Østover mot Andøya fra Langenes. Foto: Idar Nilssen.

Andenes 1930  |  Andenes 1950  |  Bjørnskinn 1930  |  Bjørnskinn 1940  |  Bjørnskinn 1950  |  Bjørnskinn 1960  |  Bø 1920  |  Dverberg 1920  |  Dverberg 1930  |  Dverberg 1950  |  Hadsel 1920  |  Kvæfjord 1920  |  Kvæfjord 1930  |  Langenes 1930  |  Langenes 1950  |  Sortland 1920  | Sortland 1930  |  Øksnes 1920   |     Aktuelt fra distriktet  |  Til startsiden

 

Merkeregister 1920

Båter registrert innen gamle Langenes merkedistrikt.

Dette er det første merkeregisteret etter at loven om slikt trådte i kraft, og inkluderer tilleggene.

Båtene med nr. 27, 28 og 29 er tillagt registeret i 1922.

Digitalisert 2010: Idar Nilssen

N (Nr.) LS

Nr

Navn

Byggeår

Lengde, fot

Bredde, fot

Dybde, fot

Motor/hk

Eier

1

Mk. Klippen 1911 35,3 12 6 Alpha 12 Partr. Simon Johansen, Klo

2

Ms. Sleipner 1913 34 11,5 5,3 Alpha 11 Partr. Hans O. Knudsen, Strengelvåg

3

Ms. Thor 1914 35 12 5,2 Gideon 8 Partr. Kristian Johansen, Klo

4

Ms. Signy 1912 35 12 5,3 Alpha 10 Partr. Sigurd Robertsen, Klo

5

Ms. Thor 1909 35 11,5 5 Gideon 8 Viktor Blokhus, Nyksund. Solgt til Karl Sundberg, Klo

6

Mk. Sjøblomsten 1914 37 13 5 Alpha 10 Partr. H. Nilsen, Gisløy

7

Ms. Trygg 1912 37 11 5,5 Dan 8 Partr. Olaus Hermansen, Gisløy. Forliste 27.12. 1921.

8

Ms. Aslaug 1914 36 11 5,5 Gideon 11 Partr. Sigurd Pedersen, Gisløy. Totalt havarert 21.10.1921.

9

Mk. Bølgen 1912 40 14 9 Alpha 24 Partr. Fredrik Hermansen, Meløy

10

Ms. Delfin 1914 34 12 6 Gideon 11 Partr. Peder Pedersen, Toften

11

Ms. Viking 1910 36 11,2 6 Gideon 11 Paul Holm, Holm

12

Ms. Havellen 1916 37 12 5,6 Gideon 14 Partr. Rolf Knudsen, Strengelvåg

13

Ms. Magnhild 1916 37 12 5,6 Gideon 16 Partr. Otto Larsen, Strengelvåg

14

Ms. Nordlys 1915 37 12 6,3 Alpha 14 Partr. Kristian Knudsen, Strengelvåg

15

Mk. Glimt 1920 38 12,3 6 Alpha 14 Partr. Johs. Bergersen, Husjord

16

Mk. Midnatsolen 1911 38 12,5 8 Alpha 14 Partr. Leif Knudsen, Strengelvåg

17

Mk. Braken 1917 38 13 6 Rapp 22 Partr. Einar Johansen, Strengelvåg

18

Ms. Olgar 1912 36 12 5,4 Alpha 14 Partr. Erling Olsen, Strengelvåg

19

Ms. Vaarsol 1913 34 12 5,3 Alpha 8 Partr. Ole Ulriksen, Stø

20

Ms. Brødrene 1914 35 11 5 Populær 8 Partr. Peder Jensen, Langenes

21

Mk. Nansen 1912 36,5 12 6 Populær 20/25 Partr. Halfdan Knudsen, Strengelvåg

22

Ms. Venus 1910 44 16 8 Alpha 14 Partr. Haakon Pettersen, Meløy

23

Ms. Laksen 1905 33 13 5,2 Gideon 6 Ole Karlsen, Stø

24

Ms. Magnhild 1914 34 12 5,5 Alpha 11 Partr. Martin Karlsen, Strengelvåg

25

8-året åpen 1908 26,8 6 2,4 Uten motor Karl Sundberg. Klo
26 Ms. Tryg 1911 34 11 5 Alpha 11 Partr. Olaf Olsen Holm, Toftenes?
27 Mk. Nelson 1916 74 18 8 Avance 44 A/S Nelson, Alsvåg
28 Mj. Elisa 1896?/09 63 22,3 9 Bolinder 50 Partr. Peder P. Toften, Alsvåg
29 Ms. Sortland 1903 47 15 7 Dan 12 Olaf Iversen, Nyksund
Merkeregistre Øksnes               Tilbake til Øksnes      Tilbake til Sortland