Tilbake til startsiden

Tilbake til Sortland

Tilbake til kirken

Mot Gapøya og Grytøya. Foto: Idar Nilssen.

 

Vestre Godfjord kirkegård i Sortland

 

 

Kirkegårdene i Sortland

Sortland I, ved Rv-82

Sortland II, ved kirken

Selnes

Sigerfjord I, Dalsanden

Sigerfjord II, Dalsanden

Maurnes (i bruk)

Bogen (i bruk)

Indre Eidsfjord (i bruk)

Østre Godfjord  (i bruk)
 

 

 

Kirkegården ligger rundt 700 meter videre utover fjorden fra brygga på Reinstad. Veien ned til kirkegården tar av ved menighetshuset. Kartreferanse inngang: 33 W 534793 7629641.

Ifølge DIS-Norge var den første begravelsen i 1938 (Mine Lorentse Hansen og Lorents Andersen, sistnevnte fra Finnsæter). I overkant av 130 personer er gravlagt der. Oversikt over gravlagte finnes hos DIS-Norge.

(Hvis du har problemer med å treffe denne kirkegården hos DIS-Norge, gå tilbake hit og klikk lenken på nytt.)

 

Inngangspartiet til Vestre Godfjord kirkegård.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Nedkjøringen til kirkegården er nedenfor menighetshuset på Reinstad i vestre Godfjord.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Mot sørøst.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

Mot nordøst.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Det meste av kirkegården, sett fra klokketårnet.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

Mot brygga på Reinstad.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Klokketårnet og litt av kirkegården.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

En gruppe gravminner mot nord.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Gravminner mot nord.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Mot nordøst.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Mot sør.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Nyere graver mot sør.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

En gruppe litt eldre gravminner.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Harald Pedersen bodde på Gapøya.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

Arvid Solheim ble bare 12 år gammel.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

Johan og Julie Gressnes døde i 1960 og 1964.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Emil Gressnes døde i 1961.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

 

Edvin Pedersen ble gravlagt i 1952.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

Tilbake til startsiden

Tilbake til Sortland

Tilbake til kirken