Tilbake til startsiden

Aktuelt fra distriktet

Tilbake til Øksnes

Gamle bilder fra Langenes og Øksnes kommuner

Strengelvågfjorden.  Foto: Idar Nilssen.

Noen elver og vatn i Øksnes

Tekst og foto:  Idar Nilssen.

Noen av de lettest tilgjengelige fiskevatna i Øksnes - i en slags geografisk rekkefølge.

Elver og vatn i Andøy    Elver og vatn i Bø     Elver og vatn i Hadsel     Elver og vatn  i Sortland     

 

 

Tuvaelva i  Steinlandsfjorden.

Denne tidligere så produktive lakseelva er tatt til vannkilde for et settefiskanlegg, og er nå tørrlagt storparten av året.

Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Haugvatnet i Lifjorden.

Vatnet drenerer via Lakselva til Lifjordvatnet.

Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

Lifjordvatnet.

Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

 

Alsvågvatnet i Alsvåg.

Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

 

Fra Alsvågvatnet i år 1900.

At Alsvågvassdraget var et betydelig og verdifullt laksevassdrag, vitner dette 110 år gamle  bildet om. Her ser vi  Peter Gunerius Eriksen, som residerte på hovedgården i Alsvåg på den tiden, på laksefiske i Alsvågvatnet sammen med de ikke ubetydelige herrene Wedel Jarlsberg, Cappelen og Backer. (Bildet er hentet fra avisen "Vesterålen" for 8. januar 1977). Klikk på bildet for forstørrelse.

Ifølge lokalhistoriker Ivar Toften, hadde Eriksen enerett til fisket i Alsvågvatnet og -elva, og laks kunne om sommeren være hverdagskost i gården og ble tilberedt på alle tenkelige måter for å få variasjon. Det finnes ennå en stor kopperkjel med mønster i sidene, som ble brukt til form for laksepudding. Og det fortelles at det en gang nærmest ble sultestreik, i det tjenerne forlangte å få laks bare tre dager i uka. Det var snakk om en betydelig tjenerstab - 25 personer i tallet. Og det forteller om en solid laksebestand - med et betydelig uttak av laks. At "moderne" forvaltningsstrateger skal ha  bestemt lakseproduksjonen i Alsvågvassdraget til under 100 laks i året, forteller dermed kanskje mest om moderne lakseforvaltning, og om manglende evne og vilje til å respektere virkeligheten foran teoriene.

 

 

Alsvågelva har i dag tilrettelagt adkomst for bevegelseshemmede.

Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

 

 

 

 

Sørvågvatnet litt vest for Alsvåg.

Også dette vassdraget hadde solide bestander av laks og sjøørret.

Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Fra Storvatnet i Klovassdraget.

Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

 

Fra Storvatnet i Klovassdraget.

Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Klotindvatnet i Klovassdraget.

Foto: Idar Nilssen. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

"Anlegget" over Strengelvågvalen, med fjellene på vestsiden av Andøya i bakgrunnen til høyre. Foto: Idar Nilssen.

Tilbake til Øksnes