgt enghumleblom til kommuneblomst.

 

 

 

Engsoleie - Ranunculus acris (Meadow buttercup) 

Soleiefamilien. Ranunculus av rana = frosk. Flerårig urt med grenet stengel, tiltrykt håret eller glatt. Grunnblad tre-femdelte, avsnittene igjen delt i linje- til lansettformete fliker. Rund (ikke furet) blomsterstilk med 2-3 cm brede, fem-tallige gule blomster. Tiltrykte begerblad. Ovale smånøtter med kort, svakt krummet nebb. Planten er giftig! Høyde 10 - 50 cm.

 

 

 

 

 

 

Firblad - Paris quadrifolia  (Herb-paris) 

Liljefamilien. Flerårig urt med krypende jordstengel og glatt, opprett, overjordisk stengel med 4 (sjelden 5 eller 6) kransstilte blad. De er sittende, elliptiske og inntil 10 cm lange. En endestilt, langstilket, 4-tallig blomst med grønne blomsterblad, de ytre egglansettformete (2-3 cm lange og inntil 5 mm brede), de indre 4 noe kortere og smalere. Oftest 8 pollenbærere, sjelden 10 eller 12. Frukten er et saftig blåsvart bær. Høyde 10 - 30 cm.

 

 

 

 

Fjellengkall - Rhinanthus minor ssp. groenlandicus (Little yellow rattle)

Maskeblomstfamilien. Vokser på litt fuktig grunn.

 

 

 

 

 

 

 

Fjellfiol - Viola biflora (Arctic yellow violet)
 

Fiolfamilien. Den eneste av våre fioler som har gule blomster. Finnes helst i løvskogbeltet med glissen undervegetasjon.

Holtålen kommune i Sør-Trøndelag har valgt fjellfiol til kommuneblomst.

 

 

 

Fjellflokk - Polemociaceae caeruleum  (Jacobs ladder) 

Fjellflokkfamilien. Ofte dyrket og forvillet. Nedre blad med 8-12 par småblad. Begerfliker lansettformet, spisse. Krone 12-15 mm bred, blå (iblant hvit eller rosa), med avrundete fliker. Velluktende.

 

 

 

 

 

Fjellmarikåpe - Alchemilla alpina (Alpine Ladys-mantle) 

Rosefamilien. Alchemilla eg. arabisk ord, alchymi = gullmakeri, alpina = fjell. Blomstene er som hos vanlig marikåpe, men bladene er oppdelt helt inn til bladstilken, og er skinnende mørkegrønne oppå, sølvgrått silkehåret under. Bergen kommune har valgt fjellmarikåpe som kommuneblomst.

 

 

 

 

Fjæreknoll - Strandnellik - Armeria maritima  (Thrift)

Fjæreknollfamilien. Flerårig plante, regelmessige 5-tallsblomster med 5 støvbærere og griffel. Begeret er  hinneaktig og sitter igjen på frukten. Stengelen er som regel håret. Rosettblad 1-1,5 mm brede, linjeformete, butte. Nedvendt slire under blomsterstanden. Blomstene er rosenrøde og litt duftende. Vikna kommune i Nord-Trøndelag og Søgne i Vest-Agder har valgt strandnellik til kommuneblomst. Høyde 10 - 25 cm.

 

 

 

Flekkmarihånd - Dactylorhiza maculata  (Heath Spotted-orchid)

Orkidefamilien. Blomstene er vanligvis blekfiolette. Svært variabel. Stengel tett, med 3-6 blad, oppå flekkete, under grågrønne. Nedre blad spisst. Flekkmarihand er ikke kalkkrevende, som de fleste andre orkideer. I Vesterålen er den ikke uvanlig på relativt sur myrgrunn. Lokalt ble planten også kalt "Adam og Eva", navnet henspeilte på røttenes utseende. Hitra kommune i Sør-Trøndelag har valgt flekkmarihånd til kommuneblomst. Høyde 20 - 40 cm.

 

 

Fløyelsmarikåpe - Alchemilla glaucescens  (Lady's Mantle, Dewcup, Our Lady's Mantle, Leontopodium, Lion's Foot, Bear's Foot, Nine Hooks, Stellaria).

Rosefamilien. Navnet Marikåpe henspeiler på jomfru Marie sin kjortel. Det er en flerårig plante med store, runde til nyreforma grunnblad som er håndfliket eller koplet. En vanlig plante i Vesterålen. Slektsnavnet Alchemilla henspeiler på alkymi. I middelalderen trodde man at vanndråper planten selv skiller ut på bladene, kunne brukes til å framstille gull av annet metall. Alkymistene trodde også at disse dråpene kunne brukes til å gjenvinne ungdommen.

 

 

Fuglevikke - Vicia cracca  (Tufted Vetch)

Erteblomstfamilien. Vicia er det gammle greske navnt på erteplante. Dette er en fleråig plante, hyppig forekommende langs vesterålsveiene. Høyde 20-80 cm.

 

 

 

 

Gauksyre - Oxalis acetosella  (Wood-sorrel) 

Flerårig urt i gjøksyrefamilien med krypende, tynn jordstengel med skjellblad. Blad trekoblete, stilkete, ligner på kløverblad, bretter seg sammen om kvelden. Blomster enkeltvis på lange stilker, 5-tallige med hvit (sjelden rosa eller blålig) krone. Denne har fiolette årer og er 10-15 mm lang. Kapselen skyter ut frøene når de er modne.

 

 

Geitrams - Epilobium augustifolium  (Rosebay willowherb)

Mjølkefamilien. Kronbland 12-23 mm. Griffel 10-12 mm. En svært utbredt og lett gjenkjennelig plante i Vesterålen. Vanlig på åpen, frisk næringsrik (særlig nitrogenholdig) jord. Den sprer seg raskt over store områder ved hjelp av en effektiv frøspredning. Den sprer seg også effektivt ved hjelp av rotsystemet. Høyde 30-150 cm. Geitrams er kåret fil fylkesblomst for Østfold. Songdalen kommune i Vest-Agder har valgt geitramsen til kommuneblomst.

 

 

Gullris - Solidago virgaurea (Goldenrod) 

Kurvplantefamilien. Solidare = gjøre fast, virga aurea = gullgult ris. En svært vanlig plante i Vesterålen. Høyde 20 - 50 cm.

 

 

 

 

 

Gulskolm - Gulflatbelg - Lathyrus pratensis  (Meadow Vetchling )

Erteblomstfamilien. I Vesterålen forekommer den på relativt tørre områder på litt kalkrik jord.

Planten forveksles ofte med Tiriltunge. Høyde 10 - 25 cm.

 

 

 

 

Gåsemure - Potentilla anserina  (Silverweed)

Rosefamilien. Potens = kraft, anser = gås. Krypende. I Vesterålen mest vanlig langs fjæra, men vokser også andre steder. Høyde 15 - 50 cm.

 

 

 

Hanekam - Lychnis flos-cuculi  (Ragged-Robin) 

Nellikfamilien. Ikke alt for vanlig i Vesterålen, men finnes flere steder, helst på fuktig en eller på strender. Høyde 30 - 80 cm..

 

 

 

 

Harerug - Bistorta vivipara  (Alpine bistort)

Slireknefamilien. Roten og yngleknoppene av harerug er svært næringsrike og kan brukes som nødmat når man ferdes i fjellet. Det sies at planten (særlig da aksene eller yngleknoppene) ble mye brukt i kostholdet i tidligere tider. Høyde 5 - 30 cm.

 

 

 

Hegg - Prunus padis (Bird cherry, European bird cherry, Hackberry, Hog berry).

Rosefamilien. Heggen er et løvfellende tre som kan bli opp til 15 meter høyt. Heggeblomstringen har vært nyttet for varsel om at sommeren var kommet. Mange tandre blomsterarter ble ikke anbefalt plantet ut før "etter heggeblomstring".

Klæbu kommune i Sør-Trøndelag har valgt hegg til kommuneblomst.

 

 

 

Honningknoppurt - Centaurea montana (Perennial cornflower)
 

Kurvplantefamilien. Vanlig opp til skoggrensen. 30 - 80 cm høy.

 

 

 

 

Høymole - Rumex longifolius  (Northern Dock) 

Slireknefamilien. Rumex betyr syre, og longifolius langbladet. Vanlig ugrasplante på kulturjord. Det sies at i gamle dager var det vanlig å spise de indre delene av høymolstengler. De C-vitaminrike bladene ble brukt til stuing om våren. Røttene er rike på karbohydrater. Høyde inntil vel en meter.

 

 

 

 

 

Hårsveve - Hieracium pilosella  (Mouse-ear hawkweed, Hawkweed, Mouse Ear, Mouse bloodwort, Felon herb, Pilosella).

Kurvplantefamilien. Vokser på tørre områder. Det finnes svært mange underarter av sveve, slik at den er vanskelig å artsbestemme. Det avbildete eksemplaret ligger nærmest beskrivelsen av Hårsveve.

 

 

 

 

 

Jonsokblom - Silene dioica  (Red Campion)

Nellikfamilien. Svært vanlig i Vesterålen. Blomstrer gjennom så godt som hele sommeren.

 

 

 

 

 

Jonsokkoll - Ajuga pyramidalis (Pyramidal Bugle)
 

Leppeblomstfamilien.
Rosettblad flatt mot bakken. Støtteblad avtar i størrelse oppover, men er lengre enn de blåfiolette blomstene.
Ikke av de mest vanlige i Vesterålen. Høyde 5-25 cm.

 

 

 

 

Jordbær - Fragaria ananassa  (Strawberry)

Rosefamilien. Flerårig. Flere hagevarianter. Selve bæra kalles en "falsk frukt" idet det er blomsterbunnen som sveller opp etter avblomstring. Agdenes kommune i Sør-Trøndelag har valgt jordbærplanten til kommuneplante.

 

 

Jåblom - Parnassia palustris  (Grass-of-Parnassus)

Sildrefamilien. Navn etter det hellige fjellet Parnassia. Palustris betyr myr. De fem ytre støvbærerne er omformet til noen eiendommelige, håndformede, frynsete organer, og ytterst på hver frynse sitter en liten kule. Bladene er snaue, hjerteformet og hele med en hvit prikk i spissen. Grunnblad langskaftet. Bare ett stengelblad som går rundt stengelen. En skålformet, hvit 5-tallsblomst med 5 pollenbærere, de 5 andre pollenbærere er omdannet til mangeflikete staminodium der hver flik ender i en kuleformet, gulgrønn kjertel. Planten kan ikke forveksles med noen annen plante hos oss. Aremark kommune i Østfold har valgt jåblom til kommuneblomst. Høyde 5 - 25 cm.

 

 

 

Krattmjølke - Epilobium montanum (Broad-leaved willowherb)

Mjølkefamilien. Svært vanlig, høyde 20 - 50 cm.

 

 

 

 

 

Kreklinger - Krøkebær - Empetrum nigrum (Crowberry, Black crowberry, Blackberry, Mossberry.)

Kreklingfamilien. Krøkebæra er svært vanlig hos oss, og inneholder stoffer som fungerer som antioksidanter. Fosnes kommune i Nord-Trøndelag har valgt kreklingen til kommuneblomst.

 

 

 

 

 

Myk kråkefot - Lycopodium clavatum (Stag's-horn)

Kråkefotfamilien. Det vitenskapelige navnet betyr direkte oversatt "ulvefot med kølle." Utløperne ble i tidligere tid brukt til veving av matter. Sporepulveret er i tørket tilstand lettantennelig og ble brukt til fyrverkeri. Sporepulveret ble også brukt i såpe.

 

 

 

 

 

Kvann - Angelica archangelica (Garden Angelica) (Wild Angelica, Holy Ghost, Wild Celery,  Norwegian angelica) 

Skjermplantefamilien. Navnet kommer av at en engel skulle ha åpenbart seg i en drøm og fortalt at planten kunne lege pestsykdommer. Det er ellers en velkjent matplante som var i bruk allerede i vikingtiden. I Vesterålen har det gjennom tidene vært adskillig sammenblanding med slektningen sløke - Angelica sylvestris (Wild Angelica). At kvann har vært viktig lokalt, avspeiler seg i en rekke stedsnavn med kvann i forstavelsen, eksempelvis Kvannkjosen, Kvannbekken, Kvanntoa osv. Voss kommune i Hordaland har valgt fjellkvann til kommuneblomst. Tydal kommune i Sør-Trøndelag har valgt kvann.

 

 

Kvann - Angelica archangelica (Garden Angelica)

Omtale som ovenfor.

 

 

 

 

 

 

Kvassdå - Galeopsis tetrahit (Common Hemp-Nettle) 

Leppeblomstfamilien. Relativt vanlig  på tørr grunn i Vesterålen.

 

 

 

 

Kvitbladtistel - Circium helenoides  (Melancholy Thistle)

Kurvplantefamilien. En vanlig plante i Vesterålen. Dette er en tistel helt uten torner. Bladene, som er hvite på undersiden, ble brukt til sårheling og til uttrekk. Høyde 40 - 150 cm.

 

 

 

 

Kvitkløver - Trifolium repens  (White Clover) 

Erteblomstfamilien. Trifolium betyr trebladet, og repens krypende. Planten er nitrogenfikserende og dyrkes ofte som jordforbedring, i likhet med de andre kløverartene.

 

 

 

 

 

Kvitlyng - Andromeda polifolia (Bog Rosemary, Marsh Andromeda)


En litt giftig eviggrønn plante i lyngfamilien. Har vært brukt som medisinplante og har lignende virkning som revebjelle (Digitalis purpurea).

 

 

 

 

 

Kvitmaure - Galium boreale  (Northern Bedstraw) 

Maurefamilien. Finnes ofte i strandregionen, men også ellers.

 

 

 

 

 

 

Kvitveis - Anemone nemorosa (Wood Anemone)

Tilhører soleiefamilien. Flerårig urt med krypende jordstengel. Fra spissen av denne kommer det hver vår en opprett stengel. Midt på den overjordiske stengelen sitter det tre stilkete, trekoblete svøpblad, 3-6 cm lange. Blomster enkeltvis, 2-4 cm brede og med 6-8 hvite (eller utvendig rosa) glatte blomsterblad. Giftig, saften kan fremkalle sår eller blemmer. Små hårete frukter, nesten kuleformete, spres med maur.

10-25 cm høy. Forvillet hageplante som finnes i enkelte kolonier i Vesterålen.

 

 

 

 

Kystarve - Cerastium diffusum  (Sea mouse-ear) 

Nellikfamilien. Vanlig i strandsonen i Vesterålen. 2 - 10 cm høy.

 

 

 

 

Legeveronika - Veronica officinalis (Heath Speedwell)

Kjempefamilien. Artsnavnet officinalis stammer fra det latinske ordet officina som vanligvis oversettes med lege eller apotek. En relativt mye brukt medisinplante tidligere. Den ble brukt som te mot hoste, og skulle være slimløsende, svettedrivende, sårlegende og blodrensende. Kan finnes i strandregionen i Vesterålen. Høyde 10 - 25 cm.
 

 

 

 

Løvetann - Ugrasløvetann - Taraxacum ruderalia  (Dandelion)

Kurvplantefamilien. En velkjent plante med stort spredningspotensiale, både ved hjelp av rotutløpere og frøformering. Planten har vært brukt som middel mot forskjellige plager hos mennesker. Mosvik kommune i Nord-Trøndelag har valgt løvetann til kommuneblomst. Høyde 20-40 cm.

 

 

 

 

 

Maigull - Chrysosplenium alternifolium (Alternate-leaved golden saxifrage)

Sildrefamilien. Vokser i bestand. Stengel 3-kantet, nesten snau, nederst med spredtstilte, taggete, spredt hårete blad med innskåret grunn, på lange skaft. Blomsterstand nokså tett. Blomster 5 mm brede med 8 støvbærere. Vanlig på fuktig og skyggefull plass. Krever næringsrik jord. Høyde 5-15 cm.

 

 

 

 

Mjødurt - Filipendula ulmaria  (Meadowsweet, Meadsweet, Queen of the Meadow, Meadow Queen, Meadow-Wort, Lady of the Meadow, Bridewort, Dolloff, Filipendula.)

Rosefamilien. En svært vanlig plante med tradisjonell anvendelse som medisin- og matplante. Som navnet tilsier, har den vært brukt også i øl og vin. Den blir opp til halvannen meter høy.

 

 

 

 

 

Multe - Rubus chamaemorus  (Cloudberry, Salmonberry, Yellowberry)

Rosefamilien. Svært vanlig plante. Det høye innholdet av benzosyre gjør at bærene holder seg lenge uten konservering. Ved siden av Skjørbuksurten, Cochlearia officinalis, var molte mye brukt for å hindre sykdommen skjørbuk. Molta er kåret til fylkesblomst for Finnmark. Eidfjord kommune i Hordaland, Meråker i Nord-Trøndelag og Hægebostad i Vest-Agder har valgt molte til kommuneblomst.

 

 

 

Multe - Rubus chamaemorus  (Cloudberry, Salmonberry, Yellowberry)

Hannblomst. Molteplanten er såkalt "særbu", det vil si at det finnes både hunn- og hannplanter. Man kan derfor finne store områder med mye blomster uten at det blir bær av det. Det er kun hunnplantene som utvikler bær.

 

 

 

Multe - Rubus chamaemorus  (Cloudberry, Salmonberry, Yellowberry)

Tekst som ovenfor.

 

 

 

 

 

Myrhatt - Potentilla palustris  (Marsh cinquefoil)

Rosefamilien. Planten er vanlig på myrområder, men finnes også ellers. Høyde 20 - 50 cm.

 

 

 

 

Vanlig myrklegg - Pedikularis palustris  (Marsh lousewort) 

Snylterotfamilien. Vanlig på næringsfattig jord. Sees gjerne på fuktig område inntil myrbekker. Høyde 20 - 50 cm.

 

 

 

 

 

Nikkevintergrønn - Orthilia secunda  (tidl. pyrola secunda) (Serrated wintergreen)

Vintergrønnfamilien. Høyde 10 - 20 cm.

 

 

 

 

 

 

 

Norsk vintergrønn - Pyrola norvegica   (Round-leaved wintergreen) 

Vintergrønnfamilien. Høyde 10 - 20 cm.

 

 

 

 

 

 

 

Nyseryllik - Acillea ptarmica  (Sneezewort)

Korgplantefamilien.

Høyde 20 - 40 cm.

 

 

 

Perlevintergrønn - Pyrola minor  (Common Wintergreen) 

Vintergrønnfamilien. Planten på bildet var ca 10 cm høy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestekrave - Leucanthemum vulgare  (Oxeye Daisy)

Kurvplantefamilien.  Det vitenskapelige navnet betyr direkte oversatt "hvit blomst". Planten er ikke den mest vanlige i Vesterålen, og forveksles ofte med balderbrå, som er svært vanlig. 

Sarpsborg kommune i Østfold har valgt prestekrave til kommuneblomst.

 

 

 

Reinfann - Tanacetum vulgare (Tansy, Common Tansy, Bitter Buttons, Cow Bitter, Mugwort, Golden Buttons)

Kurvplantefamilien. Planten var tidligere svært utbredt, og ble dyrket som medisinplante. Lokalt ble den ofte kalt "reinfang". Høyde opp mot en meter.

 

 

 

 

 

Reinrose - Dryas octopetala  (Mountain Avens) 

Rosefamilien:  Det vitenskapelige navnet betyr noe sånt som "eik med åtte kronblad". Reinrose stiller strenge krav til jordsmonnet, og finnes i spredte forekomster rundt om i Vesterålen. Høyde rundt 10 cm. Reinrose er kåret til fylkesblomst i Sør-Trøndelag. Ulvik kommune i Hordaland har valgt reinrose til kommuneblomst.

 

 

Rips - Ribes rubrum  (Red currant)

Sildrefamilien. Urteaktig flerårig busk. Vanlig også som hageplante som dyrkes av hensyn til bærene.

 

 

 

 

 

Rogn (blomster) - Sorbus aucuparia  (Rowan or European Rowan)

Rosefamilien. I engelsk har den en lang rekke navn som  Rowan, Rowan ash, Rowan tree, Mountain ash, Sorb apple, European mountain ash,  Cock-drunk, Hen-drunk, Fowler's service, Quickbeam, Witch-wood og Witchen. Et vanlig tre som normalt når høyde på 10 - 15 meter. I Vesterålen trolig i tilbakegang som høye trær på grunn av overbeiting av elg. Fra gammelt av ble rogna betraktet som et hellig tre som kunne beskytte mot hekser, storm og lynnedslag. Det hadde stor plass i trolldomsmedisinen. Flogrogna (rogn som har spirt og vokst opp i greinvinkler eller hulrom i andre trær) hadde ekstra stor magisk kraft. Ikke bare bæra, men også storparten av treet ellers, ble brukt i folkemedisinen. Ikke minst i Vesterålen hadde kvist og knopper fra rogna (brom) stor verdi som fortilskudd til husdyrene, spesielt i vårknipa. Og så var det det med rognebærmengden: Var det mye rognebær, ble det enten lite eller mye snø til vinteren, avhengig av hvem som sa det.. Skaun kommune i Sør-Trøndelag og Gjerstad i Vest-Agder  han valgt rogn som kommuneblomst.

 

 

Rogn (bær) - Sorbus aucuparia  (Rowan, European Rowan)

Tekst som ovenfor.

 

 

 

 

 

Rome - Narthecium ossifragum  (Bog asphodel) 

Liljefamilien. Planten er giftig. Rome danner gjerne kolonier med rund eller oval form. særlig på grasmyr. Disse koloniene er vanligvis lett gjenkjennelig som tidlig grønne områder allerede rett etter at snøen har smeltet. Utover høsten ser man dem som gule områder på grunn av blomstene. De kjemiske forbindelsene som danner giftstoffene kalles pseudoalkaloider. Dersom sauer beiter på rome kan sauen få en hudsykdom som kalles alvelda eller alveld. Dyrene blir da lysømfintlige og får utslett. De kan bli blinde og kan i verste fall dø av sykdommen. Tidligere trodde man at planten forårsaket beinskjørhet, og det vitenskapelige navnet ossifragum betyr beinskjør. Rome vokser i hovedsak på sur myrjord. Masfjord kommune i Hordaland har valgt rome til kommuneblomst.
 

 

 

Rødkløver - Trifolium pratense  (Red clover)

Erteblomstfamilien. Vanlig på litt næringsrik jord. Planten, som er flerårig, er en viktig kulturplante som ofte dyrkes som innblanding i grasenga blant annet på grunn av plantens evne til å fiksere nitrogen.

Marker kommune i Østfold og Steinkjær i Nord-Trøndelag har valgt rødkløver til kommuneblomst.

 

 

 

Ryllik - Achillea millefolium  (Yarrow)

Kurvplantefamilien. Planten har vært kjent som medisinplante både fra Kina (ca 2000 år f.Kr.), fra antikkens Hellas og fra europeisk middelalder. Den har både vært brukt til sårmiddel ved at friske blad knuses, blandes med fett og legges på sår med omslag, og som te som har blitt brukt mot tannverk, hodepine, nyrestein, diare og innvollsorm. Ryllik ble også brukt i ølbrygging før humle ble innført, den skulle gjøre ølet sterkere. Ryllik er svært vanlig i Vesterålen og vokser på litt tørr grunn. Planten har en karakteristisk lukt, og er lett gjenkjennelig bare av den grunn. Høyde 15-40 cm.

 

 

Rødsildre - Saxifraga oppositifolia  (Purple saxifrage) 

Sildrefamilien. Det vitenskapelige navnet saxifraga betyr "den som bryter stein". Planten vokser i sammenhengende matter og er grønn også om vinteren. Rødsildre er ikke spesielt vanlig i Vesterålen, og er kåret til "fylkesblomst" i Nordland. Ullensvang kommune  i Hordaland og Osen i Sør-Trøndelag har valgt rødsildre til kommuneblomst. Høyde 2 - 6 cm.

 

 

 

Røsslyng - Calluna Vulgaris  (Heather) 

Lyngfamilien. Velkjent og vanlig lyngart i Vesterålen som markerer seg sterkt under blomstringen utover høsten. I forbindelse med honningproduksjon er blomstene på røsslyngen den viktigste kilden til "lynghonning". Røsslyngen er kåret til Norge sin nasjonalblomst. Fitjar kommune i Hordaland, Roan i Sør-Trøndelag og Lindesnes i Vest-Agder har valgt røsslyng til kommuneblomst.

 

 

 

Rynkerose - Rosa rugosa  (Japanese Rose)

Rosefamilien. Rynkerose er en krypende til middels høy busk med vegetativ spredning. Det er en "forvillet" hageplante som sprer seg raskt på egen hånd. Etter avblomstring utvikles nypene. De brukes mye i matretter og inneholder mye c-vitamin. Opp mot 2 meter høy.

 

 

 

Rypebær - Arctostaphylos alpinus  (Alpine bearberry) 

Lyngfamilien. Rypebær et en lett synlig plante i lyngvegetasjonen utover høsten når bladene blir røde. Planten blomstrer før bladene springer ut. Bærene utvikler seg fra grønn til rød, og til slutt svart. Sirdal kommune i Vest-Agder har valgt rypebær til kommuneblomst. Høyde 3-5 cm.

 

 

 

Selje - Salix caprea  (Goat Willow, Pussy Willow or Great Sallow

Pilefamilien. Selja har blitt ansett som et av de beste og mest nyttige treslagene hos oss. Selje betyr å bøye eller flette. Caprea betyr geit. Selja er populær beite for geita, og man ser ofte geitene stå på bakbeina og bøye ned greinene med frambeina for å nå tak i lauvet. Barken inneholder garvestoffer og  ble brukt til blant annet "barking" av fiskeredskaper. Barken inneholder dessuten salisylsyre, som ble brukt som febernedsettende og smertestillende medisin. Det har vært tradisjon å hente inn kvister av selje for å drive fram "gåsunger" til påskefeiringen. Bildet viser "gåsungene", som er hannblomstene hos selja.

 

 

Skjørbuksurt - Coclaria officinalis  (Common scurvygrass)

Korsblomstfamilien. Skjørbuksurt har fått navn fra bruken mot sykdommen skjørbuk, som skyldes mangel på C-vitamin. Sykdommen var vanlig fram til litt ut på 1900-tallet. Uten behandling medførte sykdommen i verste fall døden. Skjørbuksurten var viktig i kostholdet for sjøfolk og andre med ellers ensidig kost. Allerede på 1600-tallet la folk i Finnmark skjørbuksurt i tønner til vinterbruk. Dette ble solgt sørover i landet under navnet "finnmarkskål". Skjørbuksurt har en skarp smak som virker også appetittskjerpende. Det er usikkert i hvilken grad man hos oss oppfattet planten som middel mot skjørbuk. I alle fall finnes den lite eller ikke omtalt blant overvintrere på Svalbard i tiden rundt forrige århundreskifte, der skjørbuken herjet tildels stygt og tok flere liv. Også flere fra Vesterålen var utsatt for sykdommen.

Derimot kjente man til antatte effekter på andre tilstander, eksempelvis kolikk og hemoroider. Den ble også anbefalt som middel ved lungeødem og åndenød. Man kan spise bladene rå, og de kan i små mengder tilsettes i salater. Høyde 10-20 cm.

 

 

Skogfiol - Viola riviniana  (Common Dog-violet) 

Fiolfamilien. Finnes ofte i litt glissen lauvskog på næringsrikt jordsmonn.

 

 

 

 

 

 

Skogmarimjelle / Småmarimjelle - Melampyrum  sylvaticum (Small Cow-wheat)

Kjempefamilien (Tidligere maskeblomstfamilien)

Høyde 10 - 20 cm.

 

 

 

 

Skogstjerne - Trientalis europaea (Chickweed Wintergreen)

Nøkleblomfamilien. En av de mest vanlige plantene i Vesterålen. Den finnes normalt på litt fuktig og svakt myrlendt område. Rømskog kommune i Østfold, Namsskogan i Nord-Trøndelag og Marnardal i Vest-Agder har valgt skogstjerne som kommuneblomst.

 

 

 

 

Skogstjerneblom - Stellaria nemorum (Wood Stitchwort)

Nellikfamilien. En vanlig plante i skogslunder på litt fuktig underlag.

 

 

 

 

Skogstorkenebb - Geranium sylvaticum  (Wood Cranes-bill )

Storkenebbfamilien. Geranium kommer fra det greske ordet for skog, og sylvatikum betyr trane. En utbredt plante i Vesterålen. Høyden varierer mellom ca 15 og 50 cm.

 

 

 

 

Skrubbær - Cornus suecica  (Dwarf cornel)

Kornellfamilien. Selve blomsten er den svarte delen i midten. De hvite bladene er høyblad, og ikke blomst.

 

 

 

 

 

Skrubbær - Cornus suecica  (Dwarf cornel)

Tekst som ovenfor.

 

 

 

 

Småengkall - Rhinanthus minor  (Yellow Rattle, Cockscomb)

Snylterotfamilien. Planten er vanlig på åpen mark med godt jordsmonn.

 

 

 

 

 

Snøstjerne - Chionodoxa forbesii (Glory of the Snow)

Hyasintfamilien. Velkjent forvillet hageplante som har vært kjent i Norge siden 1900-tallet.

 

 

 

 

 

Soleihov, Bekkeblom - Caltha palustris  (Kingcup, Marsh Marigold)

Soleiefamilien. En velkjent giftig plante som tidligere ble brukt mot forskjellige plager.

 

Åfjord kommune i Sør-Trøndelag og Hobøl i Østfold har valgt Soleihov til kommuneblomst.

 

 

 

 

Rundsoldogg - Drosera rotundifolia   (Sundew, Dew Plant, Lustwort, Round-leaved Sundew, Youthwort, Round Leaf, Flytrap).

Soldoggfamilien. Rundsoldogg er 5 - 15 cm høy med runde blad i rosett. Bladene har røde kjertelhår som skiller ut væske som løser opp insekter som setter seg fast i bladene. Fra midten av bladrosetten vokser det opp ett blomsterstandskaft med 6 til 10 blomster.
Rundsoldogg vokser på sure, næringsfattige myrer nord til Troms. Planten ble mye brukt i folkemedisinen.

 

 

Smalsoldogg - Drosera longifolia - Drosera anglica  (Great Sundew)

Soldoggfamilien. Smalsoldogg er 5 - 20 cm høy med smale, opprette blad i rosett. Bladene har røde kjertelhår som skiller ut væske som løser opp insekter som setter seg fast i bladene. Fra midten av bladrosetten vokser det opp ett blomsterstandskaft med 6 til 10 blomster.
Smalsoldogg vokser på sure, næringsfattige myrer nord til Troms. Planten ble mye brukt i folkemedisinen.
 

 

 

Smalsoldogg - Drosera longifolia, blad med insekt.

Når insekter setter seg fast i kjertelhårene, stimuleres slimproduksjonen. Etter rundt ett døgn vil bladet ha krøllet seg sammen rundt byttet, og etter enda ett døgn, vil det meste av insektet være oppløst, slik at bare hudskjelettet er tilbake, slik bildet viser. De fordøyelige delene av insektet blir tatt opp av planten som næringstilskudd.

 

 

 

Stemorsblomst (vill) - Viola tricolor  (Heartsease, Wild Pansy)

Fiolfamilien. Grimstad kommune i Aust-Agder har valgt stemorsblomsten til sin kommuneblomst.

 

 

 

 

 

Stemorsblomst (kultur) - Viola tricolor  (Heartsease)

Fiolfamilien.

 

 

 

 

 

 

Stjernesildre - Saxifraga stellaris (Starry saxifrage)

Sildrefamilien. Stengel opprett, kjertelhåret., ofte rødlig. Rosettblad omvendt eggrunde, med få tenner og spredte hår. Blomster med nedbøyde begerblad og ca 6 mm lange hvite kronblad, ofte med 2 gule eller røde flekker innerst. Støvbærere rosa med røde eller gule knapper. Meget variabel. Ikke alt for vanlig i Vesterålen. Høyde opp mot 10 cm.

 

 

 

Stormarimjelle - Melampyrum pratense  (Common Cow-wheat)

Snylterotfamilien.

 

 

 

 

 

Strandarve - Honkenya peploides  (Sea sandwort)

Nellikfamilien. Vanlig i Vesterålen langs sjøkanten.

 

 

 

 

 

Strandkryp - Glaux maritima  (Glaux, Sea milkwort, Sea milkweed, Black saltwort)

Nøkleblomfamilien. Vanlig langs sjøen på fortrinnsvis fuktig grusmark. Strandkryp er små vekster. Planten på bildet var ca. 3 cm! Vanlig høyde 3-10 cm.

 

 

 

 

 

Strandkryp - Glaux maritima  (Glaux, Sea milkwort, Sea milkweed, Black saltwort)

 

 

 

 

 

 

 

 

Strandløk - Allium vienale  (Wild onion) 

Løkfamilien. Allium kommer av  hvitløk. Smaken minner om en mellomting mellom hvitløk og vanlig løk.

 

 

 

 

 

 

Strandnellik - Fjæreknoll - Armeria maritima (Thrift)

Fjæreknollfamilien. Flerårig plante, regelmessige 5-tallsblomster med 5 støvbærere og griffel. Begeret er  hinneaktig og sitter igjen på frukten. Stengelen er som regel håret. Rosettblad 1-1,5 mm brede, linjeformete, butte. Nedvendt slire under blomsterstanden. Blomstene er rosenrøde og litt duftende. Høyde 10 - 25 cm. Vikna kommune i Nord-Trøndelag og Søgne i Vest-Agder har valgt strandnellik til kommuneblomst.

 

Strandsmelle - Silene maritima (Sea campion) 

Nellikfamilien. En relativt vanlig plante langs sjøen. Høyde 10-25 cm.

 

 

 

 

 

Syrin - Syringa vulgaris (Lilac, Common Lilac)

Oljetrefamilien. Opprinnelig importert prydbusk fra Balkan. Den har en karakterristisk blomsterduft.

 

 

 

 

Tangmelde - Atriplex prostrata  (Triangle orache)
 

Meldefamilien. En relativt vanlig plante som vokser på lett omdannede (råtnende) tangvoller langs sjøen.

 

 

 

 

Tegebær Tågebær Teiebær - Rubus saxatilis  (Stone Bramble)

Rosefamilien. Vanlig i fjellsidene i litt skygge. Høyde 10-25 cm.

 

 

 

 

 

 

Tepperot - Potentilla erecta (Tormentil, Septfoil, Bloodroot, Erect cinquefoil, Shepherd's knot)

Rosefamilien. Planten er vanlig hos oss, og ble tidligere flittig brukt som middel mot det meste. Ordet "teppe" er et gammelt ord for å stoppe. Man kunne teppe mange forskjellige lidelser ved hjelp av tepperoten. Den skiller seg fra øvrige planter i slekten Potentilla ved at den bare har fire kronblad.

 

 

Tettegras - Pinguicula vulgaris (Common butterwort)

Blærerotfamilien. Foruten å være en av våre insektsetende planter, har tettegraset hatt viktige oppgaver innen matkonservering. Tettegras gav en spesiell syrekultur til melka. Den ble syrnet og seig, og kunne dermed oppbevares lange. Folkelige navn som mjølkekross, mjølkegras, kjesegras, ystegras osv., forteller om utbredt bruk. Meieriet på Røros har tatt opp igjen produksjonen av den tradisjonsrike "tettemelka", og markedsfører den over hele landet under navnet "Tjukkmjølk".

 

 

 

Tiriltunge - Lotus corniculatus (Bird's-foot Trefoil,  Birdfoot Deervetch, Common Bird)

Erteblomstfamilien. En litt giftig plante som tidligere ble nyttet i folkemedisinen. Vanlig langs veikantene i Vesterålen.

Fredrikstad kommune i Østfold har valgt tiriltunge til kommuneblomst.

 

 

 

 

Tuesildre - Saxifraga cespitosa (Tufted saxifrage )

Sildrefamilien. Rosettblad lysegrønne, 3-5-flikete med kjertelhår. Stengel med få blad, 1-5 blomster med butte begerblad. Høyde 4-12 cm. Vanlig på tørr, kalkholdig sand- eller grusjord.
 

 

 

 

Turt - Cicerbita alpina (Alpine Blue-sow-thistle) 

Kurvplantefamilien. I Vesterålen finner vi planten fra sjøkanten til skoggrensa, gjerne på næringsrikt jordsmonn og inntil rennende vann. Det folkelige navnet hos oss er "Tortna".  På ettersommeren og høsten var den nesten et skjellsord. Man sa at den ekstremt beske smaken på melka utpå høsten kom av at kyrne hadde spist tortna. Høyde opp mot 150 cm.

 

 

 

 

Tusenfryd - Bellis perennis (Daisy)

Kurvplantefamilien. Finnes som forvillet hageplante i Vesterålen.

Randaberg kommune i Rogaland har valgt tusenfryd til sin kommuneblomst.

 

 

 

Tyttebær - Vaccinium vitis-idaea  (Lingonberry, Foxberry, Mountain cranberry, Red whortleberry, Lowbush cranberry, Mountain bilberry, Partridgeberry, Redberry)

Lyngfamilien. Velkjent plante over hele Vesterålen. Modne bær er rike vitamin A og C. Bærene inneholder også salisylsyre.

Aurskog-Høland kommune i Akershus, Drangedal i Telemark og Åmli i Aust-Agder har tyttebær som kommuneblomst.

 

 

 

Tyttebær - Vaccinium vitis-idaea  (Lingonberry, Foxberry, Mountain cranberry, Red whortleberry, Lowbush cranberry, Mountain bilberry, Partridgeberry, Redberry)

 

 

 

 

 

 

Vassarve - Stellaria media (Common chickweed)

Nellikfamilien.

5 - 30 cm høy.

 

 

 

 

 

Vendelrot - Valeriana sambucifolia (Common valerian, Baldrian)

Vendelrotfamilien. Vendelrot ble dyrket og brukt i folkemedisinen, i hovedsak som beroligende middel.

 

 

 

 

 

Venusvogn -  Storhjelm - Aconitum napellus  (Monkshood, Wolf's Bane, Monk's Blood, Monk's Hood)

Soleiefamilien. Planten inneholder en svært sterk nervegift som kan medføre død ved inntak. Den ble benyttet som legemiddel til utvortes bruk. En rosa variant, Aconitum napellus 'Carneum', ble dyrket i prestegårdshagen ved prestegården i Hadsel, men er nå borte derfra. Den vanlige varianten finnes fortsatt mange steder som prydplante i Vesterålen, og ofte forvillet. Også rosa storhjelm er å få kjøpt.

 

 

 

 

Vrangtvetann - Laminum confertum (Northern Dead-nettle)

Leppeblomstfamilien.

En relativt vanlig plante som ofte forveksles med brennesle.

 

 

 

 

Østersurt - Mertensia maritima (Oysterplant)

Rubladfamilien. Relativt vanlig plante langs sjøen i Vesterålen. Den vokser helt ned i flomålet og kan være tildels overflødd ved høy vannstand. Smaken av de sukkulente bladene minner om østers, derav navnet.

Flatanger kommune i Nord-Trøndelag har valgt østersurt til kommuneblomst.

 

 

 

 

Øyentrøst - Euphrasia stricta (Drug eyebright, Eyebright, Meadow Eyebright, Red Eyebright, Euphrasia)

Maskeblomstfamilien. En relativt vanlig, men svært uanselig plante i Vesterålen. Blomstene er knøtt små. Går man tett innpå, ser man faktisk et ansikt med øyne i blomsten. Noen mener at bruken av øyentrøst som øyemedisin kan ha opphav i det.

 

 

 

 

Åkerbær - Rubus arcticus (Arctic raspberry, Nagoon, Nagoonberry)

Rosefamilien. Bladene ligner tegebær, mens bærene ligner moltebær. De er rødfarget og har litt syrlig smak. Planten foretrekker næringsrik morenejord.

 

 

 

 

Åkerminneblom - Forglemmegei - Myosotis arvensis (Field forget-me-not)

Rubladfamilien. En vanlig plante med små blomster som foretrekker næringsrik jord. I Vesterålen finner man også skogforglemmegei (Myosotis sylvatica) og fjellforglemmegei (Myosotis decumbens).

 

 

 

Til startsiden