Tilbake til startsiden

Tilbake til Øksnes

Tilbake til kirken

Fra Myre kirkegård. Foto: Idar Nilssen.

 

Myre kirkegård i Øksnes

 

Kirkegårdene i Øksnes

Barkestad

Finnvåg

Gisløya gamle (nedlagt)

Gisløya nye  (i bruk)

Husjord (nedlagt)

Klo (i bruk)

Langenes (nedlagt)

Meløy  (i bruk)

Reinøya

Skavlnes

Skjellfjord  (i bruk)

Steinlands-fjord (i bruk)

Øksnes
 

 

Kirkegården ligger på østsiden av hovedveien til Stø, en snau kilometer nordom krysset i tettstedet Myre i Øksnes. Kirkegården er synlig fra hovedveien. Kartreferanse inngang: 33 W 503792 7645765.

Ifølge protokollen var den første begravelsen 1944 (Kristian Antonius Rasmussen fra Myre). I overkant av 1000 personer er gravlagt der. Oversikt over gravlagte finnes hos DIS-Norge.

(Hvis du har problemer med å treffe denne kirkegården hos DIS-Norge, gå tilbake hit og klikk lenken på nytt.)

 

Inngangspartiet ved Myre kirkegård.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Sørvestre del av kirkegården.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Nordvestre del.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Nyere del.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

Parti fra kirkegården, mot nord.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

De eldste gravene ligger nede i det nordøstre hjørnet.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Den øverste sørlige delen.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Magnhild Iversen Johansen hadde røtter i Lovika i Andøy, og vokste opp på Strandland.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Astrid Moen ble bare tolv år gammel.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

Tilbake til startsiden

Tilbake til Øksnes

Tilbake til kirken