Tilbake til startsiden

Tilbake til Bø

Aktuelt fra distriktet

Bø kirke. Foto: Idar Nilssen.

Bø kirkegård

Det rår litt tvil om navnet på denne kirkegården, det kan være Lombusbakken, mens den gamle Bø kirkegård kanskje lå et sted mellom kirken og prestegården.

Klikk på bildene for forstørrelse.

Tilbake til kirken
Kirkegårdene i Bø

Bogen  (i bruk)

Duken  (i bruk)

Hovden (i bruk)

Kalvøya (nedlagt)

Lombusbakken (nedlagt)

Malnes (nedlagt)

Ravnåsen (i bruk)

Skålbrekka (i bruk)

Øra  (nedlagt)
 

 

 

Kirkegården ligger rundt 150 meter sør for kirken i Bø. Kartreferanse inngang: UTM 33W 481697 7611571.

Det kommer fyldigere omtale av kirkegården.

 

Den gamle kirkegården ved kirken i Bø ligger i sørlig retning av kirken.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

Inngangspartiet som vender mot kirken.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

Her skimtes kirken i bakgrunnen fra kirkegården.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

Hele kirkegården er omgitt av en solid gråsteinsmur.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

I sørvest er det en ekstra vinkel på gråsteinsmuren.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

Hele kirkegården er sterkt preget av forfall.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

Enkelte gravsteder er innhegnet med støpejern- eller smijernsrekkverk.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

 

En innhegning so har stått lenge mot tidens tann.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

Det aller meste av gravminnene har falt overende, og på noen er skriften borte.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

Et av gravminnene der det fortsatt er mulig å lese inskripsjonen.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

Her kan man se at vedkommende ble gravlagt i 1891.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

Et av gravminnene som fortsatt står oppreist.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

 

Restene av et gravminne i støpejern.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

 

Enok Hansen ble gravlagt i 1875.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

Denne er fra 1876.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

Lars Prydz ble gravlagt i 1875.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

Andrie fra Fjærvoll ble bare 28 år gammel.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

Kristian Gjertsen fra Ringstad ble heller ikke særlig gammel.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

Etter en begravelse i 1914.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

Begravet i 1875 etter 13 års sykeleie.

Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til startsiden

Tilbake til Bø

Tilbake til kirken