Tilbake til startsiden

Foto: Idar Nilssen.

Skoleklasser i Bjørnskinn

Innsamling, digitalisering og tilrettelegging: Idar Nilssen.

Tilbake til oversikten

Aktuelt fra distriktet

 

Galleri basert på Tormod Nordeng sine album. Leikny Nilsen Andreassen, Kjellrun Mikalsen Evensen og flere har bistått med identifiseringen.

Klikk på miniatyrbildene for forstørrelse. Det kan óg være nødvendig å klikke en gang til på det forstørrede bildet for full størrelse.

 

 

 

Ved skolen i Bjørnskinn først på 1930-tallet med Antonius Nordeng som lærer.

Bakerste rekke (synlig mot veggen) fra venstre: Ordulf Kleppe, Tormod Nordeng, Erling Olsen, Johan Kleppe?, Ragnar Enoksen, Arne Martin Olsen, Svein Nordeng, Rikard Rikardsen, Vermund Holme, lærer Antonius Nordeng, Kåre Johansen (foran Antonius), Eli Kristiansen, Borgny Hansson (foran Arne Vik), Arne Vik, Edd Smevik, Ruth Hansen (foran), Kjellrun Kleppe, Sigrun Johansen Solhaug, Judith Nilsen, Jorunn Nilsen og Reidun Nilsen.  Foran, slavisk fra venstre: Hermod Olsen Solvoll, Oddvar Olsen Solvoll, Aksel Hole, Roald Olsen, Hans Olsen, Karl Olsen (helt foran), Arna Storhaug, Signor Kristiansen, Rigmor Holme, Annbjørg Nordeng, Frode Nordeng (helt foran), Marie Markussen, Asbjørg Kleppe, Edith Kleppe, Anna Nilsen Åberg, Herbjørg Nilsen, Oddbjørg Hansen (helt foran), Edlov Enoksen, Ada Olsen, Anna Kristiansen og Gudrun Hansen.

 

 

Fjelltur høsten 1947.

Stående bak, fra venstre: Torunn Simonsen, Marie Ingebrigtsen, Berit Benjaminsen, Liv Hansen, Jon Kleppe, Jette Nilsen, Solbjørg Strand, Arvid Larsen og Alf Tollefsen. Sittende foran, fra venstre: Monrad Simonsen, Ole Benjaminsen, Turid strand og Hermod Rasmussen.

 

 

Ved hytta høsten 1947.

Foran, fra venstre: Marie Ingebrigtsen, Solbjørg Strand, Turid Strand, Torunn Simonsen (i bakkant), Berit Benjaminsen, Ole Benjaminsen, Monrad Simonsen, Arvid Larsen og Alf Tollefsen. Bak, fra venstre: Jette Nilsen, Liv Hansen, Hermod Rasmussen og Jon Kleppe.

 

 

Fjelltur høsten 1949.

Fra venstre slavisk: Ragnhild Hammer, Hildur Ingebrigtsen, Svanhild Simonsen Benonisen (helt foran), Hedvig Andreassen Hansen, Laura Pettersen (helt bakerst), Ranveig Larsen Jensen (foran), Bjørg Hansen Hammer (bak), Unn Kristiansen Søreng, Ann Elise Kronlund, Randi Kronlund, Gunda Dahl (helt bakerst), Torbjørg Hammer Jørgensen, Elsa Hansen (helt foran), Turid Strand Osen (helt bakerst), Ellinor Framnes, Elsa Brinchmann Pettersen, Brita Strand og Eva Løvendal Skjolde.

 

 

På Ressmålstinden i 1949.

Foran fra venstre: Bjørg Hansen, Ellinor Framnes og Elsa Brinchmann. Bak fra venstre: Randi Kronlund, Ragnar Bertinussen (bakerst), Ann Elise Kronlund, Trygve Asbjørn Eide (bakerst), Hildur Ingebrigtsen, usikker gutt bakerst og Hedvig Andreassen.

 

 

Våren 1949.

Sittende foran: Jan Hansen og to usikre jenter. Stående fra venstre: Randi Kronlund, Hermod Rasmussen, Laura Pettersen, Ranveig Larsen,  Elsa Brinchmann, Usikker lyshåret, Elsa Hansen, Turid Strand (bakerst), Ellinor Framnes, Torbjørg Hammer (bakerst), Gunda Dahl og Anne Lise Bertinussen (foran).

 

 

Skitur i 1950.

Foran fra venstre: Halvar Kristiansen, Tor Forså, Randi Kronlund og Ragnar Bertinussen. Bak fra venstre: Usikker gutt, usikker gutt, Jon Kleppe?, Monrad Simonsen, Turid Strand, Liv Hansen, Torbjørg Hammer, Ellinor Framnes, Gunda Dahl, Åshild Pettersen og Ranveig Larsen.

 

 

Tur i marka i 1950.

Fra venstre slavisk: Elsa Brinchmann, Hallgeir Trohaug, Elsa Hansen, Unn Kristiansen (stående bak), Anne Lise Bertinussen, Asbjørn Larsen, Ranveig Larsen, Brita Strand, Svein Hansen, Ann Elisabeth Mikalsen og Ellinor Framnes.

 

 

Sykkeltur i 1950.

Fra venstre: Elsa Brinchmann, Anne Lise Bertinussen, Brita Strand, Ellinor Framnes, Elsa Hansen, Svein Hansen, Vera Kristiansen, Hallgeir Trohaug, Ranveig Larsen, Ann Elisabeth Mikalsen og usikker gutt.

 

 

Skogplanting på 1950-tallet.

De åtte bakerste fra venstre: Asbjørn Larsen, Svein Hansen (med lue), Ole Bjørn Nilsen, Leikny Nilsen (foran), Magne Kristiansen (helt bakerst), Bjørg Hansen, Laura Pettersen og Ann Elisabeth Mikalsen. Foran,  fra venstre: Vera Alvestad, Unn Kristiansen (liggende helt foran), Hildur Ingebrigtsen,  Usikker jente, Anne Lise Bertinussen, Svanhild Simonsen, Ann Elise Kronlund og trolig Anne Lise Johansen.

 

 

Tur i marka i 1951.

Fra venstre slavisk: Usikker jente, Ola Solberg, Olav Hansen, usikker jente med sløyfe, Elsa Hansen, usikker gutt, usikker jente, Marie (Lillemor) Jakobsen (foran), Arne Kjell Nilsen, Ann Elise Kronlund, lærer Tormod Nordeng, usikker gutt, usikker gutt, Ragnhild Storhaug (foran) og Randi Hansen.

 

Høsten i 1951.

Foran fra venstre: Brita Strand, Eva Løvendal, Unn Kristiansen Søreng, Hildur Ingebrigtsen og Svein Hansen. Bak fra venstre: Laura Pettersen, Ragnhild Hammer, Ranveig Larsen, Hedvig Andreassen, Anne Lise Bertinussen, Bjørg Hansen, Tor Kilmark (bak), Hallgeir Trohaug og Asbjørn Larsen.

 

Tur til Middagsfjellet og Børra i 1952.

Sittende foran fra venstre: Ragnar Bertinussen, Odd Hansen, Per Bertinussen, Ragnhild Storhaug (litt i bakkant), Asbjørn Larsen, lærer Tormod Nordeng (i bakkant), Arne Kjell Nilsen, Anne Elise Kronlund, (Lillemor) Marie Helene Jakobsen, Unn Kristiansen (i bakkant), Randi Hansen, usikker gutt i bakkant og Svanhild Simonsen Benonisen. Andre rekke fra venstre: Leikny Nilsen, Hildur Ingebrigtsen, Laura Pettersen, Bjørg Hansen Hammer, Elsa Brinchmann, Elsa Hansen, Anne Lise Bertinussen, Brita Strand (delvis skjult), Eva Løvendal Skjolde, Ragnhild Hammer, Svein Hansen og Trygve Asbjørn Eide. Helt bakerst fra venstre: Usikker gutt, Ranveig Larsen, Halgeir Trohaug, Tor Kilmark, Jan Hansen og Ole Bjørn Nilsen.

 

Fjelltur i 1953.

Foran fra venstre: Mary Bø, Ola Solberg, Ragnhild Storhaug, Randi Hansen (foran), Vera Alvestad (foran), Inger Bø, Jorun Brinchmann og Arna Evjen. Bak fra venstre: Hans Karl Eide, Anne Lise Johansen, Ragnhild Nilsen, John Are Johansen, Per Bertinussen, Arne Kjell Nilsen, Terje Kronlund og Olav Hansen.

 

 Fjelltur i 1953.

Helt foran fra venstre: Terje Kronlund, Asbjørn Dahl, Per Bertinussen (bak) og John Are Johansen. Andre rekke fra venstre: Olav Hansen, Anne Framnes (bak), Hans Karl Eide, Arne Kjell Nilsen, Ola Solberg, Mary Bø, Randi Hansen, Jorunn Brinchmann (foran), Arna Evjen, Inger Bø og Ragnhild Nilsen (stående). Bakerst fra venstre: Ragnhild Storhaug, Marie Jakobsen (delvis skjult), Vera Alvestad og Anne Lise Johansen.

 

Skitur i 1953.

Foran fra venstre: Hedvig Andreassen, Elsa Hansen, Anne Lise Bertinussen, Brita Strand, Eva Løvendal, Unn Kristiansen, Elsa Brinchmann, Svein Hansen, Asbjørn Larsen og Trygve Asbjørn Eide. Stående fra venstre: Ragnhild Hammer, Laura Pettersen?, Bjørg Hansen, Leikny Nilsen, Hildur Ingebrigtsen, Ranveig Larsen, Ann Elisabeth Mikalsen, Ole Bjørn Nilsen, Jan Hansen, Hallgeir Trohaug og Tor Kilmark.

 

Skitur i 1954.

Fra venstre: Usikker gutt, Randi Hansen, Arna Evjen, John Are Johansen, Olav Hansen, Asbjørn Dahl, Mary Bø, Terje Kronlund, Ragnhild Nilsen, Anne Framnes, Jorunn Brinchmann, Inger Bø og Finn Hugo Dahl.

 

Tur i marka i 1954.

Helt foran fra venstre: Ole Martin Strand (med flaske), Mary Bø, Finn Hugo Dahl, Ragnhild Storhaug og Arna Evjen. Bak, slavisk fra venstre: Hans Karl Eide, Ola Solberg, usikker gutt, usikker skjult, usikker gutt, Anne Framnes, usikker delvis skjult, Terje Kronlund, usikker jente?, Arne Kjell Nilsen, Inger Bø, Randi Hansen, Anne Lise Johansen og Vera Alvestad.

 

I marka

Bakerst til v.: Usikker, Usikker (kan være Bjørg Nilsen)., Anne Framnes, Olav Hansen, Finn Dahl, Arne Kjell Nilssen, Resten av ”klynga til høyre er vanskelig. Tore Kleppe med lys jakke. Foran det : Asbjørn Dahl, usikker, usikker , Anne Lise Johansen. Fremst:  Mari Strand, Inger Bø, Mary Bø, Randi Hanssen, Vera Alvestad, Ragnhild Storhaug og Jorunn Brinchmann.

 

Skoletur

Fra v. bak: Svein Hanssen, Hans Karl Eide, Arne Kjell Nilsen, John Are Johansen, Asbjørn Dahl, Terje Kronlund?, Olav Hanssen, Finn Hugo Dahl. Rekka foran: Ragnhild Storhaug, Vera Alvestad, Jorunn Brinchmann, Randi Hansen, Anne Lise Johansen, Arna Evjen. Helt foran: Gurly Eilertsen, Ragnhild Nilsen, Inger Bø, Anne Lise Lund?, Magne Kristiansen.

 

På tur til svømming på Kleiva landbruksskole

Fra venstre: Jorunn Brinchmann,  Ragnhild Nilsen, Mary Bø og Ragnhild Storhaug. Tormod Nordeng står bak sammen med ukjent.

 

På tur til svømming på Kleiva landbruksskole

Egil Trohaug?, Arna Evjen , Inger Bø og Ole Martin Strand.

 

 

 

På tur til svømming på Kleiva landbruksskole

De samme som på forrige bilde, med Ragnhild Storhaug i midten.

 

I Børra i 1957

Bak fra v.: Adolf Lanesskog, Per Dahl, Hans Edv. Hansen, ukjent, Jan Eilertsen med Kjell Bache Hansen og Lasse Jacobsen rett foran, Fred Benjaminsen, Vidar Bø og Geir Hansen. Sittende foran: Svein Framnes, Karin Stenbro, Kjellrunn Mikalsen, Irene Johansen, Elsa Britt Bø og Kjell Evjen? Forrest: Kjell Kronlund, Kirsti Evensen, ukjent med hånd i håret, Vigdis Eilertsen, Vigdis Kleppe, Bjørg Nilsen nesten i skjul for Tore Kleppe, og foran dem Kåre Bjørn Kongsnes.

 

Ved hytta

Bak til v.: Svein Framnes, Finn Arntsen, Lasse Jacobsen med ukjent bak, Kåre B.Kongsnes med Jan Eilertsen bak, Karin Stenbro og Kirsti Evensen. Fora dem: Adolf Lanesskog, Kirsten Storhaug, Vigdis Kleppe? Tore Kleppe, Eli Gregersen, Irene Johansen, Elsa Britt Bø, Geir Hansen, Bjørg Nilsen. Første rekke: Kjell Evjen?, Kjell Kronlund, Kjell Bache Hansen, Fred Benjaminsen, Vidar Bø, Hans Edvard Hansen.

 

På Bleik i 1959

Bak fra v.: Vigdis Kleppe, Bjørg Nilsen, Mari Strand, Irene Johansen, ukjent i skjul, Finn Arntsen, Svein Framnes, Kåre Bj. Kongsnes og Lasse Jacobsen. Rekka foran: Rønnaug Nikolaisen? , Jan Eilertsen, Tore Kleppe og Vidar Bø. Første rekke: Vigdis Eilertsen, Kirsti Evensen, Kirsten Storhaug, Margaret Pettersen, Kjellrunn Mikalsen og Elsa Britt Bø.

 

Tilbake til oversikten Gi gjerne tilbakemelding om mulige feil..
Tilbake til startsiden