Tilbake til startsiden

Tilbake til Bø

Aktuelt fra distriktet

Tilbake til kirken

Kveldsutsikt fra Hovden  Foto: Idar Nilssen.

Hovden  kirkegård

Klikk på bildene for forstørrelse.

 

Kirkegårdene i Bø

Bogen (i bruk)

(nedlagt)

Duken (i bruk)

Kalvøya  (nedlagt)

Lombusbakken (nedlagt)

Malnes (nedlagt)

Ravnåsen (i bruk)

Skålbrekka  (i bruk)

Øra (nedlagt)

 

 

Kirkegården ligger på Hovden i Bø. Den ligger på vestsiden av hovedveien ved innkjøringen til været. Avkjøringen er merket med skilt om vindmølla. Det er parkeringsplass for personbiler ved kirkegården. Kartreferanse inngang: UTM 33W 481600 7633501.

Det arbeides for tiden med registrering av gravlagte for publisering på DIS-Norge sin nettside.

Hovden kirkegård ble trolig tatt i bruk på den tiden Malnes kirkegård, ikke langt unna, ble nedlagt, og brukes i dag av Nykvågen, Malnes og Hovden.

 

Denne kirkegården ligger praktfullt til, med utsikt til storhavet i vest og Nykan ved Nykvågen i sør. Her fornemmer man evigheten. Foto: Idar Nilssen.

 

 

Den sørvestligste delen av kirkegården. Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

Hoveddelen av kirkegården, med den eldste delen nærmest. Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

Deler av kirkegården sett fra nordlig kant. Den aller nyeste delen i bakgrunnen til venstre. Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

Nils Kristensen fra Malnes ble gravlagt i 1912. Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

 

 

Også folk fra Øksnes ble gravlagt her. Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

 

 

Et hjemmelaget vakkert gravminne. Ornamentene er laget ved hjelp av grovt tauverk. Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

 

 

 

Et jernkors fra 1906. Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

Tilbake til startsiden

Tilbake til Bø

Tilbake til kirken