Tilbake til startsiden

Tilbake til Bø

 

Innover Malnesfjorden fra Øra. Foto: Idar Nilssen.

Øra  kirkegård

Klikk på bildene for forstørrelse.

Tilbake til kirken
 

 

Kirkegården ligger på Øra ved Eide i Bø. Det går en sidevei nordøstover i knapt 700 meter lengde sør for kirken (Malnes kirke på Eide). Det er snuplass for personbiler ved kirkegården. Kartreferanse inngang: UTM 33W 483800 7625697.

Kirkegården synes å ha vært i bruk i tidsrommet 1893 til 1965. Det er registrert 205 gravlagte. Oversikt over gravlagte finnes hos DIS-Norge. Hvis du har problemer med å treffe denne kirkegården hos DIS-Norge, gå tilbake hit og klikk lenken på nytt.)

 

Inngangspartiet ved kirkegården. Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

Det er flere innhegnede gravplasser. Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

Familiegravsted. Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

Kirkegården er preget av forfall på relativt kort tid. Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

I denne innhegningen står det et tre som "gravmonument". Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

Fredrik Forøy ble bare knapt tre år. Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

 

Jernkors fra 1919. Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

 

 

 

"Lillegutt og storebror, sover søtt i samme jord". Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

 

 

 

Gravminne fra 1891. Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

 

 

Arnt Andreassen ble bare syv år. Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

 

 

 

Kirkegården er preget av sterkt forfall med tildels råtten skog. Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

Kirkegårdene i Bø

Bogen (i bruk)

(nedlagt)

Duken  (i bruk)

Hovden  (i bruk)

Kalvøya  (nedlagt)

Lombusbakken (nedlagt)

Malnes (nedlagt)

Ravnåsen (i bruk)

Skålbrekka (i bruk)


 

Tilbake til startsiden

Tilbake til Bø

Tilbake til kirken