Tilbake til startsiden

Tilbake til Bø

 

Tåa og Kvanntotinden ytterst på østsiden av Malnesfjorden, sett fra Hovden i Bø. Foto: Idar Nilssen.

Malnes kirkegård

Klikk på bildene for forstørrelse.

Tilbake til kirken
 

 

Kirkegården ligger på det gamle kirkestedet på Malnes, rundt 250 meter øst for dagens hovedvei og rett sør for Hovden. Kartreferanse inngang: UTM 33W 482389 7632936.

Den eldste beskrivelsen av Malnes kirke finnes i et dokument fra 1589.
Malnes kirke ble revet i 1829 og gjenreist på Eidet, der "Malnes" kirke i dag er lokalisert. Den gamle Malnes kirke var privateid, men mot slutten av 1880-årene ble kirken kjøpt av Malnes sokn.

Malnes var, trolig fra middelalderen, navnet på kirkestedet i Bø fjerding. Dermed har stedet gitt navn til kirkesoknet og kirken.
 

Det kommer fyldigere omtale av kirkegården.

 

Den gamle nedlagte kirkegården ligger et stykke øst for veien ved innkjøringen til Hovden. Stedet er markert med kryss på bildet. Kirken sto trolig på høyden til høyre for det. Foto: Idar Nilssen.

 

 

Kirkegården ligger inntil bergknausen på nordsiden, og er omkranset av en bekk på vest- og sørsiden. Hele kirkegården er innegnet med en solid gråsteinsmur. Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

Oversikt.

 

 

 

 

Gråsteinsmuren som omgir kirkegården er godt synlig. Her sees bekken som omgir området, og inngangspartiet i bakgrunnen. Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

Gråsteinsmuren omkranser kirkegården og avsluttes i begge ender mot bergknausen. Et enslig jernkors står fortsatt oppreist. Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

Inngangspartiet ligger vendt mot øst og Malnesfjorden. Det aller meste av kommunikasjonen foregikk sjøveien, og hovedveien til kirken gikk trolig opp fra Malnessjøen i nordøst. Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

Inngangspartiet sett innefra mot sørøst. Det er lett å tenke seg at kirken lå på bakken i bakgrunnen. Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

Området inne på kirkegården bærer preg av tidens tann. Mange av gravene framstår som markerte forhøyninger i terrenget. Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

Petter Christophersen forlot denne verden i 1868. Han etterlot seg enke og fire barn. Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

 

 

 

Ditlef Henriksen ble bare 21 år. Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

 

 

Et gravminne som er sprukket og nedgrodd i gresset. Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

 

 

 

Morten Andreas Nilsen ble født vel tre måneder etter at den norske grunnloven ble vedtatt. Han døde i 1887. Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

Wilhelmine Martinusen ble bare 16 og tre kvart år. Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

Anne Johannesdatter gikk bort i 1874, 21 år gammel. Det var ikke selvsagt å bli gammel. Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

 

 

Ovidia Nilsdatter fra Nykvåg ble 50 år gammel. Det blir sagt at en kirkegård i et fiskevær gjerne inneholder et overskudd av kvinner - enker etter fiskere som forliste og aldri ble begravd. Om det er slik også her, vites ikke. Foto: Idar Nilssen.

 

 

 

Kirkegårdene i Bø

Bogen  (i bruk)

(nedlagt)

Duken  (i bruk)

Hovden (i bruk)

Kalvøya (nedlagt)

Lombusbakken (nedlagt)

Ravnåsen (i bruk)

Skålbrekka (i bruk)

Øra (nedlagt)
 

Tilbake til startsiden

Tilbake til Bø

Tilbake til kirken