Tilbake til startsiden

Aktuelt fra distriktet

Tilbake til "friluftsliv"

Tilbake til Øksnes

Klotinden med Storvatnet i forgrunnen. Foto: Idar Nilssen.

 - Vesterålen i bilder

En rundtur i Øksnes - nye bilder - og noen gamle

Tekst og foto:  Idar Nilssen.

Øksnes kommune består i dag av gamle Øksnes og gamle Langenes kommuner. Noe av dette er senere overført til Bø og Sortland kommuner.

 

   

Nordlys - Aurora Borealis over Vesterålen  |  Kveldssol, midnattsol og solnedgang i Vesterålen  |  Godfjord i bilder  |  En rundtur i Andøy - I  |  Gamle bilder fra Maurnes, Liland, Hognfjord og Kvalsaukan

Elver og vatn i Andøy   Elver og vatn i Bø   Elver og vatn i Hadsel   Elver og vatn i Sortland    Elver og vatn i Øksnes

 

 

 

Klikk på bildene for å forstørre dem

 

Øksnesfjell sett fra Forfjorden

Klotinden omtrent midt i bildet.

 

 

 

 

 

Fjellrekka fra Myre og nordover sett fra øst i Gavlfjorden

 

 

 

 

 

 

Anda fyr

Fyret ble tatt i bruk i 1932.

 

 

 

 

Anda fyr i 1938

 

 

 

 

 

 

 

Gisløya sett fra sjøen

 

 

 

 

 

 

Langenes og Husjorda sett fra sjøen

 

 

 

 

 

 

Langenes sett fra sjøen

 

 

 

 

 

Kveldssol over Stø

 

 

 

 

 

 

Kveldssol over Stø

 

 

 

 

 

 

Radaren på Stø

 

 

 

 

 

 

Krykkjer i "fuglefjellet" på Stø

 

 

 

 

 

 

Krykkjer på Stø

 

 

 

 

 

 

Krykkje på Stø

 

 

 

 

 

 

Krykkjene benytter også menneskeskapte "fuglefjell"

 

 

 

 

 

 

En del av bebyggelsen på Stø sett fra moloen

 

 

 

 

 

 

Havna med fiskebåter på Stø

 

 

 

 

 

 

Fra havna på Stø

 

 

 

 

 

 

Fra havna på Stø

 

 

 

 

 

 

Havna på Stø

 

 

 

 

 

Stø og Husjorda i 1960

 

 

 

 

 

 

Litt av bebyggelsen på Husjord

 

 

 

 

 

 

Den gamle kirkegården på Husjord

Les mer om Husjord kirkegård  (klikk på lenken).

 

 

 

 

 

Våningshuset etter Andreas Nilsen på Husjorda

 

 

 

 

 

 

Brygga etter Andreas Nilsen på Husjorda

 

 

 

 

 

 

Langenes kirke

Les mer om kirkene i Øksnes.  (klikk på lenken).

Mel-legatet, fru Ingeborgs legat  (klikk på lenken).

 

 

 

 

 

Utsikt nordøstover fra kirken

I forgrunnen litt av det gamle Langenesvær, og Andøya med Bleiksøya, Stavan og Måtinden i bakgrunnen.

 

 

 

 

 

Kjækholmen med de to gjenværende rorbuene

Anda fyr i bakgrunnen.

 

 

 

 

 

Stien nordover fra Langenes kirke til Kjækholmen

I dette området var det tidligere adskillig bebyggelse og sjørettet aktivitet.

 

 

 

 

 

Langenesvær i 1873, et av de eldste bildene som finnes

Legg merke til kirken (uten tårn) til venstre.

Bildet er utlånt av Paul Hals. Se nettsiden hans om Langenesvær.  (klikk på lenken).

En gang var det storhetstid med mange bygninger. I 1591 var stedet et av de største fiskeværene i Nord-Norge. Befolkningen var på 250-300 personer og var med den tids målestokk for en by å regne. Langeneskirken sees helt til venstre i bildet, som er tatt fra østlig retning. Kirken hadde ikke tårn på det tidspunktet, og bildet er tatt 16. august 1873. I 1867 var det registrert i alt 20 hus i Langenesværet.

 

 

 

Omtrent samme motiv fra en litt annen vinkel i 1908

Kirken skimtes midt på bildet.

 

 

 

 

 

Omtrent samme motiv fra en litt annen vinkel i 2011

Bare kirken og kirkestua er igjen.

 

 

 

 

 

Langenesvær i 2011 sett fra nord

 

 

 

 

 

 

Noen av de gamle støene i Langenesvær

 

 

 

 

 

 

Den gamle brygga på Klo

 

 

 

 

 

 

Fra kirkegården på Klo

Les mer om Klo kirkegård  (klikk på lenken).

 

 

 

 

 

Utsikt sørover mot Strengelvåg fra området ved kirkegården

 

 

 

 

 

 

Den sørligste bebyggelsen på Klo, sett fra sørsiden av Strengelvågfjorden

 

 

 

 

 

 

Litt av bebyggelsen på Klo sett fra utløpet av Klovassdraget

 

 

 

 

 

 

Naustet etter Simon Johannesen ved Klostraumen

Det var Simon Johannesen som huset Ewald Knudsen (klikk på lenken) da han flyktet fra tyskerne under andre verdenskrig.

 

 

 

 

Fra Storvatnet i Klovassdraget med Klotinden i bakgrunnen

 

 

 

 

 

 

Klostorvatnet sett i østlig retning med fjellene på Andøya i bakgrunnen

 

 

 

 

 

 

Fra Mellavatnet i Klovassdraget

 

 

 

 

 

 

Mot Klomarka med Strengelvågfjorden i forgrunnen

 

 

 

 

 

 

Utsikt fra Klo mot Sørmela, Haugen og Åknes på Andøya

 

 

 

 

 

"Anlegget" - den gamle fyllingen over Strengelvågfjorden.

Vegen ligger på en murt fylling i en lengde av 700 meter. På begge sider står stabbesteiner, og på midten av strekningen ligger ei nybygd stålbjelkebru på 24 meter over to spenn. Den er gjenoppbygd etter gamle tegninger og lagt på de opprinnelige brubjelkene. Brua har i dag innsnevring for å hindre motorisert ferdsel, men er i aktiv bruk som turveg.
Veg- og bruanlegget over Strengevågvalen ble bygd i tidsrommet 1922-1934 som del av sysselsettingsarbeid. Byggingen av anlegget ble en viktig arbeidsplass i en tid med høy arbeidsledighet i fiskerinæringen for en befolkning som i stor grad levde av fiske. Det ble tatt ut stein til bygging av murer på begge sider av «valen», og på det meste arbeidet omkring 40 mann på vegen. Som en del av veganlegget ble det også bygd ei bjelkebru. Vegen kalles for «Anlegget» og må forstås ut fra den betydning det hadde for lokalbefolkningen. I 1970 ble vegen omlagt, og ca. 700 meter av den gamle vegen ble liggende igjen. I 1996-1997 ble denne vegparsellen restaurert som følge av et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen, kommunen og grendelag, og i 1998 ble den tildelt byggeskikkprisen i Nordland.

 

 

 

Mot Strengelvåg med Strengelvågfjorden i forgrunnen

 

 

 

 

 

 

Mot Strengelvåg med Strengelvågfjorden i forgrunnen

 

 

 

 

 

 

Innover Strengelvågfjorden

 

 

 

 

 

 

Fra Strengelvågfjorden

 

 

 

 

 

 

 

Fra Strengelvågmarka

 

 

 

 

 

 

 

Mot Gisløya, sett fra Meløya

 

 

 

 

 

 

 

Gisløy gamle kirkegård

Mer om denne kirkegården  (klikk på lenken).

Mer om Gisløya på Kuling.net

 

 

 

 

Gisløy nye kirkegård

Mer om denne kirkegården  (klikk på lenken).

Mer om Meløya på Kuling.net

 

 

 

Meløy kirkegård

Mer om denne kirkegården  (klikk på lenken).

 

 

 

 

Mai-kveld på Myre

Myre er et fiskevær, et tettsted og administrasjonssenteret i Øksnes kommune. Tettstedet har 1 994 innbyggere per 1. januar 2011, og ligger på nordvestsida av Langøya, øst for Prestfjorden i Vesterålen.
Stedet har fiskerihavn, fiskeoppdrett og verkstedindustri. Myre har også videregående skole. Myre har veiforbindelse med riksvei 821 mot Sortland. Det er også vei fra Myre til Alsvåg, Stø og Nyksund. Det er hurtigbåtforbindelse fra Myre til Skogsøya og de andre øyene i Øksnes Vestbygd. (Wikipedia).

 

 

 

 

Området ved Myre sett fra sør

 

 

 

 

 

 

Mai-kveld mede utsikt mot sørvest fra Myre

 

 

 

 

 

 

Fra Myre kirkegård

Mer om denne kirkegården  (klikk på lenken).

 

 

 

 

Minnebauta på Vornes over Petter Hansen, Ravik og Ewald Knudsen

Mer om disse  (klikk på lenken).

 

 

 

 

Kveldssol på Vornes

 

 

 

 

 

 

 

Kveldsutsikt nordover fra Vornes

 

 

 

 

 

Nyksund

Bebyggelsen i Nyksund er spredt på to øyer, Nyksundøya og Ungsmaløya. Disse øyene er forbundet med en 65 meter lang molo. En molo forbinder også Nyksundøya med Langøya. En dårlig, kommunal grusvei går mellom Nyksund og Høydal, og derfra asfaltvei (fylkesvei 938) inn til Myre.
Nyksund var på begynnelsen av 1900-tallet det nest største fiskeværet i Vesterålen. Nærheten til fiskefeltene utenfor Vesterålen gjorde stedet til et attraktivt fiskevær. Men etter 2. verdenskrig ble nærheten til fiskefeltene mindre viktig, da ny teknologi i form av motorer og større båter ble tatt ibruk. Havna i Nyksund ble for lita, og tettstedet Myre tok over som viktigste havn i området. Fiskeværet ble avfolket, og etter at de siste fastboende hadde fått fraflyttingstilskudd fra staten, var Nyksund helt fraflyttet rundt 1970. Nyksund ble en spøkelsesby. I 1980- og 90-årene kom tyske studenter til Nyksund, og skapte ny aktivitet på stedet. Etter hvert ble stedet populært for tilreisende kunstnere og turister. I dag har Nyksund noen få fastboende og et helårlig tilbud til turister. Flere av de gamle bryggene i fiskeværet er i ferd med å bli restaurert.
Nyksund er et populært sted for fotografer og billedkunstnere. Blant annet ble spillefilmene "Etter Rubicon" og "Insomnia" delvis spilt inn i Nyksund.
Mellom Nyksund og Stø går turløypa "Dronningruta". Den er den mest kjente turløypa i Øksnes. Dronningruta er oppkalt etter dronning Sonja, som har gått denne ruta. (Wikipedia).
 

 

 

 

Nyksund i tidligere tider

 

 

 

 

 

 

Parti fra Nyksund

Legg merke til bedehuset Zoar litt til venstre for midten i bildet.

Les mer om kirkene i Øksnes. (klikk på lenken).

 

 

 

 

Parti fra Ungsmaløya

 

 

 

 

 

 

Utsikt sørover fra Ungsmaløya mot Vottestad og Skogsøya.

 

 

 

 

 

 

Mot Nordsand på Skogsøya

 

 

 

 

 

 

Alsvåggården i Alsvåg

En mulig betydning av navnet Alsvåg kan være «den høye vågen». I forhold til andre havner i området ligger Alsvågen nærmere fjellet. Alsvåg er i areal en av de største gårdene i Øksnes. Kontakten har vært sterk til alle nabogårdene der Alsvåg danner et naturlig midtpunkt.
Alsvåg har ei utmerket havn som ligger nært gode fiskeområder. Alsvåg utvikla med tida en rekke fellesfunksjoner for sitt omland, blant annet dampskipsanløp og fraktfart, og i seinere tid slipp og verksted. Gården er fra før vikingtida, og den har aldri vært øde. Alsvåg har holdt stillinga som et livskraftig sentrum i den østlige delen Øksnes, med et aktivt kulturliv på en rekke områder. (Wikipedia).  Mer om Alsvåggården (klikk på lenken).

 

 

 

 

Minnesmerke ved Alsvåg kirke over falne i siste krig

Les mer om kirkene i Øksnes  (klikk på lenken).

 

 

 

 

 

Minnesmerke over kjempen Johan Arnt Bredesen

Les mer på Kuling Net.

 

 

 

 

 

 

 

Fra Alsvågvatnet

 

 

 

 

 

 

Fra Sørvågvatnet

 

 

 

 

 

 

Fra Lifjorden, innerste del

 

 

 

 

 

 

Innerste del av Lifjorden sett fra sør

 

 

 

 

 

 

Fra Steinlandsfjorden mot Skogsøya

 

 

 

 

 

 

Fra Gullvik på sørsiden av Steinlandsfjorden

 

 

 

 

 

 

Kirkegården i Steinlandsfjorden

Les mer om Steinlandsfjord kirkegård

 

 

 

 

 

Fra Smines

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaia på Smines

 

 

 

 

 

 

Småbåthavna på Smines

 

 

 

 

 

 

Fjellet Hornet på østsiden av Romsetfjorden

 

 

 

 

 

 

Øksnes kirke på Skogsøya sett fra Smines

 

 

 

 

 

 

Fra Sminesvatnet

 

 

 

 

 

 

Fra Kavåsen

 

 

 

 

 

 

Navarsborra på østsiden av Romsetfjorden

 

 

 

 

 

 

Finnjorda på østsiden av Romsetfjorden

 

 

 

 

 

 

Tilbake til Øksnes