Tilbake til startsiden

Aktuelt fra distriktet

Tilbake til "friluftsliv"

 

 Kveldrovatnet i Risøyhamn. Foto: Idar Nilssen.

Noen elver og vatn i Andøy

Tekst og foto:  Idar Nilssen.

Noen av elvene og fiskevatna i Andøy - i en slags geografisk rekkefølge.

Det kommer flere bilder og fyldigere omtale av fiskemuligheter etc. Fisketider som oppgis er i henhold til publiserte offentlige forskrifter. Det kan være gitt dispensasjoner for enkelte vassdrag. Sjekk med lokale kortselgere.

   

Elver og vatn i Bø     Elver og vatn i Sortland   Elver og vatn i Hadsel   Elver og vatn i Øksnes

 

 

Fra Forfjordelva.

Andøy/Sortland. Bestand av laks.

Stengt for fiske.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Forfjordelva.

Utløpsområdet i kveldståke på ettersommeren.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Fra Gårdselva i Andøy.

Bestand av laks og sjøørret.

Fisketid 15. juni - 31. august.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

 

 

Fra Langvatnet i Gårdselvvassraget.

Fisketid 15. juni - 14. september.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

 

Fra Knurrvatnet i Gårdselvvassdraget.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

 

Fra Ressmålsdalen. Nedre Ressmålsvatn i Gårdselvvassdraget.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

 

Finnsæterelva i Gårdselvvassdraget.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

 

"Bassenget" i Buksnesvassdraget, Buksnesfjord.

Fisketid 15. juni - 31. august. Andøy Friluftssenter.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Utløpsområdet utenfor Teinelva (Bruselva) innerst i Buksnesfjordbotn.

Fisketid 15. juni - 31. august. Buksnes grunneierlag.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

Fiskeregler i Buksnesvassdraget:

  1. Det er kun tillatt å fiske med stang forsynt med enkel krok for mark og enkel/dobbelkroket flue. Dog er det tillatt med sluk i fjellvann.
  2. Det er ikke tillatt å fiske med mer en 1 stang pr fisker.
  3. Fiske må foregå fra strand og elvebredd. (Vading er tillatt i Mellom – og Langvannet)
  4. Fiskestang skal ikke forlates under fiske.
  5. Fiskekort kan ikke overdras dette gjelder også under korttrekking.
  6. All vegetasjon er fredet rundt vassdraget.
  7. Grunnerierlaget forbeholder seg retten til å begrense fiske under sesongen.
  8. Fangstrapport skal innleveres. Også rapport 0 fisk 0 kg.
  9. Overtredelser kan medføre utestengelse fra fiske i vassdraget.
  10. Innskrenkning i fiske vil bli kunngjort ved oppslag og mobilsvar.

 

Fra Manndalsvatnet i Buksnesfjord.

Klikk på bildet for forstørrelse. Andøy Friluftssenter.

 

 

Kringelvatnet i Buksnesfjord.

Klikk på bildet for forstørrelse. Andøy Friluftssenter.

 

 

 

Fra Buksnesvassdraget.

Teinvatnet, Mellavatnet og Langvatnet (Buksnesstorvatnet). Bestand av laks og sjøørret.

Klikk på bildet for forstørrelse. Buksnes grunneierlag.

 

 

Fra Mellavatnet i Buksnesvassdraget.

Klikk på bildet for forstørrelse. Buksnes grunneierlag.

 

 

 

 

Natt ved Langvatnet i Buksnesvassdraget.

Klikk på bildet for forstørrelse. Buksnes grunneierlag.

 

 

 

Øvre- og nedre Eikefjellvatn i Buksnesvassraget.

Klikk på bildet for forstørrelse. Buksnes grunneierlag.

 

 

 

 

Storelva i Lovik.

Stengt.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Storvatnet i Litjeelvvassdraget i Lovik.

Fisketid 1. juni - 14. september.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Litjevatnet i Litjeelvvassdraget i Lovik.

Fisketid 15. juni - 31. august.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

Fra Litjevatnet i Litjeelvvassdraget i Lovik.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

 

Fra Bleksvatnet i Lovik. Vatnet er regulert.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Kveldrovatnet i Risøyhamn.

Vatnet har tilrettelagt adkomst med blant annet fiskebrygger.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Åseelva

Bestand av laks.

Fisketid: Kontakt kortselgere.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Fra Åseelva i Nupenvassdraget.

Bestand av laks.

(Foto: Stig Torsteinsen). Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Fra Nedre Nupvatn.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

 

Fra Øvre Nupvatn.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

 

Åelva i Roksdalsvassdraget

Fisketid 15. juni - 31. august.

Klikk på bildet for forstørrelse. Å, Ånes og Svandalen fiskeforening.

 

Det er bygd rullestolvei langs nedre del av Å-elva. Rullestolveien starter fra parkeringsplassen som ligger 200 meter fra riksvei 82, går så 400 m opp langs nordsiden av elva og ender i en fiskeplass som er tilrettelagt for funksjonshemmede. Like før en kommer til fiskeplassen har vi satt opp en rommelig gapahuk med grillplass utenfor. Et handikap-toalett finner du også i samme området.

Fiskeregler:

Det er kun tillatt å fiske med stang/håndsnøre forsynt med enkel krok for mark, eller enkel/dobbel kroket flue. Det er ikke tillatt med opphenger-flue.

Det er ikke tillatt å fiske med mer enn 1 stang pr. fisker.

Fisket må kun foregå fra elvebredden. Fiske fra desinfeksjons-stasjonen til grense elv/sjø er ikke tillatt. Se unntak pk. 13.

Vading i elva må ikke foregå til sjenanse for andre fiskere.

Fiskekortet kan ikke overdras.

Det er ikke lov til å rydde bort vegetasjon langs elvebredden.

Fiskeforeningen forbeholder seg retten til å begrense fiske i elva i multebærtiden, eller når andre forhold taler for det. F.eks. liten vannstand i elva.

Fangstrapport skal innleveres. Også rapport: 0 fisk 0 kg. Manglende rapport medfører utestenging fra vassdraget.
(Siste frist for innlevering av kortet er 1. oktober)

Det skal utøves bevegelig fiske (30 min)

Overtredelse av foran nevnte bestemmelser kan medføre bortvisning, eventuelt påtale. Forøvrig må gjeldene regler og bestemmelser for fiske etter anadrom- og innenlandsfisk følges.

Innskrenking av fiske blir kunngjort ved annonse i lokalavis og ved oppslag.

I tidsrommet 15/6 - 31/7 er elva stengt fra kl 24.00 til kl 08.00 . I tidsrommet 1/8 - 31/8 er elva åpen for fiske hele døgnet.

I perioden 1/7 - 31/7 foregår det et fiske kalt Kalksteinen nedenfor Åelv bru. Da selges det 3 fiskekort som gir rett til å fiske fra Åelv bru til Småholmen. Øvre og nedre fiskegrense skiltes. Det er også tillatt å fiske nedenfor Åelv bru ifm Høstfiske.

 

 

Ånesvatnet i Roksdalsvassdraget.

Litt av bebyggelsen på Ånes med Svandalen i bakgrunnen.

Fisketid 1. juni - 31. august. Klikk på bildet for forstørrelse.

Fiskeregler:

Fiskekortet kan ikke overdras.
Grunneierlaget forbeholder seg retten til å begrense fisket i vassdragene i multebærtiden, eller når andre forhold taler for det.

Det er ikke tillatt å fiske med mer enn 1 – en – stang pr. fisker.
Fiske fra uregistrert båt er ikke tillatt i Ånesvatnet.
Fangsrapport for fiske i Ånesvatnet skal innleveres. (Postboks ved Åseelva eller sendes til formann). Også rapport: 0 fisk 0 kg. Manglende fangsrapport kan medføre utestengning fra vassdraget neste sesong.
Overtredelse av foran nevnte bestemmelser kan medføre utestenging fra vassdragene, eventuelt påtale. For øvrig må vanlige regler og bestemmelser for fiske etter laks og sjøaure følges.
Innskrenkning av fisket blir kunngjort ved annonse i lokalavis/oppslag.

Kortet skal forevises ved kontroll
 

 

 

Sellevollvalan sør for Sellevoll.

Sjøørretfiske.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Gårdselva, Ramsa.

Stengt.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

 

Sverigedalsvatnet, Breivika.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

 

 

 

Rambergselva (Toftenelva) i Toftenvassdraget

Elva er stengt gjennom offentlig forskrift.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

 

Endletvatnet.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

 

Storvatnet i Toftenvassdraget.

Fisketid 1. juli -17. august. Det er ikke tillatt å fiske laks eller bruke mark som agn.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Nedre Æråsvatn i Toftenvassdraget.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

 

Øvre Æråsvatn i Toftenvassdraget.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

 

Møsjevatnet i Toftenvassdraget.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

 

 

Holmevatnet, Bleiksvassdraget.

Fisketid 15. juni - 17. august. Sesongkvote per fisker = 5 laks.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Storvatnet, Bleiksvassdraget.

Fisketid 1. juni - 14. september. Sesongkvote per fisker = 5 laks.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

 

Måvatnet, Stavevassdraget.

Fisketid 1. juli - 31. august. Det er kun tillatt å fiske i Måvatnet, ikke Staveelva. Det er ikke tillatt å fiske laks eller bruke mark som agn.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

 

Skogvollvatnet, Skogvollvassdraget.

Fisketid 1. juni - 31. august, sesongkvote per fisker = 3 laks.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

Skogvollelva, Skogvollvassdraget.

Stengt.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Melavatnet, Nordmela.

Fisketid 1. juni - 31. august. Det er kun tillatt å fiske i innsjøene.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Litjevatnet, Middagsfjell.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

 

Nøssdalsvatnet, Nordmelavassdraget.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Nøssdalsvatnet, Nordmelavassdraget.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Steinsvatnet, Steinsvassdraget, Nordmela.

Fisketid 1. juni - 31. august. Det er kun tillatt å fiske i vatnet, ikke elva.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

 

Grunnvatnet, Roksdalsvassdraget.

Klikk på bildet for forstørrelse.  Å, Ånes og Svandalen fiskeforening.

 

 

 

 

Dalsvatnet, Nøss.

Fisketid 1. juli - 17. august. Kun tillatt å fiske i Dalsvatnet. Det er ikke tillatt å fiske laks eller bruke mark som agn.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Lusvatnet, Nøss.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Aurtjønna, Bø.

Foto: Kato Paulsen. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

 

Kobbedalselva, Bjørnskinn.

Stengt.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

 

 

Tilbake til Andøy