Aktuelt fra distriktet

Tilbake til Andøy

Lensmannsgården. Foto: Idar Nilssen.

Bygdetunet i Risøyhamn

 

Tilbake til forrige side  

Andøymuseet er en avdeling av Museum Nord, et museum for nordre Nordland.

Andøymuseet består av to anlegg; bygdetunet i Risøyhamn og Polarmuseet, brygge og kunstverk på Andenes.

 

 

 

 

Bygdetunet i Risøyhamn. Det hvite huset til venstre er "Nilsengården", deretter "Børvågstua" (rød), "Lensmannsgården" (gul), "Fjøset" (rød) og "Naustet" med fembøringen (rød). Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

Museumsområdet:

Området hvor Bygdetunet er plassert kalles «Richard With's Plass», ettersom han bodde der noen år på slutten av 1870- og 80-tallet. Andøymuseet disponerte området fra 1950, og eier den gang var ildsjelen fram for noen - Magnus Nilsen. Han bodde også i det hvite huset. Andøymuseet eier idag hele området, etter å ha kjøpt det ca. 1984.

Initiativet til museumsdrift i kommunen ble tatt allerede i 1933, men det var først den 6. september 1936 at museet offisielt ble åpnet. Den gang utgjorde museet en bygning og ca. 400 gjenstander. Men allerede 23. oktober 1921, ved stiftingen av Andøy ungdomsfylking, kastet lærer Magnus Nilsen fram tanker om å starte innsamling av gamle ting til museumsformål. Det første museumsstyret ble valgt i 1932 og bestod av Magnus Nilsen (leder), Antonius Nordeng og Oskar Nordgård.

 

   

Børvågstua. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

Børvågstua blr opprinnelig bygd som et lite, typisk «Nordlandshus», med stue, kjøkken og loft over. Huset ble trolig først brukt i Øksnes, så flyttet til Børvågen på vestsiden av Andøya mellom 1850 og 1870, og ble der brukt som rorbu under «storsildtida». Dette eventyrlige fisket tok brått slutt, og huset ble flyttet til Åknes i 1879.

Her fungerte det som våningshus, og ble utvidet med et kammer/rom. Utvidelsen ble brukt til skomakerveksted.

I 1909 ble det kjøpt og flyttet til Risøyhamn.

Men det var den kjente båtbyggeren Håkon M. Aronsen som eide huset, og benyttet det til arbeidsbrakke for de som jobbet på slippen/båtbyggeriet. Den kom da til å stå et stykke nordom «Gammelbutikken» til Th. Benjaminsen.

Andøymuseet fikk tilbud om kjøp av huset for kr. 800 i 1931, og med gratis tomt til disposisjon - ble Børvågstua flyttet i 1933, og plassert der Thoralf Berthelsen seinere bygde.

I 1942 rekvirerte tyskerne huset, og alle gjenstandene ble pakket ned og flyttet ut.

I 1964 ble «Børvågstua» flyttet igjen - til det stedet den står i dag på Richard With's Plass.

 

   

Martin Nilsa-huset eller "Nilsengården". Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

Dette huset har også vært flyttet, det ble opprinnelig bygd i Svindalen, sørvest på Andøya. I 1916 ble det flyttet fra Åknes til Risøyhamn. Her har huset fungert som våningshus på eiendommen som Andøymuseet disponerte fra 1950, som også var hjemmet til Magnus Nilsen.

Huset består av 2 stuer, kjøkken, gang og kammers nede, og 3 soverom oppe. Moderne bad er laget i nyere tid.

Huset står for øvrig på grunnmuren etter huset til Rich. With, men huset hans er nå i Bjørnskinn!

 

 

I Nilsengården finnes et rom som er innredet som en komplett skolestue fra ca. 1850. Her finnes en rekke gjenstander som hørte naturlig med. Det var Odd Solhaug og andre som sikret disse gjenstandene til museumsbruk, hentet fra nedlagte skoler, i hovedsak den gamle skolen på Åse.

Tavle og kateter. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

Gamle skolepulter fra gammelskolen på Åse. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

Drikkefontene for elevene. Det var selvsagt ikke innlagt vann den tiden og beholderen måtte etterfylles jevnlig. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

 

 

I et annet rom i Nilsengården finner man en "brusmaskin" som stammer fra Jarle Jørgensen på Andenes. Det sies at maskinen også ble brukt av baker Konrad Strand i Risøyhamn. Han startet Andøya Mineralvannfabrikk i Risøyhamn rundt 1930. Konrad Ingeberg Strand (1889 - 1965), var født i Ørsta.
 

Brusmaskinen. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

 

 

   

Lensmannsgården/Gansmoestua. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

Opprinnelsen til dette huset er noe usikkert, tradisjonen vil ha det til at de eldste delene av huset stammer fra 1720 og at det stod på Stave.

Ca. 1826 finner vi det igjen som våningshus på gården «Sjøveien», br.nr. 2 på Dverberg. Huset ble omkring den tid oppussa og påbygd til slik vi ser det i dag, av lensmann Ingebrigt Olsen Gansmoe. Derav navnet.

Huset består av 2 stuer, kjøkken, kammers og gang nede, med soverom oppe.

Lensmannsgården ble kjøpt av Andøymuseet allerede i 1950, men p.g.a. uenighet om det skulle stå på Dverberg eller ei, kom det først til museumstomta i Risøyhamn i 1960.

 

 

I Lensmannsgården finner man blant annet utstilt klær og utstyr til tekstilproduksjon.

Bunad etter Lilli Svendsen Nordeng. Hun var gift med Antonius Nordeng og var mor til Tormod Nordeng. Denne bunaden er fra før 1930-tallet.Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

 

 

Redskaper for tekstilproduksjon. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

 

 

 

Naustet huser denne fembøringen. Foto utlånt fra Arne Th. Andreassen. (Klikk for større bilde).

 

 

Naustet, som er lengst til høyre på oversiktsbildet, ble bygd i 1970 for å huse «storfembøringen Haakon». Den er 14 meter lang!! Båten var bygd på Helgeland i 1880.

Losen Bernhoff Jensen fra Andenes kjøpte den på Senja ca. 1935.

Andøymuseet overtok den/fikk den ca. 1940 og plasserer den ved siden av "Børvågstua" på tomta fra Th. Benjaminsen.

Båten ble flytta til Rich. With's Plass i begynnelsen av 1960 -tallet etter å ha stått ute i 40 år ! Ennå ti år gikk før den "fikk tak over hodet". Båten er derfor i dag et nokså trist syn.

 

Tilbake til forrige side

 

Fjøset/uthuset. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

Fjøset/uthuset skal være bygd av Martin Nilsen. Det var i kjelleren her at alle Andøymuseet's gjenstander havnet under annen verdenskrig, og som ble pakket ut i 1983 og utstilt.

Båser i fjøskjelleren. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

 

 

Tilbake til Andøy

Jubileumsboka om Risøyrenna

Bestilling av boka: E-postadresse.