Tilbake til startsiden

Tilbake til Øksnes

Tilbake til kirken

Mot Gisløya. Foto: Idar Nilssen.

 

Gisløya gamle kirkegård i Øksnes

 

Kirkegårdene i Øksnes

Barkestad

Finnvåg

Gisløya nye  (i bruk)

Husjord (nedlagt)

Klo (i bruk)

Langenes (nedlagt)

Meløy  (i bruk)

Myre (i bruk)

Reinøya

Skavlnes

Skjellfjord  (i bruk)

Steinlands-fjord (i bruk)

Øksnes
 

 

Kirkegården ligger rett på nordsiden av veien til sørenden av Gisløya i Øksnes.  Kirkegården ligger helt inntil et gårdstun, inne på et jorde. Kartreferanse inngang: UTM 33 W 510909 7647267.

Ifølge protokollen var den første begravelsen 25. januar 1885 (barnet Anton Martin Klaudiussen fra Sørvågen). Oversikt over gravlagte er under utarbeidelse for DIS-Norge. (Hvis du har problemer med å treffe denne kirkegården hos DIS-Norge, gå tilbake hit og klikk lenken på nytt.)

 

Gisløy gamle kirkegård ligger på et jorde, helt inntil et gårdstun.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Kirkegården sett fra vestlig kant mot Gavlsundet.

Svindalen på Andøya i bakgrunnen.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

Fra østlig kant.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Noen gravminner og nedsunkne graver.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Edvard Evensen ble gravlagt i 1910.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Ingebrigt Christensen ble gravlagt i 1900.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

Cecilie Jakobie Bergithe Lind ble 62 år, gravlagt i 1889.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Aagot Eriksen fra Alsvåg ble gravlagt i 1899.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

Karoline Eriksen ble gravlagt i 1969.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Postmester Petter Eriksen fra Trondheim ble gravlagt her i 1914.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

Lydia og Jon Pettersen fra Meløy ble gravlagt hhv. i 1908 og 1925.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

 

 

Harald Rolf Karlsen fra Holm døde i 1917, 19 år gammel.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Martha Monsen fra Holm døde i 1917.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Hanna og Hans Høyer ble gravlagt hhv. i 1913 og 1939.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Hotelleier Haakon Høyer ble gravlagt i 1952.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

 

Bernhard Evensen fra Sørvågen levde i tiden 1887 til 1896.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

Mons Nilsen fra Holm ble gravlegt i 1895.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Tilbake til startsiden

Tilbake til Øksnes

Tilbake til kirken