Tilbake til startsiden

Aktuelt fra distriktet

Elver og vatn i Øksnes  

Tilbake til Øksnes

Langenes kirke.  Foto: Idar Nilssen.

Fru Ingeborg Mikkelsdatter's legat

Tekst: Idar Nilssen. Kilde: NRK.

 

Kirkene og kirkegårdene i Øksnes

 

Det var i 1621 prestefruen Ingeborg Mikkelsdatter testamenterte 500 riksdaler til Domkirken i Bergen for at de skulle bruke rentene til å sende mel til fattige og trengende i Øksnes kommune.

Fattigkassen fra 1792 i Langenes kirke.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse).

 

 

 

 

Fru Ingeborgs legat fra 1621 gjør at Norgesmøllene til evig tid må sende julemel til de fattige i kystkommunen.

Sosialkontoret i Øksnes deler ut melet til innbyggerne til jul. Ingeborg Mikkelsdatter hadde god kjennskap til fiskerfamiliens kamp for tilværelsen.

På sitt dødsleie i 1621 testamenterte hun 500 riksdaler til Domkirken i Bergen, mot at den hvert år " Til det evindelige" skulle sende 500 kg. mel til de fattige i Øksnes. Mel-legatet er det eldste i sitt slag i Norge.

I 1849 slo Høyesterett fast  at melet skulle leveres så lenge det var fattige i Øksnes, om så til "dommedags ettermiddag".

I dag fordeles Fru Ingeborgs testamentariske gave årlig ved juletider av sosialkontoret i Øksnes.

Fra 1622 og i omkring 150 år var det Domkirken i Bergen som sørget for at melet ble sendt nordover til fiskeværene i Øksnes. Etter den tid overtok Bergen kommune forpliktelsene. Fra 1954 er det Vaksdal Mølle som har opprettholdt forsendelsen og som sørger for at det årlige melet kommer fram til Øksnes i god tid til jul.

Det er lite man vet om fru Ingeborg Mikkelsdatter. Men ifølge historien var hun prestefrue og bodde en tid i Øksnes. Der ble hun grepet av den fattigdommen som kunne være i lokale fiskesamfunn.

Da prestefamilien etter hvert flyttet sørover og fortsatte sitt kall i Bergen Domkirke, opprettet fru Ingeborg legatet på en halv lest mel som skulle hjelpe fattige i Vesterålen. En halv lest tilsvarer omlag 500 kilo. Pengene er for lenge siden brukt opp.

Men den dag i dag sender altså Norgesmøllene årlig en palle - tilsvarende 620 kilo mel - til Øksnes hver jul.

 

Tilbake til Øksnes