Tilbake til startsiden

Sortlandsbrua sett fra Selnes. Foto: Idar Nilssen.

 

Sortland - hovedside

Andre hovedsider (klikk på lenken):  Andøy | | Hadsel | Øksnes

Innhold
Godfjord i bilder

Melbutrålerne 1948-2020: Hvor ble det av båtene?

Kirker og kirkegårder i Sortland

Det lokalhistoriske regionseminaret 2019 i Vesterålen

Bygdebokmøte i Godfjorden | Bygdebokmøte på Maurnes  |  Bygdeboklansering i Hognfjord

Gamle bilder fra Maurnes, Liland, Hognfjord og Kvalsaukan

Gamle bilder fra Sortland  |  Handelsstedet Sortland  |  Flyhavariet i Godfjorden 1959

 

Aktuelt

Bautaer og minnesmerker

Bygninger

Båter, fiske og merkeregistre

Fiskevann og elver

Fotogallerier, eldre

Fotogallerier, nyere

Friluftsliv

Lag/foreninger

Lokal aktivitet reportasjer

Lokalhistorie

Museer

Sanger og dikt

Skole/undervisning

Trossamfunn/kirkeliv

Innlegg

 

Sortland kommune ligger delvis på Langøya og delvis på Hinnøya, og dekker per i dag et areal på rundt 723 km².

Folketallet er stigende, og er i dag knapt 10 000.

Kommunen grenser i sør mot Hadsel kommune (både på Hinnøya og Langøya), i vest og nord (på Langøya) mot Bø- og Øksnes kommuner. I vest (på Hinnøya) grenser kommunen mot Andøy, og i øst mot Kvæfjord. I sørøst har Sortland felles grense med Lødingen.

Gjennom årene har det vært flere grensejusteringer, og i 1963 ble bygda Holm overført fra daværende Langnes kommune til Sortland. Samtidig ble indre Eidsfjorden overført fra Hadsel kommune til Sortland. I 2000 ble Godfjorden overført fra Kvæfjord kommune til Sortland. I øyeblikket ligger det inne søknad fra befolkningen i de tre sørligste gårdene i Andøy, om å få bli en del av Sortland kommune. Mer om Sortland sin historie på kommunens nettside.

Kommunesenteret Sortland fikk bystatus fra 1997, og er samtidig regionssenter for Vesteråls-regionen.

Sortland består av følgende gårder (etter gårdsnr): Strand (1), Osvoll (2), Kjerringnes (3), Sigerfjord (4), Ridderset (5), Spjutvika (6), Brokløysa (7), Blokken (8), Rødsand (9), Lille Rise (10), Store Rise (11), Holand (12), Bø (13), Steiro (14), Sortland (15), Ånstad (16), Bygd (17), Sandstrand (18), Jennestad (19), Breivika (20), Vik (21), Gåsbøl (22), Nevernes (23), Bogen (24), Bremnes (25), Roksøya (26), Stamnes (27), Reinsnes (28), Liland (29), Hognfjord (30), Kvalsaukan (31), Kringelen (32), Holm (33), Hellfjorden (34), Melfjorden (35), Solum (36), Grytting (37), Valsnes (38), Frøskeland (39), Holmstad (40), Valfjorden (41), Oshaugen (42), Sildpollen (43), Straumfjordvika (44), Straumfjorden (45), Kinn (61), Finnsæter (62), Myrland (63), Reinstad (64), Godfjordbotn (65), Bjørnrå (66), Gunnesdal (67), Medhus (68) og Røkenes (69).

 

Jubileumsboka om Risøyrenna