Tilbake til startsiden

Tilbake til "Sortland"

Jennestadbrygga. Foto: Idar Nilssen.

Fotogalleri fra gamle Sortland

Innsamling, digitalisering og tilrettelegging: Idar Nilssen.

Aktuelt fra distriktet

Gamle båter i Sortland

Galleriet er basert på bilder utlånt av flere bidragsytere.

Gamle bilder fra Maurnes, Liland, Hognfjord og Kvalsaukan

Gamle bilder fra Nyksund

 

Klikk på bildene for forstørrelse.

Se flere bilder og tekst hos Sortland Historielag.

 

 

Gamle Sortland tettsted i 1877.

Det eldste fotoet fra Sortland sentrum vi kjenner til, det er trolig fra slutten av 1870-tallet. Vi ser Hovedgården til venstre, den gamle kirka (revet i 1902), Stornaustet og Kvitbrygga som var ny. Den står ennå, men er flytta. Foto utlånt av Gisle Røthe.
 

 

Sortland rundt 1895.

Rødbrygga på opprinnelig plassering og gammelkirka.

Foto utlånt av Gisle Røthe.
 

 

 

Sortland rundt 1905.

Her er fortsatt Rødbrygga på sin gamle plass, mens gammelkirka er borte og erstattet med den nye lenger nord (dagens kirke).  Foto utlånt av Gisle Røthe.
 

 

 

 

Fra Sortland rundt 1918.

I venstre billedkant "Håndverkeren", og helt til høyre "Hermetikken" (Vesterålen Hermetikkfabrikk). Foto utlånt av Gisle Røthe.

 

 

 

Fra Sortland på 1930-tallet.

Langs sjøen ser vi fra venstre: Kaianlegget nedenfor Torleif Steiro (og Sortland Trælast- & Møbelforretning), Nor-kaia og deretter dampskipskaia. Foto utlånt av Gisle Røthe.

 

 

 

 

Fra Sortland på 1930-tallet.

Fortsettelse av forrige bilde. Til venstre dampskipskaia, og helt til høyre "Exporten". Omtrent midt i bildet kjenner vi igjen "Telegrafen", med "Minnelunden" nedenfor og kirkegården til høyre. Legg ellers merke til torvuttakene (brenntorv) og torvskjåene i bakgrunnen. Foto utlånt av Gisle Røthe.

 

 

 

Fra Sortland i 1938.

Usikkert opphav, kan være etter fotograf Wilse.

 

 

 

 

Fra Sortland i 1949.

Hotellet mot venstre billedkant. Foto utlånt av Gisle Røthe.

 

 

 

 

Fra Sortland på 1950-tallet.

Her ser vi rådhuset under oppføring. Foto utlånt av Gisle Røthe.

 

 

 

Sortland i 1955.

 

 

 

 

 

Strand, Biltrafikk fem.

 

 

 

 

 

Jennestad tidlig på 1900-tallet.

Foto utlånt av Arne Th. Andreassen.

 

 

 

 

Interiør i butikken på Jennestad tidlig på 1900-tallet.

Usikkert årstall. Foto utlånt av Arne Th. Andreassen.

 

 

 

 

Sortland i 1939. Speideropptog på St. Georgs dag.

Foto utlånt av Tormod Nordeng.

 

 

 

Sortland i 1939. Kretsleir for speidere.

Foto utlånt av Tormod Nordeng.

 

 

 

Sortland i 1939. Kretsleir for speidere.

Foto utlånt av Tormod Nordeng.

 

 

 

 

Sortland i 1939. Kretsleir for speidere.

Foto utlånt av Tormod Nordeng.

 

 

 

 

Sortland i 1939. Kretsleir for speidere.

Speidere fra Bjørnskinn/Risøyhamn: f.v.: Svein Nordeng, Anton Drage, Oddvar Solvoll og Tormod Nordeng. Foto utlånt av Tormod Nordeng.

 

 

 

Sortland i 1939. Kretsleir for speidere.

Foto utlånt av Tormod Nordeng.

 

 

 

 

Sortland i 1939. Kretsleir for speidere.

Andenes-speidere. Foto utlånt av Tormod Nordeng.

 

 

 

Sortland i 1939. Kretsleir for speidere.

Speidere fra Andøya ombord på "Risøysund". Foto utlånt av Tormod Nordeng.

 

 

 

 

 

Sortland i 1939. Kretsleir for speidere.

Foto utlånt av Tormod Nordeng.

 

 

 

Sortland i 1939. Kretsleir for speidere.

Speiderledere på kaia på Sortland: F.v.: Eivind Jespersen fra Strandland (Bjørnskinn), Olav Drechsler fra Sortland, Erik Rasmussen, Gunnar Hansen fra Kabelvåg og Torodd Bakken fra Hadsel. Foto utlånt av Tormod Nordeng.

 

 

 

Sortland i 1939. Kretsleir for speidere.

Speiderledere: F.v: Fredriksen fra Melbu, Gunnar Hansen fra Kabelvåg og Olav Drechsler fra Sortland. Foto utlånt av Tormod Nordeng.

 

 

 

 

 

 

Sortland i 1939. Kretsleir for speidere.

Speiderledere: F.v.: Gunnar Hansen og Erik Rasmussen. Foto utlånt av Tormod Nordeng.

 

 

 

 

 

 

Jennestad i 1938.

 

 

 

 

Kringlen, Kvalsaukan, Holmen og Hognfjorden i 1956.

 

 

 

Sigerfjord, usikkert årstall.

 

 

 

 

Sigerfjord i 1948.

 

 

 

 

Sigerfjorden, usikkert årstall.

 

 

 

 

Sigerfjorden, usikkert årstall.

 

 

 

 

Sigerfjord, usikkert årstall.

 

 

 

 

Sigerfjorden mot Spjutvika, usikkert årstall.

 

 

 

 

Sigerfjord, usikkert årstall.

 

 

 

 

Sortland i 1915.

 

 

 

 

Sortland i 1944.

 

 

 

 

Sortland i 1946, ferjekaia på Strand i forgrunnen.

 

 

 

 

Sortland i 1955.

 

 

 

 

Sortland, usikkert årstall.

 

 

 

Sortland, trolig i 1915.

 

 

 

Kirkene og kirkegårdene i Sortland

 

Tilbake til startsiden