Til startsiden

Aktuelt fra distriktet

Tilbake til Andøy

Gammelgården i Risøyhamn. Foto: Idar Nilssen.

 

Risøyhamn i Bjørnskinn skolekrets

 

  Kretsen omfattet gårdene Risøya (inkludert Myrland og Lanesskog), Bjørnskinn og Tranes. Tidligere tilhørte kretsen Bjørnskinn kommune.

Tekst: Idar Nilssen.

Se også:

Galleri fra Bjørnskinn - konfirmanter  |  Galleri fra Bjørnskinn - skoleelever  |  Galleri fra Risøyhamn  |  Galleri fra Risøyhamn/Lovik og Åse  |  Galleri fra Haugen og Stokklandområdet i Tranes  |  Bjørnskinn skole (Fotografier)  |  Andøya Meieri  |  Gammelgården i Risøyhamn  |  Slippen til Haakon Aronsen - Risøyhamn  |  Gammelbutikken i Risøyhamn  |  Bjørkely Cafè & Pensjonat i Risøyhamn  |  "Andøyheimen" i Risøyhamn  |  "Stabburet" ved Gammelgården i Risøyhamn  |  Ungdomshuset i Bjørnskinn  |  Risøyhamn skole - Risøyhamn  (Fotografier)  |  Bjørnskinn kirke  |  Bjørnskinn gamle (kirkegård)  |  Bjørnskinn (kirkegård)  |  Kongesteinen i Risøyhamn  |  Minnebauta over Helmer Hanssen i Bjørnskinn  |  Minnebautaen i Bjørnskinn fra siste krig  |  Brua ved Lanesskogen (Anderså-brua)  |  Trygve Wicklund - Bjørnskinnsangen  |  Haakon Magnus Aronsen - Skårungens kvad  |  Helmer Hanssen - Eventyrlig sledeferd. Nordostpassasjen  | Richard With  |  Bygdetunet i Risøyhamn

Nord i sundet 

Fra begynnelsen av 1920-tallet - Korsholmen sett fra nord

Her ser vi bygningene på Korsholmen der blant annet arbeidsfolkene bodde under arbeidet med mudringa av Risøyrenna. Renna, som ble åpnet i 1922, går til høyre for Korsholmen på bildet. (Fra postkort utlånt av Martin Berger Pedersen.)

 

Korsholmen sett fra sør

Bildet er fra åpningen av Risøyrenna i 1922. Ds.”Finnmarken” ligger ved dampskipskaia på Hamarøya i Risøyhamn med både Kong Haakon og Richard With ombord. Sistnevnte var da blitt 76 år, og for lengst pensjonert. Ds. ”Finnmarken” ble fulgt av et stort antall båter som deltok i kortesjen gjennom renna. Hindø Dampskibsselskap i Sigerfjorden syntes begivenheten var viktig nok til at de i alle fall deltok med de nesten hundre fot store dampbåtene ”Domen” og ”Andø”. Sortland Fiskeriselskap var til stede med Ds. ”Gavlfjord”, og Christian Frederiksen på Melbu med i alle fall Ds. ”Havskaaren”, en av de nesten hundre fot store fiskedamperne hans. (Foto utlånt av Bjørg Breines).

Handelsstedet Risøyhamn, trolig rundt forrige århundreskifte

Gammelgården og fjøset er på plass, men butikken er vesentlig endret. Det har vært mange eiere og drivere før Benjaminsenfamilien overtok fra 1902. Blant tidligere eiere og beboere kan nevnes Isak Grønbech på andre halvdel av 1700-tallet, Jørgen Kristian Bye, Stie Tønsberg Pfeiff mot slutten av 1700-tallet, Christen Antoni Paulsen først på 1800-tallet, Even Andreas Falch, Jens Florup Stoltenberg, Georg Rinnan fra 1865, Peder August Næss fra 1870, Richard With fra 1875 (hans første kone er gravlagt i Bjørnskinn, og hans velkjente datter, Nanna With, vokste opp i gammelgården i Risøyhamn), Johan Dedor Storstrand, som senere etablerte virksomhet på Fiskenes. Wilhelm Werness Nagel var den siste før Benjaminsen kjøpte stedet. (Fra postkort utlånt av Martin Berger Pedersen.)

 

Oppmøte til nordgående hurtigrute en gang rundt andre halvdel av 1950-tallet

Vi ser huset til Erling Benjaminsen midt i bildet, og vi ser at kraftlaget sitt nybygg er på plass. Bildet er trolig tatt fra ”Andøyheimen”. (Foto utlånt fra Torbjørn Sollie).


 

Fra havna på Hamarøya med hurtigruten "D/S Erling Jarl" ved kaia rundt 1935 

Denne båten hadde en litt spesiell historie: "D/S Erling Jarl" gikk i hurtigrutefart i tiden 1895-1941. Den forliste ved Brønnøysund i 1941, men ble senere hevet og gikk kort tid, mindre enn ett år, i rute under navnet "D/S Bodø" før den igjen forliste. Også denne gangen i Brønnøysundsleden. "D/S Bodø" gikk på Bogskjæret ved Skjelva 26.februar 1943 på nordgående. Skipet ble liggende i 17 år før Høvding Skipsopphugging fjernet vraket. En person omkom under det første forliset, ingen ved det siste. Ellers ser vi huset til Erling Benjaminsen ved kaia, og det vesle huset Hilda og Håkon Ingebrigtsen bodde i ovenfor. (Foto utlånt fra Torbjørn Sollie).

  

Risøyhamn 3. september 1955 - den nye Ms. ”Meteor” anløper for første gang

Rett etter overleveringen ble MS «Meteor» satt inn i hurtigruten som erstatning for DS «Nordstjernen» som forliste 22. september 1954. Her ankommer Ms. ”Meteor” fra sør, og vi ser litt bebyggelse på Øygården til venstre. (Foto Gunnar Berglind).

 

Gammelhavna i Risøyhamn i 1955 (Foto Gunnar Berglind).

 

 

 

Risøyhamn i 1953

På denne tiden var det stor anleggsvirksomhet på Andenes. I slutten av desember 1952 vedtok NATO-møtet i Paris at det skulle bygges en flyplass på Andøya som ville ta det meste av de 127 millioner som den norske delen av infrastrukturprogrammet for tiden frem til 30. juni 1954 omfattet. Her ser vi litt av anleggsmaskinene som ble tatt i land over kaia i Risøyhamn.

Bygningen i bakgrunnen var ”Andøyheimen”, som har sin egen historie: Det opprinnelige byggeåret er usikkert, men bygningen ble satt opp i Risøyhamn rundt 1930, etter å ha blitt fraktet fra Mårsund i Bø. Bygningen er nå revet. I boka "Handelsstedet Risøyhamn", skriver Odd Solhaug blant annet dette rundt "Andøyheimen": På et sted som var et så vidt betydelig trafikknutepunkt, var det naturligvis behov for vente- og overnattingsplass for reisende. For å tilfredsstille dette behov, kjøpte Th. Benjaminsen rundt 1930 et kjøpmannshus fra Mårsund i Bø og flyttet det og førte det opp i Risøyhamn som gjestgiveri. Det ble Birger Benjaminsen og frue som skulle stå for drifta av gjestgiveriet. Opplegget fungerte ikke slik det var tenkt, og huset ble senere solgt til Andøy Ungdomsfylking. Gjestgiveridrifta ble fortsatt under fylkingen, men nå under navnet “Andøyheimen”. (Foto Gunnar Berglind).

 

Andenes krets   Bleik krets   Dverberg krets   Medby krets    Nordmela krets   Nøss krets   Saura krets   Skarstein/Fiskenes/Haugnes krets   Skjolde krets    Strandland krets    Åknes krets  Åse krets 

Jubileumsboka om Risøyrenna