Tilbake til startsiden

Aktuelt fra distriktet

Elver og vatn i Øksnes  

Tilbake til Øksnes

Kjækholmen i Langenes med Anda i bakgrunnen.  Foto: Idar Nilssen.

Båter i Øksnes og Langenes

Digitalisering og redigering:  Idar Nilssen.

 

Annen omtale av Øksnes

I denne seksjonen kommer etter hvert merkeregistrene gjennom tidene fra dagens Øksnes kommune, tidligere Langenes og Øksnes kommuner.

Register over båter i gamle Langenes merkedistrikt i 1920

Register over båter i gamle Langenes merkedistrikt i 1930

Register over båter i gamle Langenes merkedistrikt i 1950

Register over båter i gamle Øksnes merkedistrikt i 1920

 

"Anlegget" over Strengelvågvalen, med fjellene på vestsiden av Andøya i bakgrunnen til høyre. Foto: Idar Nilssen.

Elver og vatn i Andøy   

Elver og vatn i Bø    

Elver og vatn i Hadsel    

Elver og vatn  i Sortland 

Tilbake til Øksnes