Tilbake til startsiden

Aktuelt fra distriktet

Tilbake til Sortland

 

 Gavlfjorden mot Sortlandsundet. Foto: Idar Nilssen.

Kveldssol, midnattsol og solnedgang

Tekst og foto:  Idar Nilssen.

En smakebit av sene sommerkvelder og sommernetter i Vesterålen.

Nordlys - Aurora Borealis over Vesterålen  |  Godfjord i bilder  |  En rundtur i Andøy - I  |  En rundtur i Øksnes  |  Gamle bilder fra Maurnes, Liland, Hognfjord og Kvalsaukan

Elver og vatn i Andøy   Elver og vatn i Bø   Elver og vatn i Hadsel   Elver og vatn i Sortland    Elver og vatn i Øksnes

 

 

Klikk på bildene for å forstørre dem.

Solnedgang over Gavlfjorden, sundet mellom Andøya og Langøya.

 

 

 

 

 

 

 

Solnedgang i Risøysundet, sett fra Fornes på Hinnøya.

 

 

 

 

 

 

 

Utsikt fra Svindalen, sørvest på Andøya.

 

 

 

 

 

 

 

Utsikt fra Svindalen, sørvest på Andøya.

Øksnes med Langenes og Stø til venstre. Anda fyr litt til høyre for midten.

 

 

 

 

 

Utsikt fra Svindalen, sørvest på Andøya.

Øksnes til venstre.

 

 

 

 

 

 

Utsikt fra Svindalen, sørvest på Andøya.

Øksnes til venstre.

 

 

 

 

 

 

Utsikt fra Svindalen, sørvest på Andøya.

Øksnes til venstre.

 

 

 

 

 

Utsikt fra Svindalen, sørvest på Andøya.

Øksnes til venstre.

 

 

 

 

 

 

Utsikt fra Svindalen, sørvest på Andøya.

Øksnes med Langenes og Stø til venstre. Anda fyr litt til høyre for midten.

 

 

 

 

 

 

 

Utsikt fra Svindalen, sørvest på Andøya.

Øksnes med Langenes og Stø til venstre.

 

 

 

 

 

 

Utsikt fra Svindalen, sørvest på Andøya.

Øksnes med Langenes og Stø til venstre.

 

 

 

 

 

 

Solnedgang over Sortlandsundet.

Fiskholmen i forgrunnen.

 

 

 

 

 

 

Kveldssol over Gavlfjorden, sett fra Roksøya.

 

 

 

 

 

 

 

Mot Gavlfjorden og Gavltinden, sett fra Forfjord på Hinnøya.

 

 

 

 

 

 

 

Kystvakta krysser Gavlfjorden, sett fra Roksøyfjorden på Hinnøya.

 

 

 

 

 

 

 

Nattsol over Langvassdalen i Forfjord på Hinnøya.

 

 

 

 

 

 

 

Kveldssol over Gavlfjorden.

Klotinden i Øksnes litt til venstre for midten i bildet.

 

 

 

 

 

Kveldssol over Gavlfjorden, sett fra Fornes på Hinnøya.

 

 

 

 

 

 

 

Etter solnedgang 9. november.

Stamnes sett fra Medby.

 

 

 

 

 

 

Nattsol over Vågraet på Andøya 10. mai, sett fra Dragnes på Hinnøya.

 

 

 

 

 

 

 

Nattsol over Vågraet på Andøya 10. mai, sett fra Dragnes på Hinnøya.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nattsol over gavlfjorden 10. juni, sett fra Reinsnes på Hinnøya.

 

 

 

 

 

 

 

Vårsol i Forfjordområdet 12. mars.

 

 

 

 

 

 

 

Kveldssol ved Vornes i Øksnes 12. mai.

 

 

 

 

 

 

 

Kveldssol sett fra Myre-området i Øksnes 12. mai.

 

 

 

 

 

 

 

Sortlandsundet 12. november.

 

 

 

 

 

 

 

Sortlandsundet 12. november.

 

 

 

 

 

 

 

Utsikt fra Roksøyfjorden 15. mai. Andøya i bakgrunnen.

 

 

 

 

 

 

 

Utsikt fra Forfjord 15. august.

 

 

 

 

 

 

 

Utsikt fra Forfjord 15. august.

 

 

 

 

 

 

 

Utsikt mot Langøya fra Reinsnes på Hinnøya i august.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kveldssol over Langøya, sett fra Roksøya.

 

 

 

 

 

 

 

Utsikt fra Roksøyfjorden mot langøya i midten av august.

Øksnes-fjellene mot høyre.

 

 

 

 

 

 

Utsikt fra Srorsandnes på Andøya i midten av mai.

 

 

 

 

 

 

 

Utsikt fra Srorsandnes på Andøya i midten av mai.

 

 

 

 

 

 

 

Utsikt fra Storsandnes på Andøya rundt midnatt i midten av mai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsikt fra området mellom Storsandnes og Svindalen på Andøya.

Øksnes i venstre billedkant.

 

 

 

 

 

 

Utsikt vestover fra Breineset på Medby mot slutten av august.

 

 

 

 

 

 

 

Utsikt vestover fra Breineset på Medby mot slutten av august.

 

 

 

 

 

 

 

Kveldssol over Gavlfjorden, sett fra Breineset i juni.

Langøya i venstre billedkant, og Andøya til høyre i bakgrunnen.

 

 

 

 

 

 

 

Kveldssol over Langøya i august, sett fra Finnbogen, Liland.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kveldssol over Langøya i august, sett fra Finnbogen, Liland.

"Ræka" og andre fjell i Eidsfjorden skimtes i bakgrunnen mot venstre.

 

 

 

 

 

 

 

Kveldssol over Langøya i august, sett fra Finnbogen, Liland.

 

 

 

 

 

 

 

Kveldssol over Langøya i slutten av august, sett fra Reinsnes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsikt fra Roksøya mot Øksnes i slutten av august.

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsikt fra Roksøya mot Øksnes i slutten av august.

 

 

 

 

 

 

 

Solnedgang ved Gavlfjoredn, sett fra Breineset i slutten av august.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sen augustkveld i Gavlfjorden.

 

 

 

 

 

 

 

Øksnesfjell i slutten av juli.

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til startsiden